Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Nhà đầu tư khi tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh có nhiều hình thức đầu tư để lựa chọn. Nhưng dù chọn hình thức nào thì nhà đầu tư cũng phải có một kế hoạch, một dự án đầu tư mà đã chuẩn bị sẵn.

Trong quá trình muốn tiến hành dự án thì có nhiều thủ tục mà nhà đầu tư phải thực hiện. Nếu mà dự án dự định đầu tư thuộc loại phải xin quyết định chủ trương đầu tư của các cơ quan tương ứng gồm Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì nhà đầu tư phải được sự chấp nhận phê duyệt của các cơ quan này cho phép đăng ký dự án đầu tư.

Sau khi được chấp nhận của cơ quan tương ứng thì nhà đầu tư mới tiến hành thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để bắt đầu tiến hành dự án.

Trong bài viết này Nam Việt Luật xin gửi đến các ban quy định về nhưng dự án nào cần sự phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

dau-tu-1

Trong Luật đầu tư 2014 quy định :

Điều 31. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30 của Luật này, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:

1. Dự án không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác;

b) Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không;

c) Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia;

d) Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí;

đ) Hoạt động kinh doanh cá cược, đặt cược, casino;

e) Sản xuất thuốc lá điếu;

g) Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chức năng trong khu kinh tế;

h) Xây dựng và kinh doanh sân gôn;

2. Dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên;

3. Dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ 100% vốn nước ngoài;

4. Dự án khác thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

 

 

Đầu tiên các dự án do Thủ tưởng Chính phủ được quyết định chủ trương đầu tư sẽ không phân biệt nguồn vốn, tức là các dự án có thể được đầu tư từ vốn nhà nước, vốn từ khối doanh nghiệp tư nhân trong nước hay ngoài nước; từ các tổ chức kinh tế, tổ chức khoa học trong và ngoài nước….

Như vậy trừ các dự án được quy định thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo pháp luật về đầu tư công và các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội thì Thủ tưởng Chính phủ được quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án như sau:

+ Các dự án trong các trường hợp được quy định trong khoản 1 Điều 31 Luật đầu tư 2014 như trên

+ Các dự án có quy mô vốn trên 5000 tỷ.

+ Các dự án có 100% vốn nước ngoài thuộc các lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !