• Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kế toán tại Việt Nam

  • Đầu tư nước ngoài
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Hiện nay, các công ty nhỏ và vừa thường ưu tiên sử dụng dịch vụ kế toán thay vì thành lập một bộ phận kế toán riêng trong công ty. Do vậy, việc thành lập công ty cung cấp dịch vụ kế toán ngày càng được chú trọng, đặc biệt là các công ty của nhà đầu nước ngoài. Là nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kế toán tại Việt Nam cần phải chuẩn bị những hồ sơ, thủ tục nào để tránh những rủi ro pháp lý? Hãy cùng Nam Việt Luật tìm hiểu thông qua bài viết sau đây nhé!

  Kế toán là gì và tầm quan trọng của kế toán trong doanh nghiệp

  Hiểu được điều này, Nam Việt Luật xin chia sẻ với khách hàng các nội dung chính yếu như sau:

  • Điều kiện thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ kế toán;
  • Thủ tục & hồ sơ đăng ký thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ kế toán;
  • Thủ tục & hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động của công ty vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ kế toán;
  • Kinh nghiệm khi thực hiện thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ kế toán;
  • Dịch vụ thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ kế toán tại Nam Việt Luật.

  Để biết rõ hơn về các nội dung trên, bạn có thể dõi theo phần tư vấn chi tiết cùng Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật dưới bài viết sau đây nhé!

  Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật trả lời:

  Cơ sở pháp lý khi thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ kế toán

  • Luật Doanh nghiệp 2020;
  • Luật Đầu tư 2020;
  • Điều ước quốc tế: WTO, FTAs, AFAS;
  • Luật kế toán năm 2015;
  • Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật kế toán;
  • Nghị định 31/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 26/03/2021;
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

  Điều kiện thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ kế toán

  Hiện nay đối với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam có ký kết thì không quy định về việc đưa ra các điều kiện hạn chế việc thành lập công ty có yếu tố nước ngoài trong dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

  Tuy nhiên, đối với pháp luật Việt Nam hiện nay có những điều kiện để thành lập công ty dịch vụ kế toán mà khi đầu tư vào Nhà đầu tư nước ngoài cần phải tuân thủ các quy định tại Điều 59, Điều 60 của Luật Kế toán 2015, cụ thể:

  Hình thức doanh nghiệp: Doanh nghiệp dịch vụ kế toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật với một trong ba hình thức:

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn;
  • Công ty hợp danh;
  • Doanh nghiệp tư nhân.

  Phạm vi hoạt động của doanh nghiệp:

  • Làm kế toán;
  • Làm kế toán trưởng;
  • Thiết kế cụ thể hệ thống kế toán cho đơn vị kế toán;
  • Cung cấp và tư vấn áp dụng công nghệ thông tin về kế toán;
  • Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, cập nhật kiến thức kế toán;
  • Tư vấn tài chính;
  • Kê khai thuế
  • Các dịch vụ khác về kế toán theo quy định của pháp luật.

  Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện

  “Điều 60. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

  1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

  b) Có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề;

  c) Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề;

  d) Bảo đảm tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ.

  2. Công ty hợp danh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

  b) Có ít nhất hai thành viên hợp danh là kế toán viên hành nghề;

  c) Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty hợp danh phải là kế toán viên hành nghề.

  3. Doanh nghiệp tư nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

  b) Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề;

  c) Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề và đồng thời là giám đốc.

  4. Chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài đặt trụ sở chính;

  b) Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề, trong đó có giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh;

  c) Giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài không được đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam;

  d) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.”

  Nhà đầu tư nước ngoài có thể đăng ký thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam bằng hai hình thức là Đầu tư trực tiếp - Điều 22 Luật Đầu tư 2020 và đầu tư gián tiếp - Điều 24 Luật Đầu tư 2020.

  Xem thêm: Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện  

  Kế toán là bộ phận không thể thiếu trong một doanh nghiệp

  Thủ tục và hồ sơ đăng ký thành lập vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ kế toán

  Để thực hiện đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ kế toán tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài có hai sự lựa chọn:

  • Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kế toán có vốn nước ngoài;
  • Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế có kinh doanh dịch vụ kế toán.

  Mỗi hình thức đầu tư thì có quy trình thủ tục khác nhau mà nhà đầu tư phải thực hiện, dưới đây Nam Việt Luật xin khái quát sơ lược về hồ sơ cũng như trình tự thủ tục của từng trường hợp:

  Trường hợp 1: Thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam theo hình thức đầu tư trực tiếp

  Bước 1: Xin Giấy chứng nhận đầu tư

  Đối tượng phải xin Giấy chứng nhận đầu tư:

  • Công ty có từ 1% đến 100% vốn do nhà đầu tư nước ngoài góp ngay từ ban đầu;
  • Công ty có vốn nước ngoài (Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam) tiếp tục thành lập thêm tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Thành lập mới hoặc góp vốn từ 1% đến 100% vốn điều lệ công ty;

  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

  Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

  Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định sau đây:

  Quy trình thực hiện

  • Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
  • Sau khi Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.
  • Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư.

  Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư 2020, bao gồm:

  • Đơn xin cấp giấy phép cho người nước ngoài được đầu tư vào Việt Nam.
  • Bản báo cáo khả năng tài chính tổ chức hay văn bản xác minh khả năng tài chính cá nhân.
  • Đề xuất về dự án đầu tư.
  • Các loại giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của chủ đầu tư ngoại quốc và tổ chức nước ngoài.
  • Hợp đồng sử dụng đất nếu có nhu cầu sử dụng đất ở Việt Nam cho dự án.

  Thời hạn giải quyết hồ sơ:

  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

  Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Sở kế hoạch và đầu tư

  Bước 2: Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ  kế toán sau khi có giấy chứng nhận đầu tư

  • Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,
  • Khắc con dấu pháp nhân,
  • Thông báo sử dụng mẫu dấu của công ty
  • Thời hạn hoàn thành 3 bước nêu trên từ 05 -07 ngày.

  Bước 3: Xin Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam

  Xin Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

  Doanh nghiệp khi có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 60 Luật kế toán năm 2015 thì làm thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ kế toán. Hồ sơ xin cấp phép bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương.
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.
  • Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.
  • Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
  • Điều lệ công ty đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn.
  • Văn bản cam kết chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nước ngoài, giấy tờ chứng nhận được phép kinh doanh dịch vụ kế toán của doanh nghiệp nước ngoài đối với chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam.

  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Trường hợp 2: Thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kế toán bằng hình thức đầu tư gián tiếp

  Đối với phương thức này thì chủ đầu tư nước ngoài tiến hành mua cổ phần, vốn góp của công ty ở Việt Nam. Đây là cách thức đơn giản để một chủ đầu tư của nước ngoài có thể mở công ty tại Việt Nam. Trong trường hợp này, bạn chỉ cần thực hiện theo 2 giai đoạn

  Giai đoạn 1: Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

  Hồ sơ để đăng ký góp, ,mua cổ phần, mua phần vốn góp được quy định tại khoản 2 Điều 66 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, hồ sơ bao gồm:

  Điều 66. Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài

  2. Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính. Hồ sơ gồm:

  a) Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; ngành, nghề kinh doanh; danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông sáng lập, danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có); tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trước và sau khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; giá trị giao dịch dự kiến của hợp đồng góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; thông tin về dự án đầu tư của tổ chức kinh tế (nếu có);

  b) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;

  c) Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông hoặc thành viên của tổ chức kinh tế đó;

  d) Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 65 Nghị định này).”

  Trình tự thủ tục:

  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp quy định và thông báo cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

  Giai đoạn 2: Hoàn thành thủ tục việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

  Sau khi nhà đầu tư nước ngoài được chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

  Hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm có:

  • Thông báo về việc đáp ứng đủ điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đã được cấp;
  • Bản sao công chứng giấy tờ pháp lý cá nhân của thành viên, cổ đông góp vốn, chủ sở hữu, đại diện pháp luật của công ty. Trường hợp là tổ chức thì có bản sao công chứng giấy phép kinh doanh/giấy chứng nhận thành lập của tổ chức nước ngoài, kèm theo bản sao công chứng hộ chiếu của cá nhân người đại diện phần vốn góp của tổ chức đó;
  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  • Quyết định của công ty về những nội dung thay đổi;
  • Biên bản họp về nội dung thay đổi (nếu có);
  • Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn góp;
  • Danh sách thành viên/danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);
  • Điều lệ công ty, giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (tùy theo từng loại hình);
  • Danh sách thành viên/danh sách cổ đông (nếu có trong trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp).

  Trình tự thủ tục

  Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, khách hàng nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tại trụ sở chính của doanh nghiệp.

  Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 3 ngày sở kế hoạch và đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói của Nam Việt Luật

  Dịch vụ kế toán giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian trong công tác vận hành

  Kinh nghiệm khi nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty dịch vụ kế toán

  1. Những lưu ý trước khi nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty dịch vụ kế toán

  Để thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ kế toán người thành lập cần chuẩn bị các thông tin trước khi thành lập cẩn thận và có thể tham khảo kinh nghiệm thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ kế toán trước đây.

   Lựa chọn tên công ty vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ kế toán

  – Công ty kế toán cần có một tên riêng, khác biệt với những công ty khác, đặc biệt, tên công ty kế toán phải là duy nhất, không được giống hay trùng lặp với bất cứ tên của doanh nghiệp khắc đã đăng ký kinh doanh trước đó.

  Lựa chọn ngành nghề kinh doanh

  – Công ty kế toán cần thực hiện đăng ký kinh doanh ngành nghề cũng như mã ngành phù hợp đối với lĩnh vực kiểm toán thì mới được hoạt động kinh doanh. (Tham khảo chi tiết: Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh).

  – Trường hợp này, khi thành lập công ty kế toán, doanh nghiệp có thể đăng ký ngành nghề cụ thể như sau:

  Ngành nghề

  Mã ngành

  Hoạt động pháp luật.

  Gồm:

  + Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật

  + Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý

  + Hoạt động pháp luật khác

  6910

  Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

  6920

   Tham khảo: Danh mục ngành nghề kinh doanh yêu cầu điều kiện.

   Lựa chọn địa chỉ trụ sở chính

  Người thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh kế toán có thể lựa chọn và đăng ký địa chỉ trụ sở chính mà không cần cung cấp bất cứ giấy tờ chứng minh địa chỉ trụ sở. Tuy nhiên, công ty vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh kế toán không được đặt tại chung cư hoặc nhà tập thể.

   Lựa chọn mức vốn điều lệ đăng ký

  – Doanh nghiệp kế toán khi đăng ký kinh doanh thì cần chuẩn bị nguồn vốn đầy đủ. Vốn tối thiểu khi thành lập công ty kế toán thường phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, tài chính của doanh nghiệp và yêu cầu về vốn của ngành nghề đăng ký kinh doanh.

  – Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần thực hiện kê khai vốn điều lệ phù hợp cho công ty kiểm toán. Mức vốn này cũng phụ thuộc vào điều kiện về vốn của doanh nghiệp và quy định từng ngành nghề doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. (Tham khảo thêm: Vốn điều lệ là gì?).

  Tham khảo thêm: Vốn điều lệ là gì?

   Lựa chọn đại diện pháp luật

  Người đại diện pháp luật của công ty là người đại diện doanh nghiệp để làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng như đại diện doanh nghiệp để ký kết các giấy tờ và hợp đồng theo quy định. Công ty nước ngoài chỉ có thể thuê người Việt Nam làm đại diện pháp luật cho công ty mình chứ không thể đứng ra làm đại diện tại Việt Nam.

   Tham khảo: Quy định về người đại diện pháp luật

   Lựa chọn loại hình doanh nghiệp

  Tùy thuộc vào số lượng thành viên góp vốn cũng như quy mô của công ty vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh kế toán để lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật. Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp trước đó đều đăng ký loại hình công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

  2. Các thủ tục sau khi thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ kế toán

  Sau khi làm thủ tục thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ kế toán, chủ doanh nghiệp cần thực hiện các công việc sau:

  • Treo biển tại trụ sở doanh nghiệp;
  • Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế
  • Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp;
  • Đăng ký tài khoản với Sở Kế hoạch và Đầu tư;
  • Đăng ký chữ ký số điện tử cho thành lập doanh nghiệp
  • Đăng ký nộp thuế điện tử;
  • In và đặt in hóa đơn lần đầu cho doanh nghiệp
  • Kê khai và nộp thuế môn bài;
  • Ghi nhận và thực hiện góp vốn trong 90 ngày kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp được mở tại Ngân hàng nhà nước.

  Dịch vụ nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty dịch vụ kế toán của Nam Việt Luật

  Với đội ngũ pháp lý chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm Nam Việt Luật tự tin là một đơn vị tư vấn pháp lý chất lượng mà Quý khách có thể lựa chọn. Đến với dịch vụ Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty dịch vụ kế toán của Nam Việt Luật, Quý khách hàng sẽ được:

  • Tư vấn tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam;
  • Tư vấn lựa chọn loại hình công ty phù hợp cho nhà đầu tư: Công ty TNHH hay Công ty cổ phần, địa chỉ trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh, mở tài khoản chuyển vốn, thời hạn góp vốn;
  • Tư vấn điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty cho nhà đầu tư;
  • Đại diện nhà đầu tư làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam trong quá trình thành lập doanh nghiệp cho nhà đầu tư (Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, làm dấu pháp nhân, công bố mẫu dấu, thủ tục sau thành lập công ty, dịch vụ tư vấn pháp luật thuế – kế toán, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, lao động – bảo hiểm, các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ…;
  • Tư vấn toàn diện các hoạt động phát sinh trong quá trình thực hiện kinh doanh tại Việt Nam cho nhà đầu tư.

  Nam Việt Luật - Đơn vị tư vấn thủ tục Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty dịch vụ kế toán

  -----------------------------------------------

  Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến nhà đầu tư thành lập công ty dịch vụ kế toán. Hy vọng những chia sẻ của bài viết trên đây phần nào giúp độc giả nắm rõ các điều kiện mở thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ kế toán để thuận lợi thành lập công ty theo mong muốn của mình. Nếu còn vướng mắc gì về quy trình thành lập thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ kế toán cần giải đáp, hãy liên hệ ngay cho Nam Việt Luật để được tư vấn cụ thể một cách tốt nhất.

Thông báo
Gọi điện thoại
icon zalo Chat Zalo