Thay đổi tên công ty

Hiện nay, trong suốt quá trình công ty hoạt động, thì sẽ có nhu cầu thay đổi chủ sở hữu, tên của công ty hoặc thay đổi ngành nghề kinh doanh nhằm phù hợp hơn đối với thương hiệu của doanh nghiệp hay bởi vì những mục đích khác nhau mà công ty sẽ có

Hiện nay, chi nhánh cũng chính là đơn vị mà công ty phụ thuộc và sẽ có nhiệm vụ tiến hành 01 phần hay toàn bộ các chức năng của công ty bao gồm cả chức năng làm đại diện dựa vào sự ủy quyền. Vì những nhu cầu về việc mở rộng quy mô

I/ Thực hiện thủ tục đến sở KH và đầu tư: _ Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị gồm có: + Bản quyết định bằng hình thức văn bản của HĐ thành viên hoặc giám đốc. + Bản thông báo của việc thay đổi nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp. + Những

Theo quy định của pháp luật thì tên công ty chính là 01 phần bắt buộc của pháp nhân là doanh nghiệp. Do đó khi mà công ty có nhu cầu muốn thực hiện thay đổi tên của doanh nghiệp thì công ty sẽ cần phải chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm đầy đủ

I/ Trình tự những bước cần tiến hành khi làm thủ tục để thay đổi tên công ty gồm có: 1/ Thực hiện chọn tên công ty mới dựa vào quy định của luật doanh nghiệp: _ Đối với người thực hiện thành lập công ty hay công ty sẽ không được phép đặt tên

Lý do cần thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần là gì? – Trong quá trình kinh doanh bạn thấy tên công ty cổ phần cũ không còn phù hợp với định hướng phát trỉển kinh doanh lâu dài của doanh nghiệp bạn mà bạn muốn thay đổi tên công ty

Doanh nghiệp khi muốn thay đổi tên công ty thì cần phải tiến hành các loại thủ tục gì? Khi muốn thay đổi tên công ty không thay đổi mã số thuế thì phải làm thế nào? Bài viết dưới đây của Nam Việt Luật sẽ giải đáp cho bạn điều này. Thay đổi tên

Khi công ty thay đổi tên, chắc chắn cần thực hiện việc thay đổi tên công ty trên hóa đơn. Vậy quy định về việc thay đổi tên công ty trên hóa đơn như thế nào? Hãy cùng Nam Việt Luật tìm hiểu nhé! Quy định về việc thay đổi tên công ty trên hóa

Thay đổi tên công ty sao cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình, với mục tiêu – chiến lược – sứ mệnh là điều rất quan trọng. Bên cạnh thủ tục thì việc thay đổi tên công ty có phải in lại hóa đơn được rất nhiều người quan tâm. Vậy thay