Giấy phép lao động

THỦ TỤC XIN CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO LAO ĐỘNG KỸ THUẬT Thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật Cơ sở pháp lý: + Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài

THỦ TỤC XIN CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI  Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài Chuyên gia là những người người được đào tạo theo hướng chuyên sâu có kinh nghiệm thực hành công việc và có kỹ năng thực tiễn, lý luận