Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

 • Tháng Tám 6, 2020
 • Bởi: Nam Viet Luat VN
 • Chuyên mục: Tăng vốn điều lệ, Thông tin vốn điều lệ

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên được tiến hành như thế nào? là câu hỏi mà nhiều chủ sở hữu doanh nghiệp quan tâm khi họ muốn thực hiện mở rộng đầu tư, kinh doanh, hoặc tăng mức độ tin cậy của doanh nghiệp đối với các chủ nợ, bên đối tác. Để có thể lựa chọn phương án tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên phù hợp, doanh nghiệp cần tìm hiểu điều kiện, thời hạn cũng như thủ tục hồ sơ. Dưới đây là một số thông tin về cách thức tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên hữu ích Nam Việt Luật xin chia sẻ, mời bạn đọc tham khảo:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP
 • Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT
 • Thông tư 09/2015/ TT – BTC

Điều kiện tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Doanh nghiệp khi đưa ra quyết định tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên cần phải lưu ý những điều kiện sau:

 • Theo điều 35 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.
 • Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP thì doanh nghiệp không được dùng tiền mặt để thanh toán trong giao dịch góp vốn.
 • Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên sẽ phải góp đủ và đúng loại tài sản đã cam kết góp. Nếu góp không đủ, chủ sở hữu sẽ phải thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ. Trong quá trình hoạt động, vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên có thể tăng lên hoặc giảm xuống. Việc thay đổi vốn điều lệ sẽ do chủ sở hữu công ty quyết định.
 • Vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên có thể được thay đổi tùy thuộc vào lượng vốn góp thực tế của chủ sở hữu hoặc quá trình kinh doanh của công ty.
 • Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp đã đăng ký.

Thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ

Theo khoản 2, điều 48 Luật Doanh Nghiệp quy định vốn điều lệ cần phải góp đủ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có giấy chứng đăng ký kinh doanh. Theo đó, thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ sau khi góp vốn khi đã hoạt động một thời gian lại không có văn bản pháp luật nào quy định. Thực tế, thời hạn góp vốn có thể xác định theo điều lệ, hợp đồng góp vốn do các bên thỏa thuận, cam kết thực hiện. Do đó, doanh nghiệp dựa vào tình hình hoạt động của công ty có thể tự chủ động thực hiện việc thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ của công ty như đã cam kết.

Mức xử lý vi phạm hợp đồng góp vôn tăng vốn điều lệ

Sau khi thỏa thuận về thời hạn góp vốn để tăng vốn điều lệ, cần thực hiện việc thông báo lên phòng đăng ký kinh doanh. Nếu các bên không thực đúng nội dung đã cam kết thì phải chịu trách nhiệm pháp lý theo hợp đồng (bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm,…). Ngoài ra, theo nghị định số 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ thì doanh nghiệp sẽ chịu phạt tiền trong trường hợp:

+ Không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký, buộc đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với

+ Kê khai không trung thực, không chính xác hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, buộc thay đổi và thông báo lại thông tin của doanh nghiệp cho phòng đăng ký kinh doanh…Phạt tiền từ 10 000 000 đồng đến 15 000 000 đồng

Hình thức tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV

Theo quy định tại Điều 87 Luật doanh nghiệp 2014, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên được quyền quyết định tăng vốn điều lệ theo một trong hai hình thức là chủ sở hữu đầu tư thêm vốn góp (góp thêm vốn) hoặc huy động thêm vốn góp của các tổ chức, cá nhân khác.

Hình thức 1: Chủ sở hữu đầu tư thêm vốn góp (góp thêm vốn)

Đối với hình thức này, chủ sở hữu là thành viên duy nhất của công ty nên tăng vốn điều lệ bằng cách tự bỏ thêm vốn đầu tư.

Hình thức 2: Huy động thêm vốn góp của các tổ chức, cá nhân khác.

Đối với hình thức này, doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Đồng thời, công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ theo quy định tại Khoản 3 Điều 87 Luật doanh nghiệp 2014

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp tại phòng đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục  tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ gồm:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên
 • Tỷ lệ phần vốn góp của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên hoặc vốn được huy động của thành viên khác.
 • Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;
 • Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của  biên bản họp,

2. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty; văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, tăng vốn điều lệ.

3. Văn bản ủy quyền (trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp nộp hồ sơ);

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận kết quả

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ từ việc huy động vốn từ người khác thì công ty TNHH một thành viên phải thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang mô hình công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc CTCP. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý:

 • Sau khi tăng vốn điều lệ, công ty sẽ phải thực hiện thủ tục công bố thông tin trên cổng doanh nghiệp quốc gia.
 • Nếu tăng vốn điều lệ làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo. Chủ sở hữu công ty phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo.
 • Thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi. Phòng kế toán sẽ phải điều chỉnh chỉ tiêu vốn trên hồ sơ kế toán của doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Công ty Nam Việt Luật  sẽ tiếp nhận thông tin của khách hàng và thực hiện chuẩn bị hồ sơ cùng thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty bạn.

 • Đại diện của công ty Nam Việt Luật sẽ trực tiếp đi nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh
 • Thông báo và giao kết quả đến tận tay khách hàng
 • Mọi thắc mắc của khách hàng sẽ được chúng tôi tư vấn tận tình,nhanh gọn,uy tín.

Ngoài ra công ty Nam Việt Luật còn tư vấn về các dịch vụ về thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên, thủ tục tăng vốn  điều lệ Công ty Cổ phần.

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}