• Mã ngành 4541-4542-Mã ngành kinh doanh sửa chữa mô tô,xe máy

  • Bổ sung ngành nghề kinh doanh
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   4 /5 của 1 đánh giá

  Mã ngành 4541-4542-Mã ngành kinh doanh sửa chữa mô tô,xe máy là bao nhiêu? Cuộc sống ngày càng phát triển vì vậy nhu cầu sử dụng các loại phương tiện đi lại đang ngày một tăng cao đặc biệt là việc sử dụng một xe máy hay xe mô tô do loại phương tiện này dễ sử dụng, gọn nhẹ chiếm ít diện tích chỗ để xe, thuận tiện khi tham giao thông khi di chuyển vào những đoạn đường nhỏ hẹp mà những loại xe như ô tô không thể đi được. Hiện nay theo thống kê, nghiên cứu có đến 80% người dân Việt Nam đang sử dụng xe máy làm phương tiện đi lại chính, tức là hơn 5.300 hộ gia đình ở 6 tỉnh thành phố, xe máy vẫn là phương tiện chủ đạo sử dụng chính ở tất cả nhóm thu nhập khác nhau, trung bình mỗi gia đình sở hữu ít nhất là 1 đến 2 chiếc xe máy. Vì vậy để đáp ứng để đáp ứng nhu cầu đi lại của người tiêu dùng thì những công ty kinh doanh bán, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy ngày càng được thành lập nhiều hơn. Cũng có rất nhiều công ty đang kinh doanh các ngành nghề hay mặt hàng khác nhận thấy được tiềm năng lớn trong ngành nghề này đã tiến hành thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh sửa chữa xe máy phụ tùng và các bộ phận phụ trợ khác của mô tô, xe máy để có đủ điều kiện giấy phép kinh doanh.

  – Dưới đây là bài viết chi tiết về những thông tin cần biết khi thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Luật hiện hành.

  Nhóm ngành nghề kinh doanh bán, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

  Mã ngành nghề:

  4541: Bán mô tô, xe máy

  Nhóm này gồm: Bán buôn, bán lẻ và đại lý mô tô, xe máy.

  45411: Bán buôn mô tô, xe máy

  Nhóm này gồm: Bán buôn, bán lẻ mô tô, xe máy loại mới và loại đã qua sử dụng.

  Loại trừ:

  – Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy được phân vào nhóm 45431 (Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy);

  – Bán buôn xe đạp (kể cả xe đạp điện) và phụ tùng của xe đạp được phân vào nhóm 46499 (Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu);

  – Cho thuê mô tô, xe máy được phân vào nhóm 77309 (Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu).

  45412: Bán lẻ mô tô, xe máy

  Nhóm này gồm: Bán lẻ mô tô, xe máy loại mới và loại đã qua sử dụng, kể cả hoạt động bán qua đơn đặt hàng với bưu điện hoặc internet.

  Loại trừ:

  – Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy được phân vào nhóm 45432 (Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy);

  – Bán lẻ xe đạp (kể cả xe đạp điện) và phụ tùng của xe đạp được phân vào nhóm 47738 (Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh);

  – Cho thuê mô tô, xe máy được phân vào nhóm 77309 (Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu).

  45413: Đại lý mô tô, xe máy

  Nhóm này gồm: Đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá mô tô, xe máy loại mới và loại đã qua sử dụng.

  Loại trừ:

  – Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy được phân vào nhóm 45432 (Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy);

  – Bán lẻ xe đạp (kể cả xe đạp điện) và phụ tùng của xe đạp được phận vào nhóm 47738 (Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh);

  – Cho thuê mô tô, xe máy được phân vào nhóm 77309 (Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu);

  – Đại lý bán lẻ mô tô, xe máy bên ngoài cửa hàng được phân vào nhóm 47990 (Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu).

  4542 – 45420: Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy

  Nhóm này gồm:

  – Sửa chữa phần cơ, phần điện, hệ thống đánh lửa tự động;

  – Bảo dưỡng thông thường;

  – Sửa chữa khung, càng, yếm, yên đệm mô tô, xe máy;

  – Sửa chữa các bộ phận khác của mô tô, xe máy;

  – Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn;

  – Dịch vụ đổ nước xe, dán keo xe;

  – Sửa chữa, bơm vá săm, lốp mô tô, xe máy, lắp đặt hoặc thay thế;

  – Xử lý chống gỉ;

  – Thay phụ tùng và các bộ phận phụ trợ không thuộc công đoạn sản xuất.

  Loại trừ: Đắp và tái chế lốp mô tô xe máy được phân vào nhóm 22110 (Sản xuất săm, lốp cao su, đắp và tái chế lốp cao su).

  4543: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

  Nhóm này gồm: Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy.

  45431: Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

  Nhóm này gồm: Bán buôn các loại phụ tùng, bộ phận, linh kiện rời của mô tô, xe máy như: Săm, lốp, cốp, yếm xe, ắc quy, bugi, đèn, các phụ tùng điện…

  Loại trừ:

  – Bán buôn phụ tùng xe đạp được phân vào nhóm 46499 (Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu);

  – Bán buôn nhiên liệu động cơ được phân vào nhóm 46613 (Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan).

  45432: Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

  Nhóm này gồm: Bán lẻ, kể cả hoạt động bán qua đơn đặt hàng với bưu điện hoặc internet các loại phụ tùng, bộ phận, linh kiện rời của mô tô, xe máy như: Săm, lốp, yếm xe, cốp xe, ắc quy, bugi, đèn, các phụ tùng điện…

  Loại trừ:

  – Bán lẻ nhiên liệu động cơ được phân vào nhóm 47300 (Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh);

  – Bán lẻ phụ tùng xe đạp được phân vào nhóm 47738 (Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh).

  45433: Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

  Nhóm này gồm: Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy.

  Loại trừ:

  – Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy được phân vào nhóm 45431 (Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy) và bán lẻ các mặt hàng này được xếp vào nhóm 45432 (Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy);

  – Bán buôn phụ tùng xe đạp được phân vào nhóm 46499 (Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu) và bán lẻ phụ tùng xe đạp được phân vào nhóm 47738 (Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh);

  – Cho thuê mô tô, xe máy được phân vào nhóm 77309 (Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu);

  – Đại lý bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy bên ngoài cửa hàng được phân vào nhóm 47990 (Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu).

  Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh bán, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy được thực hiện như sau:

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh sửa chữa xe máy phụ tùng và các bộ phận phụ trợ khác của mô tô, xe máy tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh/Thành phố sở tại

  Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh bán, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

  • +Thông báo thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh sửa chữa xe máy phụ tùng và các bộ phận phụ trợ khác của mô tô, xe máy
  • +Biên bản họp đại hội đồng cổ đông/ Biên bản họp hội đồng thành viên về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
  • +Nếu người đại diện theo pháp luật không thể tự nộp hồ sơ thì cần có giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện công việc.
  • +Quyết định của đại hội đồng cổ đông/Quyết định của hội đồng thành viên/ Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên.

  Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh sửa chữa xe máy phụ tùng và các bộ phận phụ trợ khác của mô tô, xe máy

  – Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh sửa chữa xe máy phụ tùng và các bộ phận phụ trợ khác của mô tô, xe máy

  – Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ sở kế hoạch đầu tư sẽ trả lời về tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo doanh nghiệp tới nhận kết quả hoặc sửa đổi bổ sung hồ sơ.

  Bước 3: Nhận kết quả hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh sửa chữa xe máy

  – Kết quả nhận được: Giấy xác nhận về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sửa chữa xe máy phụ tùng và các bộ phận phụ trợ khác của mô tô, xe máy

  Do từ ngày 01/07/2015, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp sẽ không thể hiện nội dung ngành nghề, do đó khi thay đổi ngành nghề thì doanh nghiệp sẽ chỉ nhận kết quả là Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mà không cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.   

  Bước 4: Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký quốc gia

  – Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ gồm:

  + Giấy đề nghị công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp về bổ sung ngành nghề kinh doanh sửa chữa xe máy mô tô phụ tùng và các bộ phận khác

  + Giấy uỷ quyền cho cá nhân nộp hồ sơ, chứng minh thư/Hộ chiếu/Căn cước công dân của người nộp hồ sơ nộp trực tiếp tại sở kế hoạch đầu tư sau khi nhận kết quả.

  Bài viết vừa xong là những thông tin cần biết về thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh sửa chữa xe máy mô tô phụ tùng và các bộ phận xe máy, mô tô. Nếu các bạn gặp khó khăn trong vấn đề bổ sung ngành nghề kinh doanh hoặc bạn muốn thành lập công ty bán xe máy, mô tô thì có thể liên hệ bằng cách gọi đến tổng đài hoặc gửi email cho công ty Nam Việt Luật để được các chuyên viên tư vấn và hướng dẫn miễn phí!

Thông báo
Gọi điện thoại