• Quy định về đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Nhà đầu tư khi hoạt động đầu tư kinh doanh có thể lựa chọn một trong các hình thức đầu tư như thành lập tổ chức kinh tế gồm có thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đầu tư góp vốn, mua vốn, cổ phần của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư.

  Trong đó đầu tư theo hình thức hợp đồng có hai loại là hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (gọi là hợp đồng PPP) và  hợp đồng hợp tác kinh doanh (gọi là hợp đồng BCC).

  Hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư ( hợp đồng PPP) là hợp đồng được ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án đầu tư.

  Việc đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP được quy định cụ thể ở đâu ? Những dự án được thực hiện trong hợp đồng PPP thường là những dự án như thế nào?

   

  Theo Luật đầu tư 2014 quy định ở Điều 27. Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP

  1. Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án ký kết hợp đồng PPP với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lý và vận hành công trình kết cấu hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công.

  2. Chính phủ quy định chi tiết lĩnh vực, điều kiện, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP.

   

   

  Hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư ( hợp đồng PPP) là loại hợp đồng được ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lý và vận hành công trình kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công.

  Các công trình kết cấu hạ tầng thường là về giao thông như đường bộ, đường sắt, vận tải công cộng…; về công cộng như đường điện, đường cấp nước, thoát nước, viễn thông, cáp truyền hình hay các dịch vụ công cộng như bệnh viện, trường học…

  Chính phủ sẽ quy định chi tiết về lĩnh vực, điều kiện, thủ tục cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP hay cho từng loại hợp đồng trong hình thức PPP.

Thông báo
Gọi điện thoại
icon zalo Chat Zalo