• Thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

  • Phòng cháy chữa cháy
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Ngày nay, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy là hoạt động vô cùng quan trọng. Hệ thống phòng cháy chữa cháy được thi công, lắp đặt ở các tòa nhà, chung cư, trường học, bệnh viện…. Có thể dễ dàng nhận thấy hiện nay khá nhiều chung cư lớn nhưng lại lắp đặt hệ thống báo cháy rất sơ sài, điều này dễ dẫn đến những tình huống xảy ra cho các hộ dân sinh sống tại đó. Mặc dù phòng chống cháy nổ rất được quan tâm nhưng hiện nay trên thị trường lại có khá ít công ty hoạt động trên lĩnh vực này, lý do phần nhiều là chưa hiểu rõ điều kiện thành lập cũng như quy trình thủ tục thành lập công ty. Trong bài viết này, Nam Việt Luật sẽ hướng dẫn Quý khách hàng về các điều kiện thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng như các thủ tục thành lập doanh nghiệp thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy đúng quy định của pháp luật.

  Thi công hệ thống phòng cháy, chữa cháy là một ngành nghề có điều kiện

  Hiểu được những khó khăn của Qúy Khách hàng, Nam Việt Luật xin chia sẻ với khách hàng các nội dung chính yếu như sau:

  • Điều kiện thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy
  • Thủ tục & Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy
  • Thủ tục & Hồ sơ xin giấy phép con khi thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy
  • Những lưu ý sau khi thực hiện thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy
  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Nam Việt Luật

  Để biết rõ hơn về các nội dung trên, bạn có thể dõi theo phần tư vấn chi tiết cùng Bộ phận pháp lý Luật Nam Việt dưới bài viết sau đây nhé!

  Bộ phận pháp lý Luật Nam Việt trả lời:

  Cơ sở pháp lý khi thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

  • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
  • Luật Đầu tư năm 2020;
  • Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi bổ sung năm 2013;
  • Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi;
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

  Điều kiện thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

  Kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC) là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư năm 2020 (STT 11) và theo điểm a, khoản 1 điều 9a (điều khoản được bổ sung bởi khoản 6, điều 1, Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi năm 2013). Do đó, Quý Khách hàng cần lưu ý đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiến hành hoạt động kinh doanh.

  6. Bổ sung Điều 9a vào sau Điều 9 như sau:

  Điều 9a. Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

  1. Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, bao gồm:

  a) Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát; tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật; thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy; tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy;"

  Xem thêm: Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện  

   Vậy nên để thành lập công ty thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP. Nội dung như sau:

  Điều 41. Điều kiện đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

  1. Cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết gọn là cơ sở kinh doanh), gồm: Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chi nhánh, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức; hộ kinh doanh.

  2. Người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này phải có văn bằng hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy và là người có tên tại một trong các văn bản sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp.

  Trường hợp người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh là người nước ngoài, đã có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy hoặc chứng chỉ hành nghề về phòng cháy và chữa cháy do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp thì phải có văn bản hợp pháp hóa lãnh sự.

  3. Có cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy:

  a) Đối với cơ sở kinh doanh về tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy: Có địa điểm hoạt động; phương tiện, thiết bị bảo đảm thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy;

  b) Đối với cơ sở kinh doanh về tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy: Có phòng thí nghiệm và thiết bị kiểm định được cơ quan có thẩm quyền công nhận chất lượng;

  c) Đối với cơ sở kinh doanh về tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy: Có phương tiện, thiết bị bảo đảm thực hiện tư vấn chuyển giao công nghệ; phương tiện, thiết bị phục vụ huấn luyện, địa điểm tổ chức huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy;

  d) Đối với cơ sở kinh doanh về thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy: Có phương tiện, thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy;

  đ) Đối với cơ sở kinh doanh về sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy: Có địa điểm hoạt động; có nhà xưởng, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy.

  7. Đối với cơ sở kinh doanh về thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy, ngoài quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, phải có ít nhất 01 chỉ huy trưởng thi công được cấp Chứng chỉ hành nghề chỉ huy thi công về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 43 Nghị định này.

  Cá nhân đã sử dụng văn bằng, chứng chỉ để bảo đảm cho một cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thì không được sử dụng văn bằng, chứng chỉ đó để bảo đảm cho cơ sở khác đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

  Theo đó, nội dung quy định tại điểm đ, khoản 3, điều 43 được đề cập có nội dung như sau:

  Điều 43. Văn bằng, chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy và điều kiện cấp chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy

  ….

  3. Điều kiện cấp chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy:

  đ) Cá nhân để được cấp Chứng chỉ hành nghề chỉ huy thi công về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

  Có trình độ trung cấp trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ trung cấp trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;

  Đã tham gia thực hiện thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy ít nhất 03 dự án, công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.”

  Ngoài điều kiện đối với riêng công ty thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy nêu trên, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện chung quy định Luật doanh nghiệp dưới đây:

  • Điều kiện về chủ thể thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

  Theo quy định tại khoản 25 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020: Người thành lập doanh nghiệp là cá nhân, tổ chức thành lập hoặc góp vốn để thành lập doanh nghiệp.  Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, trừ các trường hợp sau đây: Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam,......

  • Điều kiện về trụ sở công ty

  Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). Địa chỉ cần phải xác định rõ số nhà, ngách, hẻm, ngõ, phố hoặc là thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  Xem thêm: Cách đặt địa chỉ công ty

  Điều kiện về đặt tên công ty khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

  * Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: Loại hình doanh nghiệp; Tên riêng.

  * Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp:

  • Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký;
  • Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp,...
  • Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

  Xem thêm: Cách đặt tên công ty

  Điều kiện về ngành, nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

  Theo kinh nghiệm, tùy vào các nội dung hoạt động của doanh nghiệp, các công ty – doanh nghiệp thường lựa chọn các mã ngành nghề sau đây:

  • Mã ngành 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.
  • Mã ngành 3319: Sửa chữa thiết bị khác. Chi tiết: Bơm, nạp bình chữa cháy.
  • Mã ngành 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan . Chi tiết: Tư vấn, thiết kế phòng cháy chữa cháy; Hoạt động dịch vụ phòng cháy chữa cháy. Hoạt động bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy.
  • Mã ngành 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn bình chữa cháy; Bán buôn thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao động; Bán buôn thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy; Bán buôn xe chữa cháy. Bán buôn mực bơm. Nạp bình cứu hỏa.

  Xem thêm: Danh mục ngành nghề kinh doanh mới nhất

  Điều kiện về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải là cá nhân, từ đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp; người đại diện theo pháp luật không nhất thiết phải là người góp vốn trong công ty.
  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể là người Việt Nam hoặc người nước ngoài. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
  • Người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp có thể giữ các chức danh: Giám đốc/Tổng giám đốc, Chủ tịch công ty hay Chủ tịch HĐQT tùy theo loại hình doanh nghiệp đăng ký.
  • Nếu doanh nghiệp thuê người đại diện theo pháp luật thì phải có thêm hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm.

  Điều kiện về vốn của doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

  Với ngành nghề kinh doanh là thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy không yêu cầu có vốn pháp định theo quy định của pháp luật nên công ty không bị giới hạn tối thiểu số vốn điều lệ mà có thể lựa chọn số vốn điều lệ theo quy mô của doanh nghiệp mình.

  Hệ thống phòng cháy chữa cháy luôn là tiêu chí rất quan trọng ở nhiều đơn vị 

  Thủ tục và hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

  Vì thuộc lĩnh vực kinh doanh ngành nghề có điều kiện nên để công ty thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy đi vào hoạt động thì doanh nghiệp phải trả qua 2 giai đoạn: đăng ký thành lập công ty và hoàn tất thủ tục xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC.

  Giai đoạn 1: Đăng ký thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

  Cũng giống như quy trình thủ tục đăng ký thành lập các doanh nghiệp khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Gồm các bước sau:

  Bước 1: Xác định loại hình doanh nghiệp

  • Cần chọn loại hình doanh nghiệp sao cho phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty mình. Hiện nay, pháp luật doanh nghiệp quy định có những loại hình doanh nghiệp phổ biến như sau: Doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn (1 thành viên hoặc 2 thành viên trở lên), công ty hợp danh và công ty cổ phần.
  • Mỗi loại hình công ty có những đặc điểm riêng. Bạn hãy cân nhắc kỹ lưỡng và đưa ra lựa chọn loại hình công ty phù hợp với mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp mình.

  Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ

  Hồ sơ thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy gồm các tài liệu:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu);
  • Điều lệ doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy
  • Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức;
  • Bản sao hộ chiếu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân đối với cá nhân. Hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập … đối với tổ chức.

  Bước 3: Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  • Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty đăng ký đặt trụ sở.
  • Thời gian hoàn thành 03 – 05 ngày làm việc sau khi nộp hồ sơ hợp lệ.
  • Trường hợp hồ sơ có sai sót, doanh nghiệp sẽ được cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo lý do hồ sơ không hợp lệ bằng văn bản.

  Bước 4: Đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

  Doanh nghiệp phải công bố thông tin công khai về các thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành nghề kinh doanh lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép.

  Bước 5: Khắc dấu

  Doanh nghiệp có quyền tự quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp mình.

  Bước 6: Đăng ký khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế

  • Nộp tờ khai lệ phí môn bài và nộp tiền lệ phí môn bài
  • Đăng ký tài khoản ngân hàng và thông báo tài khoản lên sở kế hoạch đầu tư và cơ quan thuế
  • Soạn hồ sơ khai thuế ban đầu gồm:

  Quyết định bổ nhiệm giám đốc

  Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán

  Bản photo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

  Bản đăng ký khấu hao TSCĐ

  Bản đăng ký hình thức, phương pháp kế toán

  • Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

  Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói của Nam Việt Luật

  Hệ thống phòng cháy chữa cháy và quy trình lắp đặt

  Giai đoạn 2: Hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

  Doanh nghiệp chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh dịch vụ thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy sau khi được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp giấy xác nhận đủ điều kiện theo quy định.

  1. Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Nghị định 136/2020/NĐ-CP thì doanh nghiệp cần chuẩn bị các hồ sơ sau để được cấp giấy chứng nhận:

  Điều 45. Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

  1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy bao gồm:

  a) Văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC33);

  b) Văn bằng hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh;

  c) Danh sách cá nhân có Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của cơ sở; có kèm theo Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân;

  d) Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh: Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm hoạt động; bảng kê khai các phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh”

  2. Trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

  Theo quy định tại khoản 7, 9, 11, 12 của điều 45, Nghị định 136/2020/NĐ-CP như sau:

  – Hình thức nộp hồ sơ:

  7. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 12 Điều này theo một trong các hình thức sau:

  a) Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền;

  b) Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền (đối với các văn bản, giấy tờ thuộc danh mục bí mật nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước);

  c) Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

  –  Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

  12. Thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy:

  a) Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy, cơ sở sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy; cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy được thành lập theo quyết định của cấp bộ; cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy có vốn đầu tư nước ngoài;

  b) Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quản lý, trừ các cơ sở kinh doanh thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

  –  Thời gian xử lý:

  9. Thông báo kết quả xử lý hồ sơ:

  a) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải giao trực tiếp 01 bản Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy hoặc Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy cho người đến nộp hồ sơ và lưu 01 bản;

  b) Trường hợp nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền, cán bộ tiếp nhận gửi thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại về việc tiếp nhận hoặc hướng dẫn bổ sung hồ sơ đến cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ;

  c) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải gửi 01 bản Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy hoặc Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ trước đó và lưu 01 bản.

  ...

  11. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho cơ sở (Mẫu số PC34). Trường hợp không cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

  Kinh nghiệm khi thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

  1. Các thủ tục cần thực hiện sau khi thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

  • Treo biển tại trụ sở doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống PCCC;
  • Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế;
  • Mở tài khoản ngân hàng của công ty;
  • Đăng ký tài khoản với Sở Kế hoạch và Đầu tư;
  • Đăng ký chữ ký số điện tử cho thành lập công ty;
  • Đăng ký nộp thuế điện tử;
  • In và đặt in hóa đơn lần đầu cho doanh nghiệp;
  • Kê khai và nộp thuế môn bài;
  • Ghi nhận và thực hiện góp vốn trong 90 ngày kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh.

  2. Những câu hỏi, vấn đề được quan tâm khi thành lập công ty:

  Khởi nghiệp là hoạt động để hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh và xây dựng mô hình hoạt động để đem lại doanh thu, lợi nhuận từ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ mà các cá nhân, doanh nghiệp đang nhắm đến. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra làm cho các doanh nghiệp băn khoăn, ví dụ như sau đây:

  • Thành lập công ty có tốn nhiều thời gian không ?

  >>> Tham khảo ngay: Thời gian thành lập công ty

  • Mở công ty – thành lập doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh có tốn nhiều chi phí không?

  >>> Tham khảo ngay: Chi phí thành lập công ty – Hồ sơ thành lập công ty

  • Nên sử dụng dịch vụ thành lập công ty ở đâu? Thành lập lập doanh nghiệp ở đâu uy tín? Dịch vụ ở đâu vừa uy tín vừa tiết kiệm được chi phí trong thời gian đầu hoạt động ?

  >>> Tham khảo ngay: Thành lập công ty ở đâu uy tín?

  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Nam Việt Luật

  Thấu hiểu những lo lắng của nhiều đơn vị khi bắt tay thực hiện các công tác giấy tờ, thủ tục, hồ sơ… Hãy đến với dịch vụ thành lập công ty của Nam Việt Luật, Quý khách hàng sẽ có những lợi ích sau:

  • Tư vấn các quy định của pháp luật về thành lập công ty, như điều kiện thành lập & các điều kiện cần đến giấy phép con có liên quan trước khi công ty đi vào hoạt động;
  • Tư vấn & hỗ trợ khách hàng các vấn đề trước khi thành lập công ty: Chọn tên công ty, chọn ngành nghề kinh doanh, chọn loại hình công ty, địa điểm, người đại diện theo pháp luật…
  • Tư vấn & Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp & giấy phép con cần thiết;
  • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền & theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, bổ sung, điều chỉnh hồ sơ nếu có yêu cầu;
  • Tư vấn & cung cấp dịch vụ toàn diện để hỗ trợ các thủ tục về thuế, dịch vụ kế toán… cũng như các vấn đề phát sinh sau thành lập & trong quá trình hoạt động của công ty.

  Nếu các bạn quan tâm đến bài tư vấn thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, có thể xem các nội dung liên quan khác tại website của Nam Việt Luật:

  Đơn vị tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy của Nam Việt Luật

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Trên đây là toàn bộ các nội dung về đăng ký thành lập doanh nghiệp thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy do công ty Nam Việt Luật của chúng tôi soạn thảo. Ngành nghề thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy là ngành nghề kinh doanh phức tạp. Vì vậy, nếu Quý khách hàng vẫn còn vẫn còn băn khoăn về hồ sơ cũng như quy trình thủ tục liên quan. Đừng ngần ngại, hãy nhấc máy lên gọi ngay đến số Hotline của Nam Việt Luật để được các chuyên viên hỗ trợ tư vấn miễn phí giải đáp các thắc mắc nhé!

Bài viết liên quan

Thông báo
Gọi điện thoại