• Thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn chính là công việc cần thiết mà công ty nào cũng phải làm nếu như họ đã thực hiện thay đổi địa chỉ công ty của mình. Bởi đây là công việc trực tiếp liên quan đến mã số thuế của công ty, những giấy tờ và thủ tục trực tiếp liên quan đến cơ quan thuế. Chính vì thế cần phải tìm hiểu thật kỹ lưỡng để có thể thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn một cách phù hợp và tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật.

  Thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn

  Quy định sử dụng hóa đơn khi thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn

  Căn cứ theo Khoản 2 Điều 9 Chương II Thông tư 39/2014/TT-BTC thì:

  Đối với những số hoá đơn của công ty đã thực hiện thông báo phát hành nhưng vẫn chưa sử dụng hết đã có in sẵn tên và địa chỉ công ty trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên và đia chỉ công ty nhưng không thay đổi mã số thuế cũng như cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu công ty vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đó thì chỉ cần thực hiên đóng dấu tên và địa chỉ mới vào bên cạnh tên và đia chỉ đã được in sẵn để tiếp tục sử dụng. Sau đó phải gửi thông bảo điều chỉnh thông tin đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại thông báo phát hành hóa đơn.

  Theo đó, công ty chỉ sử dụng hóa đơn khi thay đổi địa chỉ công ty cùng quận. Khi đó, công ty sẽ được phép đóng dấu tên và địa chỉ mới của mình bên cạnh tê và địa chỉ đã thay đổi đểcó thể tiếp tục sử dụng lượng hóa đơn đó.

  Thắc mắc về việc thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn

  Thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi MST có được sử dụng hóa đơn cũ không?

  Nếu một công ty thực hiện thay đổi tên và địa chỉ của mình nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan quản lý thuế thì sẽ vẫn được phép tiếp tục sử dụng hóa đơn đó. Tuy nhiên khi thực hiện việc đóng dấu tên và địa chỉ mới của công ty vào bên cạnh tên, địa chỉ cũ đã in sẵn trên hóa đơn để được phép tiếp tục sử dụng hóa đơn còn lại đó cho đến khi cơ quan thuế trực tiếp có sự điều chỉnh lại.

  Thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn

  Thời hạn hủy hóa đơn là bao nhiêu ngày?

  Theo quy định thì công ty sẽ phải thực hiện hủy hóa đơn trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo với cơ quan quản lý Thuế về số hóa đơn cũ không sử dụng. Công ty phải thực hiện hủy hóa đơn trong vòng 10 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý Thuế thông báo hóa đơn đã hết hạn sử dụng.

  Đổi địa chỉ công ty có phải in lại hóa đơn không?

  Thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn thì công ty nó thể sử dụng hóa đơn cũ và chỉ cần đóng dấu mã số thuế, địa chỉ mới lên là được. Tuy nhiên việc in lại hóa đơn mới vẫn là điều tốt nhất và dễ dàng nhất cho công ty của bạn.

  Các trường hợp hủy hóa đơn

  Những trường hợp phải hủy hóa đơn đó là:

  • Hóa đơn đặt in bị in sai, in thừa in trùng phải được hủy trước khi công ty tiến hành thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.
  • Công ty có hóa đơn không tiếp tục sử dụng nữa sẽ phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày, tính từ thời điểm thông báo với cơ quan thuế. Thời gian hủy hóa đơn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo nếu như hóa đơn đã hết giá trị sử dụng.
  • Những loại hóa đơn của các đơn vị kế toán đã lập được hủy theo pháp luật về kế toán.

  Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn hãy liên hệ với đơn vị tư vấn pháp luật Nam Việt Luật chúng tôi nhé.

Thông báo
Gọi điện thoại