Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên là công ty do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH một thành viên theo quy định của pháp luật doanh nghiệp. Để quý khách hàng hiểu rõ hơn,  thành lập công ty Nam Việt Luật sẽ tư vấn theo pháp luật hiện hành trong bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH một thành viên

Các căn cứ khi nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH một thành viên bao gồm:

 • Luật đầu tư năm 2014;
 • Luật doanh nghiệp năm 2014;
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký kinh doanh;
 • Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
 • Các văn bản pháp luật khác liên quan.

Quy trình nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH một thành viên

Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH một thành viên như sau:

Bước 1: Đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH một thành viên tại Việt Nam trước hết phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp dự án đầu tư không phải xin quyết định chủ trương:

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH một thành viên nộp hồ sơ đề nghị đăng ký đầu tư đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư.Hồ sơ bao gồm các tài liệu cơ bản sau:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Bản sao một trong các giấy tờ sau:
 • Chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước/ hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;
 • Bản sao Giấy chứng nhận thành lập đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất hoặc tài liệu xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ;
 • Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 • Văn bản ủy quyền cho dịch vụ thành lập công ty của Nam Việt Luật thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận và xem xét hồ sơ. Trong 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

bang-gia-thay-doi-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu

Trường hợp dự án đầu tư phải xin quyết định chủ trương của cơ quan có thẩm quyền:

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH một thành viên nộp hồ sơ xin quyết định chủ trương tại Cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương:

 • Chính phủ có thẩm quyền quyết định chủ trương đối với các dự án đầu tư được quy định tại Điều 31 Luật đâu tư;
 • Quốc hội có thẩm quyền quyết định chủ trương đối với các dự án đầu tư quy định tại Điều 30 Luật Đầu tư.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định chủ trương đối với các dự án thuộc trường hợp quy định tại Điều 32 Luật Đầu tư.

Sau khi nhận, thẩm định dự án đầu tư, Cơ quan có thẩm quyền cấp quyết định chủ trương cho nhà đầu tư.

Bước 2: Đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH một thành viên bao gồm:

 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên hoặc danh sách thành viên hợp danh;
 • Bản sao chứng minh nhân dân của thành viên là cá nhân; bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức; bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức đó;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.
 • Giấy ủy quyền cho dịch vụ tư vấn thành lập công ty của Nam Việt Luật

Hồ sơ được nộp tại Sở Kế hoạch và đầu tư nơi nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH một thành viên đặt trụ sở chính. Sau 03 – 06 ngày làm việc sẽ nhận được kết quả.

Bước 3:  Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH một thành viên sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong 30 ngày phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nếu nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH một thành viên không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Bước 4: Khắc dấu và công bố mẫu dấu:

Tiếp theo cần thực hiện khắc con dấu. Công ty có quyền tự quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu. Công ty tự mình thực hiện khắc dấu và thông báo mẫu con dấu với Sở kế hoạch và đầu tư.

Hy vọng những thông tin trên đây là hữu ích về việc nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH một thành viên!