• Mã ngành 4651-Mã ngành kinh doanh máy vi tính, phần mềm

  • Bổ sung ngành nghề kinh doanh
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   4 /5 của 1 đánh giá

  Mã ngành 4651-Mã ngành kinh doanh máy vi tính, phần mềm là bao nhiêu? Máy vi tính, thiết bị ngoại vi phần mềm là những vật dụng điện tử ngày càng phổ biến và gần gũi với con người. Nhu cầu sử dụng máy ví tính và các thiết bị này ngày càng nhiều. Do vậy để đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng thì những công ty kinh doanh buôn bán mặt hàng máy vi tính, thiết bị ngoại vi phần mềm ngày càng được thành lập nhiều hơn. Có nhiều công ty đang kinh doanh các mặt hàng khác nhận thấy được tiềm năng lớn trong ngành này nên tiến hành thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh máy vi tính, thiết bị ngoại vi phần mềm để có đủ điều kiện giấy phép kinh doanh. Dưới đây là thông tin chi tiết về thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Luật hiện hành.

  Nhóm ngành nghề kinh doanh bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi phần mềm

  Mã ngành: 4651 – 46510: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

  – Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi;

  – Bán buôn phần mềm.

  Loại trừ những ngành nghề kinh doanh sau:

  – Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông được phân vào nhóm 46520 (Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông);

  – Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) được phân vào nhóm 46594 (Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi));

  – Bán buôn máy móc, thiết bị được điều khiển thông qua máy vi tính được phân vào các mã tương ứng theo công dụng của máy trong nhóm 4659 tùy theo công dụng của máy.

  Nhóm ngành nghề kinh doanh bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi phần mềm này gồm:

  474: Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong các cửa hàng chuyên doanh

  Nhóm này gồm: Hoạt động bán lẻ chuyên doanh thiết bị thông tin, liên lạc như máy vi tính và thiết bị ngoại vi, thiết bị viễn thông, hàng điện tử và điện tử tiêu dùng.

  Mã ngành: 4741: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

  Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:

  – Máy vi tính;

  – Thiết bị ngoại vi máy vi tính;

  – Bộ điều khiển trò chơi video;

  – Phần mềm được thiết kế để sử dụng cho mọi khách hàng (không phải loại được thiết kế theo yêu cầu riêng của khách hàng), kể cả trò chơi video;

  – Thiết bị viễn thông.

  Loại trừ: Bán lẻ băng, đĩa trắng được phân vào nhóm 4762 (Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh).

  47411: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh

  Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:

  – Máy vi tính;

  – Thiết bị ngoại vi máy vi tính: máy in, máy scan…

  – Bộ điều khiển trò chơi video;

  – Phần mềm được thiết kế để sử dụng cho mọi khách hàng (không phải loại được thiết kế theo yêu cầu riêng của khách hàng), kể cả trò chơi video.

  Loại trừ: Bán lẻ băng, đĩa trắng được phân vào nhóm 47620 (Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh).

  47412: Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

  Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng thiết bị viễn thông như:

  – Điện thoại cố định, điện thoại di động, máy fax, thiết bị viễn thông khác: sim, card điện thoại, nạp tiền điện thoại…

  Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh máy vi tính, thiết bị ngoại vi phần mềm được thực hiện như sau:

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh máy vi tính, thiết bị ngoại vi phần mềm tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh/Thành phố sở tại

  Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh máy vi tính, thiết bị ngoại vi phần mềm

  • Thông báo thay đổi bổ sung ngành nghề bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi phần mềm;
  • Quyết định của đại hội đồng cổ đông/Quyết định của hội đồng thành viên/ Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên.
  • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông/ Biên bản họp hội đồng thành viên về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
  • Nếu người đại diện theo pháp luật không thể tự nộp hồ sơ thì cần có giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện công việc.

  Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh máy vi tính và phần mềm

  – Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh máy vi tính, thiết bị ngoại vi phần mềm

  – Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ sở kế hoạch đầu tư sẽ trả lời về tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo doanh nghiệp tới nhận kết quả hoặc sửa đổi bổ sung hồ sơ.

  Bước 3: Nhận kết quả hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề

  – Kết quả nhận được: Giấy xác nhận về việc bổ sung ngành nghềkinh doanh bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi phần mềm

  Do từ ngày 01/07/2015, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp sẽ không thể hiện nội dung ngành nghề, do đó khi thay đổi ngành nghề thì doanh nghiệp sẽ chỉ nhận kết quả là Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mà không cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.   

  Bước 4: Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký quốc gia

  – Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ gồm:

  + Giấy đề nghị công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp về bổ sung ngành nghề kinh doanh máy vi tính

  + Giấy uỷ quyền cho cá nhân nộp hồ sơ, chứng minh thư/Hộ chiếu/Căn cước công dân của người nộp hồ sơ nộp trực tiếp tại sở kế hoạch đầu tư sau khi nhận kết quả.

  Trên đây là thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh máy vi tính, thiết bị ngoại vi phần mềm. Nếu các bạn gặp khó khăn trong vấn đề bổ sung ngành nghề kinh doanh hoặc thành lập công ty bán máy vi tính thì có thể liên hệ công ty Nam Việt Luật để được tư vấn và hướng dẫn.

Thông báo
Gọi điện thoại