• Chính sách bảo mật thông tin

  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Trước khi tiến hành đặt hàng hoặc sử dụng dịch vụ, bạn bắt buộc phải đồng ý với chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Để đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, vui lòng đọc kỹ và đồng ý với các chính sách bảo mật thông tin dưới đây:

  1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

  Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích sau đây:

  Xác nhận danh tính: Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email để xác nhận danh tính của khách hàng và đảm bảo tính chính xác trong quá trình giao dịch và cung cấp dịch vụ.

  Xử lý dịch vụ: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân như địa chỉ để giao nhận hồ sơ giấy tờ đến đúng địa chỉ.

  Cải thiện trải nghiệm khách hàng: Thông tin cá nhân được sử dụng để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng, bao gồm hỗ trợ khách hàng, tư vấn dịch vụ và cung cấp thông tin liên quan.

  2. Phạm vi sử dụng thông tin

  Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và chỉ sử dụng thông tin trong phạm vi cần thiết để tư vấn cung cấp dịch vụ và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Thông tin cá nhân của khách hàng không được chia sẻ, tiết lộ hoặc bán cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng từ khách hàng, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi hoặc của khách hàng.

  Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của khách hàng và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu.

  3. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

  Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ những trường hợp sau đây:

  1. Đối tác dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các đối tác dịch vụ hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Tuy nhiên, các đối tác này phải tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin và chỉ được sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích cụ thể đã được đề ra.
  2. Tuân thủ pháp luật: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân khi được yêu cầu từ các cơ quan chức năng thực thi pháp luật nhằm tuân thủ các quy định, quy trình pháp lý, hoặc quyền của chúng tôi.

  4. Thời gian lưu trữ thông tin

  Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng trong thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ và cần thiết để đáp ứng mục đích thu thập thông tin đã nêu. Sau khi không còn cần thiết, chúng tôi sẽ xóa hoặc làm ẩn thông tin cá nhân của khách hàng.

  5. Thông tin đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

  Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc cần hỗ trợ gì về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến khách hàng, xin vui lòng liên hệ trực tiếp, điện thoại hoặc email của chúng tôi theo thông tin dưới đây:

  Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NAM VIỆT LUẬT

  Địa chỉ: 491/1 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Email: info@namvietluat.vn 

  Điện thoại: 0778000555

Thông báo
Gọi điện thoại
icon zalo Chat Zalo