• Doanh nghiệp có phải chứng minh vốn điều lệ?

  • Tin tức
  • 2 /5 của 2 đánh giá

  I/ Vốn điều lệ là gì? Mức đóng thuế môn bài hằng năm dựa vào vốn điều lệ là bao nhiêu?

  _ Theo nội dung Luật Doanh nghiệp 2014 đã quy định thì vốn điều lệ chính là tổng giá trị của tài sản được góp hay cam kết góp bởi những thành viên khi thực hiện thành lập công ty hợp danh, công ty TNHH hoặc là tổng giá trị về mệnh giá của cổ phần mà đã được bán hay đã được thực hiện đăng ký mua trong khi tiến hành thành lập doanh nghiệp với trường hợp là công ty cổ phần.

  _ Dựa vào đó thì có thể hiểu rằng vốn điều lệ cũng là tổng giá trị về phần vốn được góp từ những thành viên tham gia góp vốn hay từ các cổ đông hay là giá trị của cổ phần được thực hiện thanh toán trong khi thực hiện việc thành lập doanh nghiệp.

  _ Về vốn điều lệ thì sẽ được ghi vào trong Điều lệ của doanh nghiệp và Giấy CN đăng ký doanh nghiệp, ngoài ra vốn điều lệ còn ảnh hưởng tới lệ phí của thuế môn bài mà công ty phải đóng hằng năm cụ thể như sau:

  + Vốn điều lệ ở mức từ 05 tỉ đồng cho tới 10 tỉ đồng thì mức đóng lệ phí của thuế môn bài là 2.000.000vnđ/ năm.

  + Vốn điều lệ ở mức trên 10 tỉ đồng thì mức đóng lệ phí của thuế môn bài là 3.000.000vnđ/ năm.

  + Vốn điều lệ ở mức dưới 02 tỉ đồng thì mức đóng lệ phí của thuế môn bài là 1.000.000vnđ/ năm.

  + Vốn điều lệ ở mức từ 02 tỉ đồng cho tới dưới 05 tỉ đồng thì mức đóng lệ phí của thuế môn bài là 1.500.000vnđ/ năm.

  II/ Doanh nghiệp có phải chứng minh vốn điều lệ?

  _ Dựa vào Luật doanh nghiệp đang hiện hành, đối với thời hạn thực hiện góp vốn điều lệ trong công ty trong vòng là 90 ngày tính từ ngày mà công ty được cấp về giấy CN đăng ký doanh nghiệp.

  _ Về ý nghĩa đối với vốn điều lệ của doanh nghiệp như sau:

  + Vốn điều lệ là sự cam kết về mức trách nhiệm của những thành viên đối với đối tác, khách hàng và cũng như là đối với công ty tương ứng bằng vật chất.

  + Vốn điều lệ là cơ sở thực hiện phân chia về lợi nhuận của những thành viên dựa vào tỷ lệ % trong mức vốn được góp từ những thành viên.

  + Vốn điều lệ còn cho biết về tổng số mức vốn thực hiện đầu tư đăng ký lúc ban đầu của toàn bộ những thành viên vào doanh nghiệp để dự tính đưa vào hoạt động.

  Vậy thì đối với vốn điều lệ sẽ được Công ty tự thực hiện đăng ký và công ty sẽ phải chịu trách nhiệm đối với tính chính xác về nội dung đã kê khai. Trên thực tế thì cho thấy rằng công ty không cần phải tiến hành chứng minh về vốn điều lệ ở bước thực hiện đăng ký doanh nghiệp, ngoại trừ đối với trường hợp khi ngành nghề của doanh nghiệp thực hiện đăng ký mà mã ngành có yêu cầu về vốn pháp định thì đối với vốn điều lệ sẽ không được phép thấp hơn so với mức vốn pháp định này.

  III/ Nội dung tham khảo về cách thực hiện chứng minh vốn điều lệ nếu có yêu cầu khi tiến hành thành lập doanh nghiệp:

  _ Cổ đông hay thành viên tham gia góp vốn sẽ phải lưu giữ những giấy tờ như sau nhằm thực hiện chứng minh về phần vốn đã được góp:

  + Điều lệ của doanh nghiệp.

  + Giấy CN đăng ký kinh doanh, nội dung cần phải ghi rõ về tỉ lệ của mức vốn được góp từ những cổ đông/ thành viên.

  + Giấy tờ như: biên lai thu tiền, chứng từ của tài sản đã được góp vốn, chứng từ về việc chuyển tiền thông qua các ngân hàng.

  + Sổ đăng ký của cổ đông/ thành viên, nội dung trong tài liệu này cần phải ghi rõ về tỉ lệ của mức vốn được/ số cổ phần/ những loại tài sản đã được góp vốn.

  + Giấy tờ chứng nhận của việc góp vốn, các cổ phiếu, cần phải chú ý một điều là phải khác so với Điều lệ và Giấy CN đăng ký kinh doanh khi doanh nghiệp đã thực hiện phát hành những tài liệu này đến các cổ đông/ thành viên, mặc dù trong thực tế thì những cổ đông/ thành viên đã tham gia góp vốn vào doanh nghiệp hay là chưa thì đối với tài liệu đó sẽ là 01 trong những căn cứ về pháp lý khá quan trọng nhằm xác định về số vốn được góp, nghĩa vụ và quyền của những thành viên/ cổ đông đối với các doanh nghiệp khi mà có xảy ra tranh chấp.

  + Những tài liệu khác ở trong nội bộ của doanh nghiệp.

  _ Nội dung được nêu trên đây cũng là các thông tin cơ bản về để các khách hàng có thể tham khảo khi tiến hành thành lập doanh nghiệp, nhằm tránh xảy ra những rủi ro về pháp lý thì các khách hàng hãy liên hệ tới Công ty Nam Việt Luật chúng tôi để được giải quyết một cách hiệu quả nhất.

Thông báo