• Giấy phép kinh doanh nhà thuốc

  • 20/08/2021
  • Giấy phép kinh doanh

  Hoạt động kinh doanh nhà thuốc cần điều kiện gì để làm giấy phép? Thủ tục thực hiện và chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Những loại giấy phép khác như ...

 • Giấy phép kinh doanh nha khoa

  • 20/08/2021
  • Giấy phép kinh doanh

  Bạn muốn làm giấy phép kinh doanh khi mở phòng khám nha khoa? Bạn cần biết những điều kiện để xin cấp giấy phép? Mã ngành đăng ký là gì? ...

 • Kinh doanh mầm non cần những điều kiện gì để được cấp giấy phép? Làm thủ tục xin giấy phép kinh doanh mầm non ra sao? Bộ hồ sơ cần những giấy tờ nào? ...

 • Giấy phép kinh doanh khu vui chơi trẻ em

  • 20/08/2021
  • Giấy phép kinh doanh

  Muốn kinh doanh khu vui chơi trẻ em thì xin giấy phép ra sao? Loại hình kinh doanh khu vui chơi trẻ em gồm những gì? Những thông tin thủ tục cần thiết ...

 • Giấy phép kinh doanh khí hóa lỏng

  • 20/08/2021
  • Giấy phép kinh doanh

  Bạn thắc mắc về những điều kiện và quy định cảu giấy phép kinh doanh khí hóa lỏng? Bạn đang gặp khó khăn trong thủ tục giấy phép kinh doanh khí hóa lỏng?...

 • Giấy phép kinh doanh homestay

  • 20/08/2021
  • Giấy phép kinh doanh

  Bạn muốn mở homestay nhưng đang thắc mắc về các loại giấy phép để được hoạt động kinh doanh? Những điều kiện được phép kinh doanh homestay gồm những gì? ...

 • Giấy phép kinh doanh hội chợ

  • 20/06/2021
  • Giấy phép kinh doanh

  Thủ tục xin được cấp giấy phép kinh doanh hội chợ ra sao? Những quy về nội dung tổ chức hội chợ và hàng hóa như thế nào ?

 • Giấy phép kinh doanh hóa chất

  • 20/08/2021
  • Giấy phép kinh doanh

  Để có giấy phép kinh doanh hóa chất cần những điều kiện gì? Thành phần của bộ hồ sơ đề nghị xin được cấp giấy phép gồm giấy tờ nào? ...

 • Giấy phép kinh doanh hàng miễn thuế

  • 20/06/2021
  • Giấy phép kinh doanh

  Bạn muốn kinh doanh hàng miễn thuế mà được cấp giấy phép ? Bạn thắc mắc về thủ tục và điều kiện để xin cấp giấy phép ? Thành phần hồ sơ cần những gì ? ...

Thông báo
Gọi điện thoại