• Thủ tục tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư

  • Tạm ngừng kinh doanh
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Thực hiện đúng nội dung dự án đầu tư và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án là trách nhiệm của nhà đầu tư sau khi đăng ký dự án thành công và đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nhưng trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư có thể gặp khó khăn, gặp những tình huống bất khả kháng dẫn đến phải tạm ngưng dự án. Hoặc dự án gặp những trường hợp mà cơ quan quản lý nhà nước bắt buộc dự án phải tạm ngừng hay ngưng hoạt động dự án. Vậy nhà đầu tư muốn tạm ngừng dự án thì phải làm như thế nào? Trường hợp nào dự án bị cơ quan quản lý nhà nước quyết định tạm ngưng hoạt động dự ?

  tam-ngung-1

   

  Theo quy định của Luật đầu tư như sau:

  Điều 47. Tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư

  1. Nhà đầu tư tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư. Trường hợp tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư do bất khả kháng thì nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra.

  2. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp sau đây:

  a) Để bảo vệ di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của Luật di sản văn hóa;

  b) Để khắc phục vi phạm môi trường theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về môi trường;

  c) Để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về lao động;

  d) Theo quyết định, bản án của Tòa án, Trọng tài;

  đ) Nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng tiếp tục vi phạm.

  3. Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp việc thực hiện dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  cham-dut-dau-tu

   

  Nhà đầu tư khi muốn tự ngừng dự án phải gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư. Trường hợp tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư do bất khả kháng thì nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra.

  Trường hợp dự án bị tạm ngưng hoạt động là trong khi dự án hoạt động có thì phát sinh các vấn đề liên quan đến di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia hoặc về vấn đề bảo vệ môi trường; dự án không đảm bảo an toàn lao động; bị tạm ngưng theo quyết định, bản án của Tòa án, Trọng tài; hoặc nhà đầu tư thực hiện dự án không đúng với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  Trường hợp việc thực hiện dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia thì Thủ tướng Chính phủ có quyền quyết định ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư.

Thông báo
Gọi điện thoại