• Thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng

  • Thành lập công ty theo ngành nghề
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Thiết bị máy văn phòng là những đồ dùng, máy móc rất cần thiết, phục vụ hoạt động của các văn phòng như máy in, máy scan, máy photo… Với số lượng lớn các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam, thị trường kinh doanh thiết bị máy văn phòng cũng có cơ hội rất lớn để phát triển. Trong quá trình tư vấn và thực hiện thủ tục cho nhiều doanh nghiệp, Nam Việt Luật nhận được thắc mắc của rất nhiều nhà đầu tư về điều kiện và thủ tục thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng.

  Thiết bị máy văn phòng trở thành một sản phẩm không thể thiếu trong xã hội

  Hiểu được điều này, Nam Việt Luật xin chia sẻ với khách hàng các nội dung chính yếu như sau:

  • Điều kiện thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng
  • Thủ tục và Hồ sơ đăng ký thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng
  • Kinh nghiệm khi thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng
  • Dịch vụ thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng tại Nam Việt Luật

  Để biết rõ hơn về các nội dung trên, bạn có thể dõi theo phần tư vấn chi tiết cùng Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật dưới bài viết sau đây nhé!

  Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật trả lời:

  Cơ sở pháp lý khi thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng

  • Luật Doanh nghiệp 2020
  • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
  • Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

  Điều kiện thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng

  Kinh doanh thiết bị máy văn phòng không phải là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, bạn chỉ cần lưu ý các điều kiện cơ bản khi thành lập doanh nghiệp như sau:

  1. Điều kiện về chủ thể thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng

  Khi bắt đầu quyết định thành lập công ty, bạn cần xem xét bản thân cùng những người tham gia thành lập công ty với mình (nếu có) có quyền được thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp hay không theo Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020 hay không.

  Điều 17. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

  2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

  a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

  b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

  c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

  d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

  đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

  e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

  Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

  g) Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự...

  2. Điều kiện về tên công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng

  Khi thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng, bạn cần đặt tên công ty theo các yêu cầu tại Điều 37, Điều 38, Điều 41 Luật Doanh nghiệp 2020. Theo kinh nghiệm thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng lâu năm của chúng tôi, tên công ty bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với các công ty đã được thành lập trước đó có thể khiến hồ sơ thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng của bạn không được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận.

  Điều 37. Tên doanh nghiệp

  1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

  a) Loại hình doanh nghiệp;

  b) Tên riêng.

  2. Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.

  3. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

  4. Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

  5. ...

  Điều 38. Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

  1. Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 41 của Luật này.

  2. Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

  3. Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

  Điều 41. Tên trùng và tên gây nhầm lẫn

  1. Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký.

  2. Các trường hợp được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký bao gồm:

  a) Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống tên doanh nghiệp đã đăng ký;

  b) Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;

  c) Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;

  d) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, một số thứ tự hoặc một chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, chữ F, J, Z, W được viết liền hoặc cách ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;

  đ) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một ký hiệu “&” hoặc “và”, “.”, “,”, “+”, “-“, “_”;

  e) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc từ “mới” được viết liền hoặc cách ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;

  g) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một cụm từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông”;

  h) Tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký.

  Để tránh trường hợp tên công ty của bạn bị trùng với doanh nghiệp khác, bạn có thể kiểm tra tên doanh nghiệp mình dự định thành lập qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi lựa chọn tên cho công ty của mình.

  3. Điều kiện trụ sở chính công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng

  Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

  Hồ sơ khi thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng không bắt buộc xuất trình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay Hợp đồng thuê văn phòng để chứng minh. Địa chỉ trụ sở công ty không được là nhà chung cư và nhà tập thể vì chung cư và nhà tập thể chỉ nhằm mục đích ở, không nhằm mục đích kinh doanh theo quy định luật Nhà ở. 

  4. Vốn thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng

  Công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng không yêu cầu vốn pháp định, bạn có thể chọn góp số vốn tùy theo khả năng của mình và phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.

  Việc góp vốn có thể thực hiện góp bằng các loại tài sản là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

  5. Điều kiện nhân sự thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng

  Khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp để thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng, bạn cần đáp ứng đủ số lượng chủ thể tối thiểu tham gia thành lập tương ứng với từng loại hình. Theo Luật Doanh nghiệp 2020, khi bạn muốn thành lập công ty dưới loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty hợp danh cần có ít nhất 02 thành viên tham gia, loại hình công ty TNHH một thành viên và doanh nghiệp tư nhân chỉ có 01 thành viên/chủ sở hữu, loại hình công ty cổ phần cần có ít nhất 03 thành viên tham gia.

  Để lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, bạn có thể tham khảo bài viết: Các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp mới nhất!

  Nhiều loại hình doanh nghiệp để nhà đầu tư lựa chọn

  Thủ tục & Hồ sơ đăng ký thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng

  Thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng là thủ tục hành chính được thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Hiện nay, với tinh thần đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, hầu hết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp đều được thực hiện qua mạng thông tin điện tử.

  Tham khảo: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

  Để thực hiện thủ tục thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng, bạn cần thực hiện các bước như sau:

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  Hồ sơ đăng ký thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng bao gồm các thành phần sau:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Điều lệ công ty;
  • Danh sách thành viên (trong trường hợp thành lập Công ty hợp danh, Công ty TNHH hai thành viên trở lên) hoặc Danh sách cổ đông sáng lập (trong trường hợp thành lập Công ty cổ phần);
  • Bản sao chứng thực giấy tờ pháp lý cá nhân của người đại diện theo pháp luật, của thành viên hoặc cổ đông sáng lập; giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên/cổ đông là tổ chức;
  • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp có sự tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Văn bản ủy quyền người đại diện thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng (trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục);
  • Các giấy tờ khác tùy từng trường hợp cụ thể;
  • Lưu ý rằng, trường hợp bạn lựa chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân, hồ sơ đăng ký chỉ bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Bản sao chứng thực giấy tờ pháp lý cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân.

  Bước 2: Nộp hồ sơ và Thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

  Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn truy cập vào website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Bạn cần thực hiện các bước theo hướng dẫn trên website để nộp hồ sơ thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính..

  Sau khi hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp được chấp thuận, thông tin về doanh nghiệp sẽ được công bố trong 30 ngày kể từ ngày được công khai.

  Nội dung công bố các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây: Ngành, nghề kinh doanh; danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (nếu có).

  Bước 3: Công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng thực hiện các công việc sau thành lập

  • Công ty liên hệ với đơn vị khắc dấu để khắc con dấu.
  • Thực hiện treo bảng hiệu công ty
  • Tiến hành đăng ký tài khoản ngân hàng và mua chữ ký số
  • Thuê hoặc sử dụng dịch vụ kế toán thuê. Tham khảo ngay dịch vụ kế toán tại Nam Việt Luật nếu bạn có nhu cầu.
  • Thực hiện góp vốn vào doanh nghiệp. Xem thêm: Quy định về việc góp vốn trong doanh nghiệp
  • Tiến hành thông báo phát hành hóa đơn
  • Tiến hành kê khai và đóng thuế.

  Xem thêm tại: Sau khi thành lập doanh nghiệp phải làm gì?

   Thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng không quá phức tạp

  Kinh nghiệm khi thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng

  Kinh doanh thiết bị máy văn phòng là việc mua bán những vật dụng, thiết bị phục vụ cho các hoạt động trong văn phòng như máy photocopy, máy vi tính, máy in màu, máy scan, máy fax, máy chiếu…và rất nhiều thiết bị máy văn phòng khác. Doanh nghiệp cần lựa chọn mã ngành nghề kinh doanh phù hợp với các thiết bị mà công ty kinh doanh, có thể tham khảo các mã ngành nghề dưới đây:  

  Mã ngành nghề 2817: Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính).

  Mã ngành nghề 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi).

  Mã ngành nghề 2620: Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính.

  Mã ngành nghề 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

  Mã ngành nghề 4761: Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.

  Mã ngành nghề 7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính).

  Các thủ tục sau khi thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng

  Sau khi hoàn tất các thủ tục thành lập công ty kinh doanh thiết bị văn phòng, doanh nghiệp cũng cần thực hiện các công việc sau:

  • Treo biển tại trụ sở công ty;
  • Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế;
  • Mở tài khoản ngân hàng;
  • Đăng ký tài khoản với Sở Kế hoạch và Đầu tư;
  • Đăng ký chữ ký số điện tử;
  • Đăng ký nộp thuế điện tử;
  • In và đặt in hóa đơn lần đầu;
  • Kê khai và nộp thuế môn bài;
  • Ghi nhận và thực hiện góp vốn theo đúng quy định

  Những câu hỏi, vấn đề được quan tâm khi thành lập công ty:

  – Khởi nghiệp là hoạt động để hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh và xây dựng mô hình hoạt động để đem lại doanh thu, lợi nhuận từ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ mà các cá nhân, doanh nghiệp đang nhắm đến. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra làm cho các doanh nghiệp băn khoăn, ví dụ như sau đây:

  • Thành lập công ty có tốn nhiều thời gian không ?

  >>> Tham khảo ngay: Thời gian thành lập công ty

  • Mở công ty – thành lập doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh có tốn nhiều chi phí không ?

  >>> Tham khảo ngay: Chi phí thành lập công tyHồ sơ thành lập công ty

  • Nên sử dụng dịch vụ thành lập công ty ở đâu? Thành lập lập doanh nghiệp ở đâu uy tín? Dịch vụ ở đâu vừa uy tín vừa tiết kiệm được chi phí trong thời gian đầu hoạt động ?

  >>> Tham khảo ngay: Thành lập công ty ở đâu uy tín?

  Dịch vụ thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng tại Nam Việt Luật

  Nam Việt Luật là nơi quy tụ đội ngũ Luật sư, chuyên viên Luật vững chuyên môn, giàu kinh nghiệm, am hiểu về thủ tục, hồ sơ, trình tự thành lập công ty. Có khả năng tư vấn một cách chi tiết và đầy đủ mọi vấn đề khi mở công ty cho bạn. Đặc biệt, nhằm giúp bạn nắm rõ những quy định trước khi thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng, Nam Việt Luật chuyên tư vấn những vấn đề liên quan như:

  • Tư vấn trước khi thành lập công ty: Chọn tên công ty, ngành nghề kinh doanh, loại hình, chọn địa điểm, người đại diện theo pháp luật…;
  • Tư vấn chi tiết về điều kiện thành lập và các điều kiện cần đến giấy phép con có liên quan trước khi công ty đi vào hoạt động;
  • Tư vấn và Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép con cần thiết;
  • Tư vấn các bước làm thủ tục thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng.
  • Các vấn đề cần quan tâm sau khi thành lập công ty: Tư vấn pháp luật về thuế; dịch vụ kế toán cũng như các vấn đề phát sinh khác…

  Đơn vị tư vấn thủ tục thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng

  -----------------------------------------------------

  Trên đây là tư vấn của công ty Nam Việt Luật về điều kiện thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng, thủ tục đăng ký thành lập công ty kinh doanh thiết bị máy văn phòng dựa trên quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu rằng, trong giới hạn bài viết này sẽ không thể đáp ứng được hết những nhu cầu, thắc mắc của người xem - vì phạm vi lĩnh vực khá rộng, để được tư vấn trực tiếp hơn hoặc có nhu cầu thực hiện thủ tục, hãy liên hệ Nam Việt Luật để được đội ngũ nhân viên giải đáp thắc mắc, gỡ rối những vấn đề bạn đang gặp phải nhé.

Thông báo
Gọi điện thoại
icon zalo Chat Zalo