• Hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm những gì?

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 18 đánh giá

  Hồ sơ thành lập công ty bao gồm toàn bộ các biểu mẫu được điền đẩy đủ thông tin và các giấy tờ tài liệu được chứng thực theo quy định để nộp đầy đủ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Hiện nay, hồ sơ thành lập doanh nghiệp được hướng dẫn và công bố đầy đủ trên website thông tin đăng ký doanh nghiệp hoặc website các công ty tư vấn luật. Tuy nhiên, không dễ để tự mình thực hiện quy trình thành lập công ty. Các bước chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh và thực hiện cần nhiều bước mà bạn phải có sự hiểu biết về thông tin, quy định của pháp luật. Do đó, cần sự tư vấn từ những người có chuyên môn hoặc dịch vụ tư vấn pháp lý. Bạn đang thắc mắc hồ sơ thành lập công ty bao gồm những gì? Vậy hãy tham khảo nội dung được Nam Việt Luật tổng hợp dưới đây để có được thông tin mình mong muốn nhé!

   Hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm những gì?

  Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

  Mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ cần các loại giấy tờ khác nhau để hoàn thành bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp. Trong luật doanh nghiệp có phân chia ra 5 loại hình doanh nghiệp và tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp thì hồ sơ thành lập sẽ khác nhau. Hiện nay có loại hồ sơ công ty phổ biến đó là hồ sơ công ty cổ phần, hồ sơ công ty TNHH 1 thành viên, hồ sơ công ty TNHH 2 thành viên, hồ sơ doanh nghiệp tư nhân, hồ sơ công ty hợp danh.

  Do có nhiều loại hồ sơ khác nhau ở các loại hình doanh nghiệp nên Nam Việt Luật sẽ liệt kê và chỉ ra hồ sơ thành lập tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp để giúp bạn bạn nắm rõ.

  Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

  Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần bao gồm:

  1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần theo mẫu.

  2. Dự thảo Điều lệ công ty cổ phần.

  3. Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau đây:

  • Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
  • Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.
  • Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

  4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

  5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

  Tham khảo chi tiết thủ tục thành lập công ty cổ phần đơn giản dễ thực hiện

  Hồ sơ thành lập công ty TNHH

  Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH được phân chia ra 02 loại hồ sơ đó là:

  Hồ sơ thành lập TNHH 1 thành viên

  Hồ sơ công ty TNHH 2 thành viên.

  Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

  Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên bao gồm: 

  1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH 1 Thành viên theo mẫu I-2 thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định. (Tải mẫu I-2 tại đây)

  2. Dự thảo Điều lệ công ty.

  3. Chuẩn bị giấy tờ của thành viên như sau đây:

  • Đối với thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
  • Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.
  • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

  4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

  5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

  Tham khảo: Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên

  Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

  Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm: 

  1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH 2 Thành viên theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.

  2. Dự thảo Điều lệ công ty.

  3. Danh sách thành viên và các giấy tờ kèm theo sau đây:

  • Đối với thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
  • Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.
  • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

  4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

  5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

  Chi tiết trình tự thành lập công ty TNHH 2 thành viên

  Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

  • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
  • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
  • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
  • Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

  Tham khảo quy định cụ thể hơn về hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

  Hồ sơ thành lập công ty hợp danh

  • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
  • Dự thảo Điều lệ công ty.
  • Danh sách thành viên công ty hợp danh thống nhất theo mẫu I-9 của cơ quan nhà nước ban hành;
  • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên.\

  Tham khảo chi tiết hồ sơ thủ tục thành lập công ty hợp danh

  Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm những gì?

  Tóm lại bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm những thành phần cơ bản sau đây:

  • Bản sao chứng thực không quá 3 tháng của hộ chiếu/thẻ căn cước/CMND còn hiệu lực của tất cả các thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập, đại diện pháp luật của công ty.
  • Bản sao chứng thực Giấy phép kinh doanh đối với thành viên là tổ chức (nếu có).
  • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp.
  • Dự thảo điều lệ thành lập công ty.
  • Danh sách thành viên góp vốn
  • Giấy ủy quyền/giấy giới thiệu cho người nộp hồ sơ.

  Quy trình đăng ký thành lập công ty

  Sau khi chuẩn bị giấy tờ và các thông tin cần thiết để tiến hành điền vào giấy đề nghị thành lập công ty bao gồm: Tên công ty; Địa chỉ công ty; Danh sách ngành nghề kinh doanh dự tính đăng ký; Mức vốn điều lệ; Chọn người đại điện theo pháp luật. Doanh nghiệp có thể tiến hành đăng ký thành lập công ty dễ dàng theo các bước sau:

  • Bước 1: Soạn thảo đầy đủ hồ sơ đăng ký theo loại hình công ty mà doanh nghiệp lựa chọn ( theo như hướng dẫn trên)
  • Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh trực thuộc Tỉnh/Thành phố sở tại hoặc qua cổng thông tin quốc gia
  • Bước 3: Nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Bước 4: Khắc dấu tròn doanh nghiệp. Sau đó, thông báo mẫu dấu lên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia
  • Bước 5: Mở tài khoản ngân hàng, thông báo số TKNH cho cơ quan đăng ký kinh doanh
  • Bước 6: Đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế và ngân hàng xác nhận đã đăng ký nộp thuế điện tử
  • Bước 7: Đóng thuế môn bài qua mạng bằng cách sử dụng Chữ ký số điện tử để nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp
  • Bước 8: Khai thuế ban đầu, Đề nghị sử dụng hóa đơn VAT
  • Bước 9: Báo cáo thuế, và làm sổ sách định kỳ hàng tháng, quý, năm

  Thời gian thành lập công ty

  1. 03 ngày làm việc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  2. 15 phút cho việc khắc dấu và 24 giờ cho việc thông báo mẫu dấu công ty
  3. 05 phút cho việc thủ tục đăng công bố trên cổng thông tin quốc gia

  Chi phí thành lập công ty

  • Lệ phí đăng ký kinh doanh: 100.000 VND
  • Phí con dấu và công bố mẫu dấu: 800.000 VND
  • Đăng bố cáo trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiêp: 300.000 VND

  Tổng cộng phí thành lập công ty là 1.200.000 VND.

  Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp rút gọn ngắn thời gian và giải quyết những khó khăn khi chuẩn bị thủ tục thành lập doanh nghiệp. Nam Việt Luật ra đời với mong muốn cung cấp cho quý doanh nghiệp dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói, tiết kiệm chi phí và đảm bảo đúng quy trình luật pháp đề ra, giúp cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thuận lợi, tạo tiền đề phát triền nhanh chóng.

  Trên đây là thành phần hồ sơ với những loại giấy tờ cần có nhằm giải đáp thắc mắc hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm những gì? Hy vọng, phần tư vấn những hồ sơ thành lập công ty trên đây của Nam Việt Luật sẽ giúp bạn nắm rõ những yêu cầu về hồ sơ đăng ký thành lập công ty để có sự chuẩn bị đầy đủ. Nếu còn vướng mắc gì liên quan đến hồ sơ khi thành công ty, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn cụ thể nhé!

Thông báo
Gọi điện thoại