Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Các trường hợp giảm vốn điều lệ công ty TNHH

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: namvietluat.vn
  • Chuyên mục: Tăng vốn điều lệ, Thông tin vốn điều lệ

 Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, vì nhiều lý do mà các công ty phải thực hiện việc giảm vốn điều lệ. Nhằm giúp cho bạn có cái nhìn khái quát nhất về việc giảm vốn điều lệ công ty TNHH, Nam Việt Luật chúng tôi xin tổng hợp các trường hợp giảm vốn điều lệ Công ty TNHH!

Giảm vốn để hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên

Điều kiện giảm giảm vốn để hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên của công ty TNHH đó là:

  • Khi công ty TNHH đã hoạt động liên tục trong 02 năm.
  • Có báo cáo tài chính tại thời điểm giảm vốn điều lệ, đảm bảo tiền mặt đủ để trả cho số vốn giảm cho các thành viên công ty, đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác liên quan đến hoạt động của công ty;

Giảm vốn do công ty mua lại phần vốn góp của thành viên

Điều kiện giảm vốn điều lệ công ty TNHH do công ty mua lại phần vốn góp của thành viên công ty TNHH đó là:

Thành viên có quyền yêu cầu công ty TNHH mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không đồng ý đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau:

  • Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty TNHH liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các thành viên, Hội đồng thành viên của công ty;
  • Tổ chức lại công ty TNHH;
  • Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty TNHH.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty TNHH trong thời hạn 15 ngày. Khi có yêu cầu của thành viên công ty mua lại phần vốn góp, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty TNHH phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc thanh toán chỉ được thực hiện khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty TNHH vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Trường hợp công ty TNHH không mua lại phần vốn góp thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp cho thành viên khác hoặc người khác có thể không phải là thành viên của công ty.

Giảm vốn do có thành viên không thanh toán đủ và đúng hạn

Điều kiện giảm vốn điều lệ công ty TNHH do công ty có thành viên không thanh toán đúng hạn và đủ vốn điều lệ công ty trong vòng 3 tháng kể từ ngày đăng ký thành lập công ty:

Công ty TNHH phải đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 2 tháng, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp (tức 3 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). Như vậy, chậm nhất trước 5 tháng và sau 3 tháng kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH phải đăng ký giảm vốn điều lệ nếu có thành viên chưa góp đủ vốn theo cam kết.

Trên đây là các trường hợp giảm vốn điều lệ công ty TNHH. Mọi thắc mắc hãy liên hệ với Nam Việt Luật để giải đáp chi tiết nhé!

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua