Bổ sung mã ngành 6810- Ngành nghề kinh doanh bất động sản

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản

 • 22/09/2020
 • Bởi: namvietluat.vn
 • Chuyên mục: Thông tin ngành nghề

Ngành nghề kinh doanh bất động sản là một một trong những ngành đang “hot” trên thị trường hiện nay bởi nó mang lại lợi nhuận khổng lồ cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, để có thể hoạt động trong lĩnh vực này, doanh nghiệp cần phải đăng ký thủ tục xin giấy phép kinh doanh bất động sản và bổ sung mã ngành 6810, chi tiết mã ngành kinh doanh bất động sản theo đúng quy định của pháp luật. Vậy trình tự thủ tục pháp lý như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đăng ký mã ngành bất động sản dễ dàng, thuận lợi và nhanh chóng.

Mã ngành kinh doanh bất động sản

Thủ tục bổ sung mã ngành 6810, chi tiết ngành nghề kinh doanh bất động sản

I/ Hướng dẫn tra cứu mã ngành kinh doanh bất động sản

Để thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản trước tiên chúng ta phải biết rõ các ngành nghề chi tiết, mã ngành cụ thể để đăng ký cho chính xác, áp mã ngành cho đúng trong hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản. Cụ thể các mã ngành kinh doanh bất động sản gồm:

Danh mục mã ngành kinh doanh doanh bất động sản- chi tiết mã ngành 6810

Mã ngành 6810 thuộc trong các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Ngành nghềMã ngành
Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở
Nhóm này gồm:
– Hoạt động kinh doanh mua/bán nhà để ở và quyền sử dụng đất để ở
Loại trừ:
– Phát triển xây dựng nhà cửa, công trình để bán được phân vào
+ Nhóm 41010 (Xây dựng nhà để ở)
+ Nhóm 41020 (Xây dựng nhà không để ở).
– Chia tách và cải tạo đất được phân vào nhóm 42990 (Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác).
68101
Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở
Nhóm này gồm:
– Hoạt động kinh doanh mua/bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở như văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho,..
68102
Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở
Nhóm này gồm:
– Cho thuê nhà, căn hộ có đồ đạc hoặc chưa có đồ đạc hoặc các phòng sử dụng để ở lâu dài, theo tháng hoặc theo năm.
– Hoạt động quản lý nhà, chung cư
Loại trừ:
– Hoạt động của khách sạn, nhà nghỉ, lều trại, cắm trại du lịch và những nơi không phải để ở khác hoặc phòng cho thuê ngắn ngày được phân vào:
+ Nhóm 55101 (Khách sạn)
+ Nhóm 55102 (Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày)
+ Nhóm 55103 (Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày).
– Hoạt động của khách sạn và những căn hộ tương tự được phân vào
+ Nhóm 55101 (Khách sạn)
+ Nhóm 55102 (Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày)
68103
Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở
Nhóm này gồm:
– Cho thuê nhà, đất không phải để ở như văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho, trung tâm thương mại…
– Hoạt động điều hành, quản lý nhà và đất không phải để ở.
68104
Kinh doanh bất động sản khác
Bao gồm: các hoạt động kinh doanh bất động sản không thuộc các nhóm trên như cho thuê các khoảng không tại tòa nhà, hoạt động điều hành quản lý các tòa nhà thuộc Chính phủ…
68109

Danh mục mã ngành kinh doanh doanh bất động sản – chi tiết mã ngành 6820

Mã ngành 6820 thuộc lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Nhóm này gồm:
– Việc cung cấp các hoạt động kinh doanh bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng bao gồm các dịch vụ liên quan đến bất động sản như:

 • Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất động sản và môi giới.
 • Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.
 • Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.
 • Dịch vụ định giá bất động sản.
 • Sàn giao dịch bất động sản.

Loại trừ:
– Hoạt động pháp lý được phân vào nhóm 69101 (Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật).
– Dịch vụ hỗ trợ cơ sở vật chất được phân vào nhóm 81100 (Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp).
– Quản lý các cơ sở, như các cơ sở quốc phòng, nhà tù hoặc các cơ sở khác (trừ quản lý phương tiện máy vi tính) được phân vào nhóm 81100 (Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp).

Ngành nghềMã ngành
Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất
Nhóm này gồm:
– Việc cung cấp các hoạt động kinh doanh bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng bao gồm các dịch vụ liên quan đến bất động sản như:
+ Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất động sản và môi giới.
+ Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.
+ Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.
+ Dịch vụ định giá bất động sản.
+ Sàn giao dịch bất động sản.
68201
Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất
Nhóm này gồm:
– Việc cung cấp dịch vụ đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.
68202

>>> Xem thêm: Danh mục ngành nghề kinh doanh Việt Nam mới nhất <<<

II/ Hồ sơ, trình tự thủ tục bổ sung mã ngành nghề kinh doanh bất động sản

1. Hồ sơ bổ sung mã ngành kinh doanh bất động sản bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung mã ngành 6810 hoặc mã ngành 6820
 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông/ Biên bản họp hội đồng thành viên về việc bổ sung mã ngành kinh doanh bất động sản;
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông/Quyết định của hội đồng thành viên/ Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên.
 • Giấy uỷ quyền cho cá nhân đi nộp và nhận kết quả hồ sơ.

2.Trình tự thủ tục nộp và nhận kết quả hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản

Bước 1: Nộp hồ sơ như đã nêu ở trên vào Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Nhận phiếu hẹn trả kết quả.

Bước 3: Nhận kết quả hồ sơ : Doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy xác nhận nội dung đăng ký doanh nghiệp nếu chỉ thay đổi ngành nghề. Nếu có tăng vốn điều lệ sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Bước 4: Sau nhận kết quả giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngành nghề kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp cần đăng bố cáo thông tin thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày.

III/ Điều kiện bổ sung mã ngành kinh doanh bất động sản

Để đăng ký bổ sung và hoạt động ngành nghề kinh doanh bất động sản doanh nghiệp cần phải đáp ứng đủ các điều kiện được quy định trong Luật kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

1. Điều kiện về vốn điều lệ đăng ký

– Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 của Luật kinh doanh bất động sản 2014 thì tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng.

– Nếu doanh nghiệp bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản mà vốn điều lệ dưới 20 tỷ thì bắt buộc phải tiến hành thêm thủ tục tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ trở lên.

2. Điều kiện về chứng chỉ hành nghề liên quan đến mã ngành kinh doanh bất động sản

Đối với ngành nghề môi giới bất động sản:

Sau khi công ty bổ sung xong ngành nghề muốn tiến hành hoạt động kinh doanh môi giới bất động sản phải đảm bảo trong công ty có 02 người có chứng chỉ môi giới bất động sản theo quy định tại Điều 62 Luật kinh doanh bất động sản 2014.

Đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo Điều 69 Luật kinh doanh bất động sản 2014.

>> Lưu ý: Người có chứng chỉ môi giới bất động sản có thể là chủ sở hữu công ty hoặc nhân viên công ty được bổ nhiệm chức vụ quản lý doanh nghiệp.

IV. Hướng dẫn thành lập sàn giao dịch bất động sản – Bạn nên biết

Hồ sơ xin thành lập sàn giao dịch bất động sản gồm:

 • Đăng ký kinh doanh hoặc giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);
 • Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;
 • Danh sách và bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề môi giới của tất cả các nhân viên môi giới bất động sản;
 • Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản;
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận hoàn thành khóa học về quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản (nếu có);
 • Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu) giấy tờ chứng minh về địa điểm và diện tích của sàn giao dịch bất động sản như hợp đồng thuê nhà, thu trụ sở;
 • Bản sao có chứng thực các giấy tờ về thành lập sàn giao dịch bất động sản (bao gồm: Quyết định thành lập sàn giao dịch bất động sản; Quyết định bổ nhiệm người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản).

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

Riêng đối với dịch vụ kinh doanh sàn giao dịch bất động sản công ty phải xin phép thành lập sàn giao dịch bất động sản thì điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản như sau:

 • Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp;
 • Sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
 • Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
 • Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng. Nếu có thay đổi phải thông báo cho Sở Xây dựng và khách hàng biết;
 • Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích tối thiểu là 50m2 và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

V. Dịch vụ tư vấn thủ tục bổ sung mã ngành kinh doanh bất động sản – Nam Việt Luật

Để được tư vấn, hướng dẫn chi tiết hơn về thủ tục bổ sung mã ngành nghề kinh doanh bất động sản bạn hãy liên hệ ngay đến Nam Việt Luật để được hỗ trợ.

– Nam Việt Luật quy tụ đội ngũ chuyên viên, luật sư được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, am hiểu về thủ tục thành lập công ty cũng như thủ tục bổ sung mã ngành kinh doanh bất động sản nên có khả năng tư vấn chi tiết những vấn đề liên quan một cách chi tiết cho bạn.

– Không chỉ tư vấn miễn phí mọi thắc mắc liên quan, Nam Việt Luật còn hướng dẫn khách hàng cách chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để thuận lợi thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh mã ngành 6810

– Đặc biệt, khi nhận được ủy quyền, Nam Việt Luật sẽ thay khách hàng soạn thảo thủ tục, nộp hồ sơ và lấy kết quả để trả cho khách hàng một cách nhành chóng, để giúp công ty của bạn thuận lợi kinh doanh ngành nghề muốn bổ sung hay muốn thay đổi.

Hy vọng những chia sẻ về thủ tục bổ sung mã ngành kinh doanh bất động sản thuộc mã ngành 6810 trên đây sẽ hữu ích với bạn. Hãy liên hệ đến Nam Việt Luật để được tư vấn chi tiết hơn nếu còn bất cứ thắc mắc nào về vấn đề này nhé. Chúng tôi cam kết mang lại sự hài lòng cho khách hàng, đảm bảo làm việc uy tín, hoàn thành công việc trong thời gian quy định.

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua