Ngành nghề kinh doanh

PHỤ LỤC II: Danh mục ngành nghề kinh doanh chi tiết Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ) I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM ĐỊNH NGHĨA VỀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ VÀ NGÀNH KINH TẾ 1. Hoạt động kinh tế: là quá trình

*Khi bạn muốn tìm hiểu thông tin liên quan đến ngành nghề kinh doanh hoặc dự tính thành lập công ty hoặc thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh thì cần lựa chọn ngành nghề bằng cách tra cứu trong danh mục ngành nghề kinh doanh mới nhất dưới đây. (Nếu không tìm

Khi bạn tiến hành đăng ký kinh doanh và cần tìm hiểu về lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của mình có yêu cầu điều kiện kinh doanh hay không? Các bạn đang phân vân chưa tìm được danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện để tiến hành tra cứu? >>> Xem thêm: Danh mục

Khi kinh doanh các bạn cần nắm được những ngành nghề kinh doanh cần điều kiện giấy phép con để tuân thủ hoạt động theo quy định của pháp luật. Dưới đây là các ngành nghề kinh doanh cần giấy phép con >>> Xem thêm: Danh mục ngành nghề kinh doanh Việt Nam mới nhất