Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

Khi thành lập công ty dưới hình thức công ty TNHH hoặc công ty hợp danh, vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp. Mức vốn điều lệ có thể thay đổi trong quá trình hoạt động của công ty. Vậy thủ tục tăng vốn điều lệ công ty như thế nào?

Luu-y-thay-doi-von-dieu-le-cua-doanh-nghiep

Những vấn đề cần lưu ý khi tăng vốn điều lệ công ty

Khi thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cần lưu ý những vấn đề sau:

Phương thức tăng vốn điều lệ:

 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:
 • Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới
 • Tăng vốn góp của thành viên
 • Đối với công ty TNHH 1 thành viên:

Tăng vốn điều lệ bằng cách chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Nếu tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty TNHH 1 thành viên phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây:

 • Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên, đồng thời thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày;
 • Công ty cổ phần theo quy định
 • Đối với công ty cổ phần:

Có thể tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phần: bao gồm chào bán cổ phần riêng lẻ, chào bán cho các cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phần ra công chúng.

Trình tự thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc tăng vốn điều lệ, công ty phải thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ thông báo này gồm các thành phần sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật.
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc của Đại hội đồng cổ đông; hoặc Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc tăng vốn điều lệ của công ty
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc mua cổ phần, góp vốn, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoà đối
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

vi-du-ve-von-dieu-le

Nội dung thông báo bao gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 • Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 • Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi;

Đối với công ty cổ phần muốn tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phần thì hồ sơ làm thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cần có:

 • Quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ;
 • Quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc tăng vốn điều lệ công ty.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty.

Một trong những thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cần phải thực hiện đó là công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Việc tăng vốn điều lệ cần thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày.

Ngoài ra, công ty cũng cần thực hiện các thủ tục sau khi tăng vốn điều lệ:

 • Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì cần phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo.
 • Công ty cần chú ý kê khai trong báo cáo tài chính có sự thay đổi về mục nguồn vốn chủ sở hữu.

Mọi thông tin liên quan đến thủ tục tăng vốn điều lệ công ty hoặc dịch vụ thành lập công ty và thay đổi nội dung đăng ký vui lòng liên hệ với Nam Việt Luật để được tư vấn cụ thể và chi tiết nhất.

 

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !