• Chính sách vận chuyển và kiểm hàng sản phẩm dịch vụ

  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Chính sách vận chuyển

  Sản phẩm của chúng tôi là dịch vụ nên chúng tôi không có chính sách vận chuyển.

  Chính sách kiểm tra dịch vụ

  1. Tiếp Nhận Thông Tin Khách Hàng

  Sau khi nhận được thông tin từ khách hàng, chúng tôi cam kết thực hiện liên lạc trực tiếp để tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng và chính xác.

  2. Báo Chi Tiết Thông Tin

  Nếu thông tin nhận được đáp ứng các yêu cầu cần thiết, chúng tôi sẽ thông báo chi tiết về thời gian, thủ tục, giấy tờ cần thiết, và mọi thông tin liên quan khác mà khách hàng cần cung cấp để tiếp tục quá trình làm việc.

  3. Kiểm Tra và Xử Lý Dịch vụ

  Khách hàng sẽ có cơ hội kiểm tra thông tin đã được thông báo. Nếu khách hàng đánh giá rằng họ có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý dịch vụ theo thỏa thuận đã thảo luận.

  4. Từ Chối và Hủy Dịch vụ

  Nếu khách hàng không thấy thông tin phù hợp hoặc không thể cung cấp đầy đủ thông tin để hoàn thành dịch vụ, khách hàng có quyền từ chối tiếp tục và hủy dịch vụ mà không phải chịu bất kỳ chi phí nào. Sau khi hủy, nếu quý khách đã thanh toán, chúng tôi sẽ hoàn tiền lại quý khách theo phương thức thanh toán quý khách đã thực hiện, thời hạn hoàn trả tối đa 07 ngày làm việc, quý khách không mất thêm chi phí cho việc hoàn tiền này.

Thông báo
Gọi điện thoại
icon zalo Chat Zalo