Phòng cháy chữa cháy

– Người nộp phí, tổ chức thu phí, phương pháp tính mức thu phí thẩm định phê duyệt về thiết kế phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 3,4,5 Thông tư 258/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016. – Danh mục cơ sở cần phải thông báo, thẩm duyệt thiết kế phòng cháy

Đối với những cơ sở sản xuất kinh doanh và những phương tiện đặc thù thì khi bắt đầu đi vào hoạt động sẽ phải có giấy phép phòng cháy chữa cháy.  Vậy thì thủ tục để xin giấy phép phòng cháy chữa cháy như thế nào? Cần phải đến đâu để xin được loại