• Thay đổi chức danh người đại diện pháp luật

  • Thay đổi đăng ký kinh doanh
  • 5 /5 của 4 đánh giá

  Doanh nghiệp muốn thay đổi chức danh người đại diện pháp luật trong công ty nhưng lại không biết thủ tục cụ thể thế nào? Hồ sơ ra sao? Cần lưu ý những gì khi thay đổi người đại diện theo pháp luật. Vậy thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây, bởi nó sẽ giải đáp những vấn đề trên cho bạn một cách chi tiết. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

  >>>Xem thêm: Bảng giá thay đổi người đại diện theo pháp luật

  I/ Căn cứ pháp lý

  Để thay đổi chức danh người đại diện pháp luật, doanh nghiệp có thể tham khảo một số cơ sở pháp lý như:

  – Luật doanh nghiệp 2020

  – Nghị định hướng dẫn doanh nghiệp.

  II/ Các loại chức danh người đại diện pháp luật trong công ty

  Hướng dẫn thay đổi chức danh người đại diện và tổng hợp những vấn đề cần lưu ý trong quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo nghị định 78/2015/NĐ-CP. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. ” Như vậy người đại diện thep pháp luật được giữ các chức danh quản lý, điều hành trong từng mảng kinh doanh, nội dung hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó doanh nghiệp được quyền bổ nhiệm Giám đốc điều hành, giám đốc tài chính hoặc phó giám đốc làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  Các chức danh này sẽ phụ thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp mà luật doanh nghiệp đã được ban hành như:

  + Giám đốc;

  + Tổng Giám đốc;

  + Chủ tịch Hội đồng thành viên – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

  + Chủ tịch công ty – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

  + Chủ tịch Hội đồng quản trị – đối với công ty cổ phần;

  III/ Hồ sơ, Thủ tục và Trình tự thay đổi chức danh người đại diện pháp luật

  1. Hồ sơ và Thủ tục cần chuẩn bị

  Để thay đổi chức danh người đại diện cho công ty thì doanh nghiệp cần soạn thảo hồ sơ gồm những thành phần sau:

  – Thông báo thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty;

  – Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật;

  – Bản sao biên bản họp về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật ;

  – Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người thay thế làm đại diện theo pháp luật: Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Giấy phép lao động và Hộ chiếu;

  – Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

  2. Trình tự tiến hành thay đổi chức danh người đại diện trong công ty

  – Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, doanh nghiệp tiến hành thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông qua nội dung thay đổi. Kèm theo thông báo sẽ phải có những tài liệu sau

  + Trường hợp việc thay đổi chức danh làm thay đổi người đại diện doanh nghiêp làm việc với cơ quan thuế thì bạn phải ghi nhận nội dung thông báo thay đổi thông tin thuế trong mẫu II-1 ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHDT

  + Trường hợp việc thay đổi chức danh liên quan đến thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên thì hồ sơ phải có biên bản bầu lại chủ tịch công ty.

  + Trường hợp việc thay đổi chức danh liên quan đến thủ tục thay đổi giám đốc thì hồ sơ phải có quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty mới.

  – Doanh nghiệp nhận giấy hẹn, chờ kết quả và nhận giấy chứng nhận thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty nếu hồ sơ hợp lệ.

  IV/ Những lưu ý khi thay đổi chức danh người đại diện công ty

  Thay đổi chức danh của người đại diện pháp luật chỉ là một trong những nội dung đơn giản trong việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, tuy nhiên ảnh hưởng của nó đến cơ cấu và tổ chức doanh nghiệp lại vô cùng lớn. Do vậy, doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề sau:

  – Doanh nghiệp phải sửa đổi điều lệ để phù hợp với cơ cấu tổ chức doanh nghiệp sau khi thay đổi chức doanh người đại diện pháp luật

  – Doanh nghiệp phải ban hành ghi nhận chức vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật trong điều lệ công ty hoặc trong quyết định bổ nhiệm để việc quản lý, điều hành của người đại diện theo pháp luật trong hoạt động của doanh nghiệp hợp pháp.

  – Doanh nghiệp phải lưu ý về nhiệm kỳ nắm giữ các chức vụ người quản lý doanh nghiệp là 05.

  V/ Mẫu thông báo thay đổi về chức danh người đại diện công ty

   CÔNG TY …..

   

   

  Số: 02/TB

   

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Tp Hồ Chí Minh, Ngày         tháng             năm

  THÔNG BÁO

  Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

  Kính gửi: – Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh

  Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY …………………………………………………

  Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:……………………………………………………………………………….

  Đăng ký thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

  1. Chức danh người đại diện theo pháp luật hiện tại:

  – Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………   Giới tính:……………………………………….

  Chức danh: ………………………………………………………………………………………………………………………………

  Sinh ngày:…………………………………              Dân tộc: ……………………………………Quốc tịch: ………………

  Chứng minh nhân dân số:……………………………………………………………

  Ngày cấp:………………………………………………………………………………………………………………………………..

  2. Chức danh người đại diện theo pháp luật dự kiến:

  – Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………….        Giới tính:…………………………………..

  Chức danh: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

  Sinh ngày:   ………………………………..  ……..Dân tộc: …………………………………. .Quốc tịch:……………………..

  Chứng minh nhân dân số:…………………………………………………………………………………………………………..

  Ngày cấp:……………………………………………………………………. Ngày cấp:…………………………………………………

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………….

  Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………………….

  Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

  Các giấy tờ gửi kèm:

  -Biên bản họp HĐTV

  -Quyết định của HĐTV

  -Bản sao CMND

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

  (Ký, đóng dấu)

  V/ Dịch vụ tư vấn thay đổi chức danh người đại diện công ty của Nam Việt Luật

  Nam Việt Luật là một trong những địa chỉ tư vấn thành lập công ty, thay đổi giấy phép, làm thủ tục đổi chức danh của người đại diện cho công ty uy tín, được nhiều doanh nghiệp tin tưởng. Khi sử dụng dịch vụ của Nam Việt Luật, khách hàng sẽ được:

  – Nam Việt Luật tư vấn điều kiện đối với chức danh của người đại diện theo pháp luật

  – Nam Việt Luật tư vấn chức danh phù hợp với yêu cầu của Công ty

  – Nam Việt Luật soạn thảo hồ sơ đổi chức danh của người đại diện.

  – Nam Việt Luật đại diện Qúy khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi quá trình thực hiện tới khi ra kết quả và bàn giao kết quả cho Qúy khách hàng;

  – Nam Việt Luật đại diện khách hàng thực hiện thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;

  – Nam Việt Luật tư vấn cho khách hàng các thủ tục cần thiết sau khi thay đổi người đại diện hay chức danh liên quan.

  Hy vọng những chia sẻ về thủ tục, mẫu thông báo thay đổi chức danh của người đại diện công ty trong bài viết trên sẽ hữu ích với bạn. Nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan cần tư vấn, vui lòng liên hệ đến Nam Việt Luật để nhận hỗ trợ tận tình hơn.

Thông báo
Gọi điện thoại
icon zalo Chat Zalo