Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Lý do cần thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên?

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên được thực bởi vì vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu đã góp hoặc huy động vốn khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  Mức vốn điều lệ có thể thay đổi trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, phụ thuộc vào tình hình kinh doanh và quyết định của các nhà đầu tư. So với thủ tục giảm vốn điều lệ thì thủ tục tăng vốn điều lệ khá đơn giản. Khi thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH cần lưu ý một số vấn đề sau:

Trường  giảm vốn:

a) Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

b) Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 74 của Luật doanh nghiệp 2014.

Trường hợp tăng vốn:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

 

Thu-tuc-tang-von-dieu-le-cong-ty-TNHH-mot-thanh-vien

 

Cơ sở pháp lý về thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên:

– Luật doanh nghiệp 2014

– NĐ 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục  tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:
  • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên
  • Tỷ lệ phần vốn góp của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên hoặc vốn được huy động của thành viên khác.
  • Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;
  • Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của  biên bản họp, Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty; văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, tăng vốn điều lệ.
  • Văn bản ủy quyền (trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp nộp hồ sơ);

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng kí kinh doanh.

Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp; trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

Dịch vụ tư vấn thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên tại công ty Nam Việt Luật:

Công ty Nam Việt Luật  sẽ tiếp nhận thông tin của khách hàng và thực hiện chuẩn bị hồ sơ cùng thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty bạn.

-Đại diện của công ty Nam Việt Luật sẽ trực tiếp đi nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh

-Thông báo và giao kết quả đến tận tay khách hàng

-Mọi thắc mắc của khách hàng sẽ được chúng tôi tư vấn tận tình,nhanh gọn,uy tín.

Ngoài ra công ty Nam Việt Luật còn tư vấn về các dịch vụ về thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên, thủ tục tăng vốn  điều lệ Công ty Cổ phần.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}