Thay đổi địa chỉ công ty

I/ Thủ tục khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận như sau: 1/ Trường hợp là công ty Cổ phần, công ty TNHH 02 thành viên trở lên thì hồ sơ gồm: _ Bản quyết định của HĐ quản trị trong Công ty cổ phần hay HĐ thành viên trong Công ty TNHH

I/ Địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty với thuế: Dựa vào Thông tư số 95/2016/TT-BTC ở điều số 12, 13 và Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ở điều số 27 thì khi có sự thay đổi nội dung của thông tin ở

Khi các khách hàng muốn thực hiện chuyển đổi địa chỉ của trụ sở công ty sang tỉnh khác nhằm thuận tiện hơn trong việc hoạt động kinh doanh thì sẽ muốn tìm hiểu về trình tự tiến hành những thủ tục chuyển đổi địa chỉ như thế nào? Nội dung của bài viết mà Công ty

Hiện nay thì việc đặt địa chỉ trụ sở của công ty cổ phần không chỉ làm ảnh hưởng tới tình hình hoạt động kinh doanh mà còn có liên quan đến những yếu tố về pháp lý trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của công ty. Cũng chính vì thế mà khi

Nhu cầu thay đổi địa chỉ giao dịch của công ty là không thể thiếu trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh nhằm phù hợp với sự biến động của thị trường. Việc thay đổi địa chỉ giao dịch của công ty thuộc vào trường hợp được quy định ở Điều số 40 theo Nghị

Theo những yêu cầu về hoạt động kinh doanh thì công ty muốn thực hiện thay đổi địa chỉ của trụ sở ở trong cùng 01 thành phố, tỉnh nhưng mà khác quận thì nội dung bài viết mà Công ty Nam Việt Luật nêu ra sau đây sẽ giải đáp các thắc mắc đối

Trong nên kinh tế hiện nay thì hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sẽ thường hay phát sinh ra các vấn đề một cách khác nhau và sẽ khiến doanh nghiệp sẽ cần phải thực hiện thay đổi các chiến lược về kinh doanh, cơ cấu, quy mô nhằm mục đích để phù hợp

Theo nội dung Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ở Điều số 40 đã quy định về việc đăng ký doanh nghiệp/công ty thì các doanh nghiệp/công ty cần phải thực hiện nhanh chóng việc đăng ký thay đổi về địa chỉ của doanh nghiệp/công ty trong thời gian là 10 ngày tính từ ngày được thay

Hiện nay, việc đặt trụ sở không những anh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp/công ty mà còn có liên quan đến những yếu tố về pháp lý trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp/công ty. Theo pháp luật công ty/doanh nghiệp đã quy định thì trụ sở

Công ty Nam Việt Luật xin hướng dẫn về những thủ tục cần làm khi công ty/doanh nghiệp muốn thay đổi địa chỉ của mình với cơ quan của thuế. I/ Địa điểm, thời hạn, trách nhiệm khi nộp hồ sơ để thay đổi về thông tin để ĐK thuế: Trong luật quản lý thuế