Thẻ tạm trú

THẺ TẠM TRÚ CÓ THỜI HẠN BAO LÂU CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ? Thẻ tạm trú cho người nước ngoài có thời hạn bao lâu theo quy định của Luật xuất nhập cảnh. Theo quy định mới về thẻ tạm trú quy định tại Điều 38, Điều 8 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh,

Công ty Nam Việt Luật là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam sẽ hướng dẫn thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài và người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài. Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc hoặc cần sử dụng dịch vụ cấp thẻ tạm trú,