Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên

Lý do cần thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên?

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên là sự tất yếu trong quá trình phát triển kinh doanh của công ty của bạn hoặc bạn đang muốn bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường và yêu cầu của khách hàng cho nên việc tăng vốn điều lệ là điều không thể tránh khỏi.Đặc biệt với công ty TNHH với khả năng huy động vốn chỉ trong giới hạn góp vốn của các thành viên hoặc huy động vốn của thành viên mới trong công ty TNHH hai thành viên nên việc tăng vốn điều lệ cho công ty này có nhiều thủ tục phức tạp,dễ khiến bạn gặp những khó khăn khi làm thủ tục tăng vốn.Nhằm có thể giải thích cho bạn hiểu các bước thực hiện thủ tục cũng như hồ sơ cần chuẩn bị,công ty Nam Việt Luật sẽ làm rõ các vấn đề thủ tục,pháp lý liên quan đến thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên qua bài viết sau:

Thủ-tục-tăng-vốn-điều-lệ-trong-công-ty-TNHH-

Cơ sở pháp lý tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên:

Luật doanh nghiệp 2014

-Nghị định hướng dẫn doanh nghiệp

Hồ sơ,giấy tờ cần chuẩn bị tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên bao gồm:

  • Thông báo về việc tăng vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên;
  • Biên bản của Đại Hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên
  • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên
  • Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên;
  • Thông báo lập sổ đăng ký thành viên công ty TNHH hai thành viên;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Lưu ý:

 

1. Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Tăng vốn góp của thành viên;

b) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

2. Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 53 của Luật này. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng ;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng  vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Thủ tục tăng vốn  điều lệ công ty TNHH hai thành viên qua các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp nộp bộ hồ sơ đầy đủ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở;

Bước 2: Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, Phòng đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, nếu đáp ứng điều kiện và hồ sơ hợp lệ thì trả kết quả cho doanh nghiệp;

Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả, bao gồm có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thể hiện vốn điều lệ đã thay đổi; Giấy xác nhận về tỷ lệ vốn góp mới của các thành viên, thành viên góp vốn mới;

Bước 4: Doanh nghiệp khi nhận kết quả thì thực hiện thủ tục đăng công báo về việc thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên tại Nam Việt Luật

Công ty Nam Việt Luật  sẽ tiếp nhận thông tin của khách hàng và thực hiện chuẩn bị hồ sơ cùng thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty bạn.

-Đại diện của công ty Nam Việt Luật sẽ trực tiếp đi nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh

-Thông báo và giao kết quả đến tận tay khách hàng.