• Mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty chi tiết

  • Biểu mẫu – Tờ khai
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty là mẫu bản thông báo được cơ quan, doanh nghiệp lập ra và gửi tới phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư để thông báo về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty. Vậy quy định thông báo thay đổi vốn điều lệ này gồm những gì? Mời bạn tham khảo bài viết sau để tìm câu trả lời chi tiết.

  Mẫu thông báo khi thay đổi vốn điều lệ

  Thông báo thay đổi vốn điều lệ cần thực hiện sau khi thay đổi vốn điều lệ.

  I/ Mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty theo quy định

  Mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty là mẫu bản thông báo được cơ quan, doanh nghiệp lập ra và gửi tới phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư thành phố để thông báo về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin của công ty, doanh nghiệp, nội dung đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của doanh nghiệp.Khi doanh nghiệp của bạn có nhu cầu tăng vốn điều lệ thì việc sử dụng mẫu thông báo tăng vốn điều lệ công ty mới nhất và chính xác nhất là điều vô cùng quan trọng. Công ty Nam Việt Luật mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty tại đây.

  Nội dung cơ bản của mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty như sau:

  CÔNG TY …………….Số /TB – ….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ——————

  THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

  (Thay đổi lần thứ……)

  Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ……………………………………………………………………..

  1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY …………………………………………………………………………………………………….

  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………………………………………………………………………………………

  Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ……….. …………….cấp ngày …………..………………………….

  Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………………………..

  2. Họ và tên người đại diện theo pháp luật: ………………………………………..………………………………………………..

  Sinh ngày: …………………………………..…. Dân tộc: …………… ……..Giới tính: ……………………………………………

  Quốc tịch: …………………………………………………………………………………….…………………………………………

  CMND số ………………………………… Do Công an ……………..….cấp ngày ………..……………………………………….

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………..

  Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………………………..

  ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH NHƯ SAU:

  1. Thay đổi Vốn điều lệ công ty

  a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký: …………………………………………………………………………………………………….

  b) Vốn điều lệ thay đổi: ………………………………………………………………………………………………………………..

  c) Thời điểm thay đổi vốn: …………………………………………………………………………………………………………….

  d) Hình thức tăng, giảm vốn: ………………………………………………………………………………………………………….

  (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

  Doanh nghiệp cam kết:

  – Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này

  …………………………., ngày……tháng……năm…..
  Kèm theo thông báo:  – ……………………………….

  – ……………………………….

  Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  II/ Hồ sơ, Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty

  Vốn điều lệ công ty là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn,doanh nghiệp tư nhân là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. Mức vốn điều lệ có thể thay đổi trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, phụ thuộc vào tình hình kinh doanh và quyết định của các nhà đầu tư. Doanh nghiệp nếu muốn tiến hành thay đổi vốn điều lệ cho công ty thì có thể thực hiện theo trình tự sau:

  Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty

  Để thay đổi vốn điều lệ cho công ty, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ ở Phòng ĐK kinh doanh thuộc Sở KH và đầu tư tại nơi mà đã được cấp về Giấy CN đăng ký kinh doanh cho công ty, thành phần hồ sơ bao gồm:

  – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ cho công ty

  – Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

  – Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc của Đại hội đồng cổ đông; hoặc Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc tăng vốn điều lệ của công ty

  – Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc mua cổ phần, góp vốn, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối

  – Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty

  Bước 2: Nộp hồ sơ đã soạn thảo lên Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư trực thuộc nơi đặt địa chỉ công ty

  Bước 3: Nhận giấy hẹn của Sở Kế hoạch và đầu tư và chờ lấy kết quả nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thì cần tiến hành điều chỉnh hồ sơ sau khi nhận được thông báo từ Sở KH & ĐT.

  Bước 4: Khi đã thực hiện thay đổi mức vốn điều lệ trong công ty  thì công ty cần phải tiến hành công bố nội dung thông tin đã thay đổi qua cổng thông tin QG với thời gian trong vòng là 30 ngày tính từ ngày đã thay đổi. Khi doanh nghiệp đã thực hiện xong thủ tục thực hiện Công bố nội dung thông tin đã thay đổi mức vốn điều lệ trong công ty qua Cổng thông tin QG thì Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH và Đầu tư tỉnh sẽ tiến hành cấp cho công ty Giấy Biên nhận việc thực hiện công bố nội dung về việc đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

  + Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp.

  + Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên;

  + Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi;

  Bước 5: Hoàn tất các thủ khác sau khi thay đổi vốn điều lệ:

  + Thực hiện nộp tờ khai của thuế môn bài bổ sung.

  + Thực hiện nộp bổ sung về kê khai của thuế môn bài dựa vào quy định theo pháp luật như sau: Với trường hợp khi người đi nộp thuế mà có sự thay đổi những yếu tố có liên quan tới việc căn cứ tính thuế và làm thay đổi mức thuế môn bài cần phải nộp của năm tiếp đến thì cần phải thực hiện nộp hồ sơ của việc khai thuế môn bài của năm tiếp đến, thời gian thực hiện khai thuế trễ nhất là vào ngày 31-12 trong năm mà có sự thay đổi.

  + Công ty cần chú ý kê khai trong báo cáo tài chính có sự thay đổi về mục nguồn vốn chủ sở hữu.

  >>> Lưu ý: Vì việc công bố thay đổi thông tin đăng ký là việc làm bắt buộc đối với những doanh nghiệp nào thay đổi vốn điều lệ, chính vì thế, nếu như doanh nghiệp nào không thực hiện thủ tục này thì sẽ có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng.

  III/ Tư vấn thủ tục thay đổi vốn điều lệ tại Nam Việt Luật

  – Nam Việt Luật quy tụ đội ngũ chuyên viên, luật sư được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, am hiểu về tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp cũng như những quy định liên quan, có khả năng tư vấn, hướng dẫn cụ thể về vấn đề này cho bạn.

  – Đặc biệt, Nam Việt Luật còn nhận ủy quyền để thay mặt khách hàng soạn thảo hồ sơ xin giấy phép đầu tư, nộp hồ sơ và lấy giấy phép trả cho khách hàng trong thời gian nhanh nhất. Đảm bảo quá trình thay đổi  vốn điều lệ của doanh nghiệp của bạn thuận lợi nhất, không bị vướng thủ tục, giấy phép.

  – Hơn nữa, Nam Việt Luật sẽ thay khách hàng hoàn tất mọi thủ tục sau khi thay đổi vốn điều lệ như kê khai thuế, làm thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nộp lên Sở Kế hoạch và đầu tư. Nam Việt Luật cam kết làm việc uy tín, luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu.

  Nếu như quý khách có gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc tìm kiếm mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ hay những thủ tục về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần, vui lòng liên hệ với công ty Nam Việt Luật chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn nhé.

  Như vậy, trên đây là mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty mà doanh nghiệp cần có khi thực hiện việc tăng giảm vốn điều lệ. Hy vọng với phần chia sẽ những quy định thông báo thay đổi vốn điều lệ trên đây sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt được những điểm cần thiết để hoàn thành thủ tục thay đổi vốn điều lệ đúng quy định. Nếu còn vướng mắc vấn đề gì? hãy liên hệ ngay cho Nam Việt Luật để nhận được hỗ trợ giải đáp và tư vấn cụ thể nhé!

Thông báo
Gọi điện thoại