• Mã ngành 4511-Mã ngành bán buôn ô tô, xe có động cơ khác

  • Bổ sung ngành nghề kinh doanh
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 4 đánh giá

  Mã ngành 4511-Mã ngành bán buôn ô tô, xe có động cơ khác là bao nhiêu? Cuộc sống đang ngày càng phát triển nhu cầu sử dụng một chiếc ô tô hay xe có động khác để phục vụ công việc, đi du lịch đang trở nên khá dễ dàng và ngày càng trở nên nhiều hơn. Do vậy để đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng thì những công ty kinh doanh buôn bán bán buôn, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác ngày càng được thành lập nhiều hơn. Có nhiều công ty đang kinh doanh các mặt hàng khác nhận thấy được tiềm năng lớn trong ngành này nên tiến hành thủ tục thay đổi bổ sung thêm mã ngành nghề bán buôn sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác để có đủ điều kiện giấy phép kinh doanh. Vậy nếu muốn kinh doanh lĩnh vực này thì cần đăng ký mã ngành nghề nào? Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh ra sao? Bài viết sau sẽ giúp bạn giải đáp một cách chi tiết nhất.

  I/ Mã ngành nghề kinh doanh bán buôn, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

  Mã ngành nghề kinh doanh bán buôn, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác được quy định trong danh mục ngành nghề kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể như sau: 

  1. Nhóm ngành nghề kinh doanh bán buôn, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

  1.1/ Mã ngành nghề 4511:  Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

  – Bán buôn ô tô.

  – Bán buôn xe có động cơ khác và xe đã qua sử dụng.

  Ngành nghề chi tiết Mã ngành chi tiết
  Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống). Nhóm bán buôn ô tô con gồm:

  -Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) loại mới và loại đã qua sử dụng:

  Loại trừ:                        

  – Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con được phân vào nhóm 45301 (Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác);

  – Cho thuê ô tô con có kèm người lái được phân vào nhóm 49329 (Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu);

  – Cho thuê xe ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) không kèm người lái được phân vào nhóm 77101 (Cho thuê ô tô).

  45111

  Bán buôn xe có động cơ khác. Nhóm bán buôn xe có động cơ khác gồm:

  – Bán buôn xe có động cơ khác, loại mới và loại đã qua sử dụng:

  + Ô tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi, kể cả xe chuyên dụng như xe cứu thương;

  + Ô tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, xe đông lạnh, rơ-moóc và bán rơ-moóc;

  + Ô tô chuyên dụng: Xe chở rác, xe quét đường, xe phun nước, xe trộn bê tông…;

  + Xe vận chuyển có hoặc không gắn thiết bị nâng hạ, cặp giữ loại dùng trong nhà máy, kho hàng, sân bay, bến cảng, sân ga xe lửa.

  Loại trừ:

  – Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe có động cơ khác được phân vào nhóm 45301 (Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác);

  – Cho thuê ô tô chở khách có kèm người lái được phân vào nhóm 49321 (Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh) và cho thuê xe ô tô chở khách không kèm người lái được phân vào nhóm 77109 (Cho thuê xe có động cơ khác);

  – Cho thuê ô tô vận tải, ô tô chuyên dụng, xe có động cơ khác có kèm người lái được phân vào nhóm 4933 (Vận tải hàng hóa bằng đường bộ) các phân nhóm tương ứng với loại phương tiện;

  – Cho thuê ô tô vận tải, ô tô chuyên dụng, xe có động cơ khác không kèm người lái được phân vào nhóm 77109 (Cho thuê xe có động cơ khác).

  45119

  1.2/ Mã ngành: 4513: Đại lý ô tô và xe có động cơ khác

  Nhóm đại lý ô tô và xe có động cơ khác gồm: Hoạt động đại lý bán buôn, môi giới, đấu giá ô tô và xe có động cơ khác.

  Loại trừ:

  – Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác được phân vào nhóm 4511 (Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác)

  – Đại lý bán buôn, môi giới, đấu giá các mặt hàng khác được phân vào nhóm 4610 (Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa);

  >>> Chi tiết 45139: Đại lý xe có động cơ khác. Nhóm đi lý xe có động cơ khác gồm:

  -Hoạt động đại lý bán buôn, môi giới, đấu giá xe có động cơ khác loại mới và loại đã qua sử dụng.

  Cụ thể:

  – Ô tô chở khách loại trên 9 chỗ ngồi, kể cả loại chuyên dụng như xe cứu thương, xe chở tù, xe tang lễ;

  – Ô tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, xe đông lạnh; rơ-moóc và bán rơ-moóc;

  – Ô tô chuyên dụng: Xe bồn, xe cứu hộ, xe cứu hỏa, xe chở rác, xe quét đường, xe phun tưới, xe trộn bê tông, xe chiếu chụp X-quang…

  Loại trừ:

  – Bán buôn xe có động cơ khác được phân vào nhóm 45119 (Bán buôn xe có động cơ khác);

  2. Nhóm ngành nghề bán lẻ, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 

  2.1/ Mã ngành nghề: 4512 – 45120: Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)

  Nhóm bán lẻ ô tô con gồm:

  – Bán lẻ ô tô con, loại 9 chỗ ngồi trở xuống không kể người lái, loại mới và loại đã qua sử dụng:

  Loại trừ:

  – Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con được phân vào nhóm 45302 (Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống));

  – Cho thuê ô tô con có kèm người lái được phân vào nhóm 49321 (Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh);

  – Cho thuê ô tô con không kèm người lái được phân vào nhóm 77101 (Cho thuê ô tô).

  2.2/ Mã ngành: 4513: Đại lý ô tô và xe có động cơ khác

  Nhóm đại lý ô tô và xe có động cơ khác gồm: Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá ô tô và xe có động cơ khác.

  Loại trừ:

  – Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác được phân vào nhóm 4512 (Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống));

  – Đại lý đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá các mặt hàng khác được phân vào nhóm 4610 (Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa);

  – Đại lý bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác bên ngoài cửa hàng được phần vào nhóm 4799 (Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu).

  Ngành nghề chi tiết Mã ngành chi tiết
  Đại lý xe có động cơ khác. Nhóm đại lý xe có động cơ khác gồm:

  Hoạt động đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá xe có động cơ khác loại mới và loại đã qua sử dụng.

  Cụ thể: – Ô tô chở khách loại trên 9 chỗ ngồi, kể cả loại chuyên dụng như xe cứu thương, xe chở tù, xe tang lễ;

  – Ô tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, xe đông lạnh; rơ-moóc và bán rơ-moóc;

  – Ô tô chuyên dụng: Xe bồn, xe cứu hộ, xe cứu hỏa, xe chở rác, xe quét đường, xe phun tưới, xe trộn bê tông, xe chiếu chụp X-quang…

  Loại trừ:

  – Đại lý bán lẻ xe có động cơ khác bên ngoài cửa hàng được phân vào nhóm 47990 (Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu)

  45139

  Đại lý ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống). Nhóm đại lý ô tô con gồm:

  -Hoạt động đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá ô tô con 9 chỗ ngồi trở xuống (không kể người lái), loại mới và loại đã qua sử dụng:

  Loại trừ:

  –Bán lẻ được phân vào nhóm 45120 (Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống));

  – Đại lý bán lẻ ô tô con loại 9 chỗ ngồi trở xuống bên ngoài cửa hàng được phân vào nhóm 47990 (Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu).

   45131

  3. Nhóm ngành nghề cho thuê xe có động cơ ( 771 – 7710)

  3.1/  77101: Cho thuê ôtô

  Nhóm cho thuê ôtô gồm:

  – Cho thuê xe chở khách (không có lái xe đi kèm);

  – Cho thuê xe tải, bán rơmooc.

  Loại trừ:

  – Cho thuê xe ôtô có lái xe đi kèm được phân vào nhóm 493 (Vận tải đường bộ khác);

  – Cho thuê tài chính được phân vào nhóm 64910 (Hoạt động cho thuê tài chính).

  3.2/  77109: Cho thuê xe có động cơ khác

  Nhóm cho thuê xe có động cơ khác gồm: Cho thuê xe giải trí, xe trượt tuyết…

  Bổ sung thêm mã ngành nghề bán buôn sửa chữa ô tô

  Bổ sung thêm mã ngành nghề bán buôn sửa chữa ô tô

  II/ Thủ tục bổ sung thêm mã ngành nghề kinh doanh bán buôn, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ nộp hồ sơ bổ sung thêm mã ngành nghề bán buôn sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh/Thành phố sở tại. 

  Hồ sơ bổ sung thêm mã ngành nghề kinh doanh bán buôn, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác gồm:

  – Thông báo thay đổi bổ sung thêm mã ngành nghề bán buôn sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

  – Biên bản họp đại hội đồng cổ đông/ Biên bản họp hội đồng thành viên về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

  – Nếu người đại diện theo pháp luật không thể tự nộp hồ sơ thì cần có giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện công việc.

  – Quyết định của đại hội đồng cổ đông/Quyết định của hội đồng thành viên/ Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên..

  Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh bán buôn, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

  – Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi bổ sung ngành nghề bán buôn sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

  – Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ sở kế hoạch đầu tư sẽ trả lời về tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo doanh nghiệp tới nhận kết quả hoặc sửa đổi bổ sung hồ sơ.

  Bước 3: Nhận kết quả hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề

  – Kết quả nhận được: Giấy xác nhận về việc bổ sung ngành nghề bán buôn sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

   >>> Do từ ngày 01/07/2015, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp sẽ không thể hiện nội dung ngành nghề, do đó khi thay đổi ngành nghề thì doanh nghiệp sẽ chỉ nhận kết quả là Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mà không cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.   

  Bước 4: Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký quốc gia

  – Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ gồm:

  + Giấy đề nghị công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp về bổ sung thêm mã ngành nghề kinh doanh bán buôn, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

  + Giấy uỷ quyền cho cá nhân nộp hồ sơ, chứng minh thư/Hộ chiếu/Căn cước công dân của người nộp hồ sơ nộp trực tiếp tại sở kế hoạch đầu tư sau khi nhận kết quả.

  III/ Dịch vụ bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Nam Việt Luật

  – Công ty Nam Việt Luật chúng tôi không những cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh mà còn có các dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh khác như thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi đại diện pháp luật, thay đổi chủ sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thay đổi thành viên hoặc cổ đông công ty, tăng vốn điều lệ, thay đổi cơ cấu ti lệ góp vốn… Nên để được tư vấn, hướng dẫn chi tiết hơn về thủ tục bổ sung ngành nghề bạn hãy liên hệ ngay đến Nam Việt Luật để được hỗ trợ.

  – Nam Việt Luật quy tụ đội ngũ chuyên viên, luật sư được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, am hiểu về thủ tục thành lập công ty cũng như thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh nên có khả năng tư vấn chi tiết những vấn đề liên quan một cách chi tiết cho bạn. Không chỉ tư vấn miễn phí mọi thắc mắc liên quan, Nam Việt Luật còn hướng dẫn khách hàng cách chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để thuận lợi thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

  – Đặc biệt, khi nhận được ủy quyền, Nam Việt Luật sẽ thay khách hàng soạn thảo thủ tục, nộp hồ sơ và lấy kết quả để trả cho khách hàng một cách nhành chóng, để giúp công ty của bạn thuận lợi kinh doanh ngành nghề muốn bổ sung hay muốn thay đổi. Đến Nam Việt Luật, bạn sẽ được:

  + Tư vấn tận tình về ngành nghề, mã ngành kinh doanh

  + Nhân viên công ty Nam Việt Luật thực hiện toàn bộ thủ tục với cơ quan nhà nước liên quan tới thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

  + Thực hiện thủ tục công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh sau thay đổi, bổ sung ngành nghề cho khách hàng, thủ tục cần lưu ý sau thay đổi đăng ký kinh doanh cho khách hàng.

  Trên đây là thủ tục bổ sung thêm mã ngành nghề bán buôn sửa chữa ô tô và xe động cơ khác. Nếu các bạn gặp khó khăn trong vấn đề bổ sung ngành nghề kinh doanh hoặc bạn muốn thành lập công ty bán ô tô  xe có động cơ khác thì có thể liên hệ công ty Nam Việt Luật để được tư vấn và hướng dẫn.

Thông báo
Gọi điện thoại