• Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

  • Hộ kinh doanh cá thể
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Khi hộ kinh doanh cá thể muốn tạm ngừng kinh doanh trong một thời gian thì phải gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh theo mẫu đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và cơ quan thuế. Vậy mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh được quy định ở đâu? Và được quy định cụ thể như thế nào? Sau đây công ty Nam Việt Luật sẽ giới thiệu mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh để các bạn tìm hiểu rõ hơn.

  Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

  Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

  TÊN HỘ KINH DOANH
  Số: …………..
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ……, ngày…… tháng…… năm ……

  THÔNG BÁO

  Về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

  Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)

  Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………

  Số Giấy chứng nhận hộ kinh doanh:……………………………………….

  Do: ………………………………………………….. cấp ngày: ……. /…….. /……..

  Địa điểm kinh doanh:………………………………………………………

  Điện thoại:………………………….Fax:…………………………………

  Email:……………………………….Website:……………………………

  Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:

  Thời gian tạm ngừng: ………………………………………………………………….

  Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày………. tháng …….. năm …………….

  Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày …….. tháng …….. năm …………….

  Lý do tạm ngừng: ……………………………………………………………………….

  Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

                                                                      ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

                                                                             (Ký, ghi họ tên)

  Các thông tin cần có trong mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh

  Trong mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cần có các thông tin nhu sau :

  Đầu tiên :

  – Ở phần TÊN HỘ KINH DOANH ở phía trên cùng bên trái thông báo phải thay đổi bằng tên hộ kinh doanh và ghi bằng chữ in hoa.

  – Ở phần Kính gửi thường được ghi là Phòng Kinh tế hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận/huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ kinh doanh.

  Thông tin của hộ kinh doanh

  – Tên hộ kinh doanh : ghi bằng chữ in hoa.

  – Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cơ quan cấp giấy và ngày cấp : ghi theo như trên Giấy phép của hộ kinh doanh.

  – Địa điểm kinh doanh : ghi theo đầy đủ như trên Giấy phép.

  – Số điện thoại, Fax, Email, Website : không bắt buộc phải ghi vào nhưng nên ghi số điện thoại nếu trên Giấy phép không có thể hiện.

  Thông tin tạm ngừng kinh doanh

  – Thời gian tạm ngừng : không được quá 01 năm.

  – Thời điểm bắt đầu tạm ngừng : phải ghi sau 15 ngày kể từ ngày gửi được ghi trên thông báo.

  Ví dụ : ngày gửi và ghi trên thông báo là ngày 1/1/2019 thì ngày hộ kinh doanh được phép tạm ngừng phải từ 16/01/2019 hoặc sau đó.

  – Thời điểm kết thức tạm ngừng : căn cứ theo thời gian tạm ngưng và thời điểm bắt đầu ngưng mà tính ra.

  – Lý do tạm ngưng : ghi lý do mà chủ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh.

  Cuối cùng :

  Chủ hộ kinh doanh ký và ghi họ tên đầy đủ của mình.

  >> Tham khảo thêm Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty/chi nhánh/VPĐD/ĐĐKD <<

Thông báo
Gọi điện thoại