• Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Vốn điều lệ có thể thay đổi trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Vậy thủ tục thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp thực hiện như thế nào? Các lưu ý khi thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp ra sao? Hãy cùng Nam Việt Luật tham khảo qua bài viết về chủ đề Thay đổi vốn điều lệ công ty thông qua bài viết đây sau đây nhé!

  >>>Xem bảng giá: Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh giá rẻ

  Có thể thay đổi vốn điều lệ công ty hay không?

  Có thể điều chỉnh vốn điều lệ của công ty sau khi đã đăng ký và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không là câu hỏi được rất nhiều chủ doanh nghiệp quan tâm. Theo quy định tại Điều 68 Luật doanh nghiệp 2020 thì vốn điều lệ của công ty có thể được điều chỉnh sau khi đã doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp cụ thể như sau:

  Đối với loại hình doanh nghiệp là công ty TNHH hai thành viên trở lên

  –  Các trường hợp được thực hiện tăng vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên bao gồm:

  + Tăng vốn góp của các thành viên góp vốn;

  + Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

  – Các trường hợp giảm vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên:

  + Hoàn trả một phần vốn góp cho các thành viên theo tỷ lệ góp vốn của thành viên đó trong vốn điều lệ sau khi đã trừ đi các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong trường hợp đã hoạt động kinh doanh trên 02 năm;

  + Doanh nghiệp thực hiện mua lại phần vốn góp của thành viên;

  + Các thành viên góp vốn không đúng hạn hoặc không đầy đủ số vốn đã đăng ký;

  Đối với loại hình doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên

  – Các trường hợp tăng vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên là chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên góp thêm vốn hoặc chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên huy động thêm vốn góp của người khác để chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

  – Các trường hợp giảm vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên:

  + Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty sau khi đã trừ đi các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong trường hợp đã hoạt động kinh doanh trên 02 năm;

  + Chủ sở hữu góp vốn không đúng hạn hoặc không đầy đủ số vốn đã đăng ký;

  Đối với loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần

  – Các trường hợp được thực hiện tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần bao gồm: Công ty cổ phần thực hiện chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu hoặc thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ hoặc thực hiện chào bán cổ phần ra công chúng.

  – Các trường hợp được thực hiện giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần bao gồm:

  + Hoàn trả một phần vốn góp cho cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông đó trong vốn điều lệ sau khi đã trừ đi các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong trường hợp đã hoạt động kinh doanh trên 02 năm; ;

  + Công ty cổ phần thực hiện mua lại phần vốn góp đã bán;

  + Cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số vốn cam kết góp.

  Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty

  Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty

  Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty:

  Để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty, doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ và nộp tại Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh nơi đặt trụ sở chính. Trong thời hạn 3-5 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét và phản hồi hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của công ty. Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới (không thu hồi giấy cũ). Trong trường hợp cần điều chỉnh và bổ sung hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ gửi phản hồi yêu cầu điều chỉnh bổ sung hồ sơ theo đúng yêu cầu của pháp luật.

  >>> Tham khảo chi tiết tại: Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty

  Hồ sơ tăng giảm vốn điều lệ công ty mới nhất

  Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp thì hồ sơ điều chỉnh vốn điều lệ sẽ có sự khác biệt. Tuy nhiên, Quý khách hàng có thể tham khảo thành phần hồ sơ sau để có sự chuẩn bị trước khi điều chỉnh vốn điều lệ.

  Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty bào gồm:

  1. Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong đó thể hiện việc tăng vốn điều lệ doanh nghiệp theo mẫu có sẵn
  2. Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông hoặc chủ sở hữu về việc tăng vốn điều lệ doanh nghiệp
  3. Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ( đối với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc loại hình công ty cổ phần) về việc tăng vốn điều lệ doanh nghiệp
  4. Giấy chứng nhận góp vốn (trong trường hợp có thêm thành viên mới góp vốn)
  5. Bản sao y công chứng chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác của thành viên góp vốn mới
  6. Văn bản ủy quyền nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp thực hiện thủ tục mà ủy quyền cho người khác.

  Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty bao gồm:

  1. Giấy đề nghị điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp trong đó thể hiện việc giảm vốn điều lệ doanh nghiệp theo mẫu có sẵn
  2. Thông báo về việc giảm vốn điều lệ doanh nghiệp;
  3. Biên bản họp của Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ doanh nghiệp;
  4. Quyết định của Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ doanh nghiệp;
  5. Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông;
  6. Thông báo lập sổ đăng ký thành viên hoặc sổ cổ đông
  7. Bản sao y công chứng còn hạn Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  8. Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất đối với trường hợp hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên công ty. Bản báo cáo tài chính mà doanh nghiệp cung cấp phải thể hiện được số tiền mặt đủ  để thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. 
  9. Văn bản ủy quyền nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp thực hiện thủ tục mà ủy quyền cho người khác thực hiện thay.

  Người đại diện theo pháp luật cần chuẩn bị đầy đủ 01 trong 02 bộ hồ sơ được liệt kê ở mục trên khi muốn điều chỉnh vốn điều lệ doanh nghiệp để quá trình thực hiện thủ tục được diễn ra thuận lợi và nhanh chóng, tránh sự từ chối của cơ quan đăng ký kinh doanh.

  Những lưu ý khi thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

  Như đã trình bày ở mục trên, doanh nghiệp có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp đã được pháp luật quy định. Khi thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp cần lưu ý các nội dung sau:

  – Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc điều chỉnh vốn điều lệ, doanh nghiệp phải tiến hành gửi thông báo thay đổi vốn điều lệ tới Cơ quan đăng ký kinh doanh Tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

  – Thời hạn để thực hiện việc góp vốn để tăng vốn điều lệ là ngay trước khi thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp. Khi đã tăng xong, doanh nghiệp mới thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh để cập nhật trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

  – Nếu doanh nghiệp thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ có làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp trong năm tiếp theo thì doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

  – Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì khi thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ thì chỉ được đăng ký mức giảm vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đó.

  – Người đại diện theo pháp luật cần nắm kỹ các lưu ý khi thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp để thực hiện đúng thủ tục hành chính để việc trao đổi và làm việc với cơ quan có thẩm quyền diễn ra suôn sẻ, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

  Mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty

  Thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty là một thành phần trong hồ sơ điều chỉnh vốn điều lệ doanh nghiệp. Đây là một văn bản có mẫu sẵn theo quy định của Sở kế hoạch đầu tư. Trong mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty phải thể hiện thông tin tên công ty, mã số doanh nghiệp, nội dung thay đổi mức vốn điều lệ của doanh nghiệp.

  >>> Tham khảo chi tiết tại: Mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty

  Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty tại Nam Việt Luật

  Nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức nghiên cứu về thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty, doanh nghiệp có thể ủy quyền cho đơn vị dịch vụ thực hiện thay toàn bộ hồ sơ và thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty. Tất cả những gì doanh nghiệp cần chuẩn bị là cung cấp bản photo/bản chụp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo mức vốn điều lệ sau khi điều chỉnh với nhân viên tư vấn. Tất cả mọi hồ sơ, thủ tục làm việc với cơ quan nhà nước đều do nhân viên tư vấn Nam Việt Luật thực hiện và hỗ trợ Quý khách hàng.

  >>> Tham khảo chi tiết tại: Thủ tục tăng vốn điều lệ 

  Thay đổi vốn điều lệ công ty là một trong những thủ tục phổ biến được các doanh nghiệp thường xuyên thực hiện. Nam Việt Luật với đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm và nhiệt tình cam kết sẽ tư vấn và hỗ trợ tư vấn thực hiện dịch vụ một cách nhanh chóng, chính xác và tận tình nhất. Nếu Quý khách hàng vẫn còn thắc mắc về thủ tục thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp hay mong muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, hãy gọi ngay đến số Hotline để được tư vấn và giải đáp thắc mắc miễn phí nhé!

Thông báo
Gọi điện thoại