Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên cần thực hiện quy trình, thủ tục như nào? Trong bài viết này dịch vụ thành lập công ty của Nam Việt Luật sẽ phân tích cụ thể để bạn biết nhé!

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư

bang-gia-thay-doi-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu

Theo quy định của pháp luật Đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên trước tiên phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư.

Thủ tục đăng ký đầu tư được thực hiện như sau:

Trường hợp dự án đầu tư không phải xin quyết định chủ trương:

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên nộp hồ sơ đề nghị đăng ký đầu tư tới cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;
 • Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ
 • Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất
 • Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài;Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 • Văn bản ủy quyền cho dịch vụ thành lập công ty của Nam Việt Luật

Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận và xem xét hồ sơ. Trong 15 ngày, cơ quan đăng ký đầu tư tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu hồ sơ hợp lệ

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với:
 • Dự án phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại các địa phương chưa thành lập Ban quản lý.
 • Những dự án ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 • Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế có thẩm quyền đối với:
 • Dự án phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế
 • Dự án trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và không thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Trường hợp dự án đầu tư phải xin quyết định chủ trương của cơ quan có thẩm quyền:

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên nộp hồ sơ xin quyết định chủ trương tại Cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương:

 • Chính phủ đối với các dự án đầu tư thuộc trường hợp được quy định tại Điều 31 Luật đâu tư;
 • Quốc hội đối với các dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại Điều 30 Luật Đầu tư.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại Điều 32 Luật Đầu tư.

Khi thực hiện thủ tục xin quyết định chủ trương, nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên không phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư nữa.

Bước 2: Đăng ký doanh nghiệp

Đăng ký kinh doanh cần những gì

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh – nơi công ty dự định đặt trụ sở chính. Hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên
 • Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ của các thành viên là cá nhân;
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài cần có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương
 • Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp \của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục.

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 –  05 ngày làm việc.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong 30 ngày, nhà đầu tư cần phải công khai phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nếu không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Bước 3: Khắc dấu và Công bố sử dụng mẫu dấu

Tiếp theo cần thực hiện khắc con dấu. Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền tự quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu.

Mọi thắc mắc về vấn đề nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn thành lập công ty của Nam Việt Luật nhé!

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}