Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm những gì?

 • Tháng Tám 19, 2020
 • Bởi: Vu Nguyen
 • Chuyên mục: Thông tin thành lập

Hồ sơ thành lập công ty là bao gồm toàn bộ các biểu mẫu được điền đẩy đủ thông tin và các giấy tờ tài liệu được chứng thực theo quy định để nộp đầy đủ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Hiện nay thủ tục thành lập doanh nghiệp đều được diễn giải chi tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên website của các công ty tư vấn thành lập doanh nghiệp. Nhưng tại sao bạn lại không thể tự tiến hành làm các thủ tục thành lập công ty? Thực ra thủ tục thành lập công ty bao gồm rất nhiều bước và quy trình. Thủ tục rất phức tạp mà bạn cần sự hiểu biết đầy đủ thông tin, hiểu rõ các quy định của pháp luật và sự tư vấn từ các công ty tư vấn. Bạn đang thắc mắc hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm những gì? Ngay sau đây, Nam Việt Luật sẽ trả lời rõ ràng và chính xác nhất cho bạn!

Mỗi loại hình công ty khác nhau sẽ cần các loại giấy tờ khác nhau để hoàn thành bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp. Trong luật doanh nghiệp có phân chia ra 5 loại hình doanh nghiệp và tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp thì hồ sơ thành lập doanh nghiệp sẽ khác nhau. Hiện nay có loại hồ sơ công ty phổ biến đó là hồ sơ công ty cổ phần, hồ sơ công ty TNHH 1 thành viên, hồ sơ công ty TNHH 2 thành viên, hồ sơ doanh nghiệp tư nhân, hồ sơ công ty hợp danh. Chính vì có nhiều loại hồ sơ nên Nam Việt Luật sẽ liệt kê và chỉ ra hồ sơ thành lập doanh nghiệp sẽ giúp các bạn nắm rõ được.

 Hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm những gì?

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần bao gồm: 

1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần theo mẫu I-4 thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định. (Tải mẫu I-4 tại đây)

2. Dự thảo Điều lệ công ty cổ phần.

3. Danh sách cổ đông sáng lập theo mẫu I-7 (tải mẫu I-7 tại đây) và các giấy tờ kèm theo sau đây:

 • Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
 • Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.
 • Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH

Trong hồ sơ công ty TNHH được phân chia ra 2 loại hồ sơ đó là: Hồ sơ công ty TNHH 1 thành viên và Hồ sơ công ty TNHH 2 thành viên.
Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên bao gồm: 

1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH 1 Thành viên theo mẫu I-2 thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định. (Tải mẫu I-2 tại đây)

2. Dự thảo Điều lệ công ty.

3. Chuẩn bị giấy tờ của thành viên như sau đây:

 • Đối với thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
 • Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm: 

1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH 2 Thành viên theo mẫu I-3 thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định. (Tải mẫu I-3 tại đây)

2. Dự thảo Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên theo mẫu I-6 (tải mẫu I-6 tại đây) và các giấy tờ kèm theo sau đây:

 • Đối với thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
 • Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân theo mẫu I-1 thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định. (tải mẫu I-1 tại đây)
 • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
 • Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập công ty hợp danh

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu I-5 thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định. (Tải mẫu I-5 tại đây)
 • Dự thảo Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên công ty hợp danh thống nhất theo mẫu I-9 của cơ quan nhà nước ban hành;
 • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm những gì?

Tóm lại bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp sẽ bao gồm những thành phần cơ bản và chủ yếu sau đây:

 • Bản sao chứng thực không quá 3 tháng của hộ chiếu/thẻ căn cước/CMND còn hiệu lực của tất cả các thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập, đại diện pháp luật của công ty.
 • Bản sao chứng thực Giấy phép kinh doanh đối với thành viên là tổ chức (nếu có).
 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 • Dự thảo điều lệ thành lập công ty.
 • Danh sách thành viên góp vốn
 • Giấy ủy quyền/giấy giới thiệu cho người nộp hồ sơ.

Quy trình các bước trước và sau khi đăng ký thành lập công ty

Sau khi chuẩn bị giấy tờ và các thông tin cần thiết để tiến hành điền vào giấy đề nghị thành lập công ty bao gồm: Tên công ty; Địa chỉ công ty; Danh sách ngành nghề kinh doanh dự tính đăng ký; Mức vốn điều lệ; Chọn người đại điện theo pháp luật. Doanh nghiệp có thể tiến hành đăng ký thành lập công ty dễ dàng theo các bước sau:

 • Bước 1: Soạn thảo đầy đủ hồ sơ đăng ký theo loại hình công ty mà doanh nghiệp lựa chọn ( theo như hướng dẫn trên)
 • Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh trực thuộc Tỉnh/Thành phố sở tại hoặc qua cổng thông tin quốc gia
 • Bước 3: Nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Bước 4: Khắc dấu tròn doanh nghiệp. Sau đó, thông báo mẫu dấu lên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia
 • Bước 5: Mở tài khoản ngân hàng, thông báo số TKNH cho cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Bước 6: Đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế và ngân hàng xác nhận đã đăng ký nộp thuế điện tử
 • Bước 7: Đóng thuế môn bài qua mạng bằng cách sử dụng Chữ ký số điện tử để nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp
 • Bước 8: Khai thuế ban đầu, Đề nghị sử dụng hóa đơn VAT
 • Bước 9: Báo cáo thuế, và làm sổ sách định kỳ hàng tháng, quý, năm

>> Tham khảo thêm: Cách đặt tên công ty hay, đúng luật, không trùng tên

>> Tham khảo thêm: Quy định chung ngành nghề kinh doanh

>> Tham khảo thêm: Quy định về việc góp vốn trong doanh nghiệp

>> Tham khảo thêm: Quy định về người đại diện theo pháp luật

>> Tham khảo thêm: Quy định cách đặt địa chỉ công ty/doanh nghiệp

Thời gian thành lập công ty

 1. 03 ngày làm việc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 2. 15 phút cho việc khắc dấu và 24 giờ cho việc thông báo mẫu dấu công ty
 3. 05 phút cho việc thủ tục đăng công bố trên cổng thông tin quốc gia

Chi phí thành lập công ty- Nam Việt Luật

 • Lệ phí đăng ký kinh doanh: 100.000 VND
 • Phí con dấu và công bố mẫu dấu: 800.000 VND
 • Đăng bố cáo trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiêp: 300.000 VND

Tổng cộng phí thành lập công ty là 1.200.000 VND.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp rút gọn ngắn thời gian và giải quyết những khó khăn khi chuẩn bị thủ tục thành lập doanh nghiệp. Nam Việt Luật ra đời với mong muốn cung cấp cho quý doanh nghiệp dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói, tiết kiệm chi phí và đảm bảo đúng quy trình luật pháp đề ra, giúp cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thuận lợi, tạo tiền đề phát triền nhanh chóng.

Trên đây là những loại giấy tờ cần có và những thành phần hồ sơ để trả lời cho thắc mắc hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm những gì? Công ty Nam Việt Luật luôn đồng hành tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình thành lập và hoạt động. Nếu có bất cứ vướng mắc gì cần tư vấn hồ sơ thành lập công ty vui lòng liên hệ Nam Việt Luật để được hướng dẫn. Chúc bạn thành công!

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua