Thay đổi người đại diện theo pháp luật

– Luật doanh nghiệp 2014 ra đời và thay thế luật doanh nghiệp 2005 nên có những cải cách thông thoáng hơn cho doanh nghiệp. Quy định về người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp mới có những thay đổi theo hướng tích cực. Khi thành lập công ty hoặc lựa chọn thay đổi người

Khi muốn thực hiện thay đổi người đứng ra đại diện pháp luật của công ty TNHH thì công ty sẽ cần phải chuẩn bị những giấy tờ trong hồ sơ để nộp cho phòng đăng ký kinh doanh ở nơi mà công ty đặt làm trụ sở chính. Sau đây Công ty Nam Việt

Hiện nay trong công ty/doanh nghiệp trách nhiệm hữ hạn thì Giám đốc là người đứng ra điều hành tất cả các hoạt động về kinh doanh của công ty và Giám đốc là chủ sở hữu của công ty/doanh nghiệp và cũng có thể là người lao động bình thường trong công ty/doanh nghiệp.

Cá nhân đại diện cho công ty/doanh nghiệp cũng chính là người đứng ra đại diện cho pháp luật của công ty/doanh nghiệp: * Có chức năng thực thi các quyền và nghĩa vụ khi có phát sinh từ các giao dịch của công ty/doanh nghiệp. * Là người đứng ra đại diện cho công

Trong trường hợp khi Giám đốc là người đứng ra đại diện pháp luật nhà nước của công ty/doanh nghiệp thì trong giai đoạn doanh nghiệp/công ty có sự thay đổi về nhân sự và chọn ra 1 người để đảm nhận vị trí Giám đốc, thì doanh nghiệp/công ty đó phải tiến hành làm các thủ

Công ty Nam Việt Luật sẽ hướng dẫn thủ tục thay đổi giám đốc doanh nghiệp/công ty  theo luật mới nhất dưới đây. Các bạn có thể tham khảo chi tiết bài viết để có thêm thông tin thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc công ty. Khi doanh nghiệp có phát sinh thay

Bất kỳ doanh nghiệp nào khi đăng ký kinh doanh đều bắt buộc phải có người đại diện pháp luật theo quy định trong tại Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 mới nhất. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có thể cần phải thay đổi người đại diện pháp luật và để

Công ty của bạn muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật nhưng lại không biết thủ tục cụ thể thế nào? Hồ sơ ra sao? Hay lưu ý sau khi thay đổi người đại diện pháp luật gồm những gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên

Thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần hiện nay là một trong những thủ tục của luật doanh nghiệp khá phức tạp bởi vì việc thay đổi người đại diện pháp luật trong công ty cổ phần có vai trò quan trọng ,là thay đổi cá nhân đại diện cho công ty 

Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH hai thành viên Thay đổi người đại diện  pháp luật công ty TNHH hai thành viên là một trong những thủ tục pháp lý khá phức tạp bởi vai trò rất quan trọng của người đại diện theo pháp luật trong công ty,là