• Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh mới nhất

  • Tạm ngừng kinh doanh
  • 5 /5 của 6 đánh giá

  Khi doanh nghiệp muốn tạm ngừng kinh doanh hoặc doanh nghiệp muốn tạm ngừng kinh doanh đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì cần phải gửi mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh theo mẫu quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Vậy mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh mới nhất theo quy định là như thế nào? Được quy định cụ thể ở đâu và nội dung cụ thể trong thông báo gồm có những gì? Tham khảo ngay bài viết sau để tìm câu trả lời chi tiết.

  I/ Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh công ty

  Hướng dẫn cách điền mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh công ty

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy đinh về mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh Ký hiệu Phụ lục II-21 như sau :

  (Tải mẫu Phụ lục II-21.doc)

  Nội dung mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp như sau:

  TÊN DOANH NGHIỆP
  ——–
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————
  Số:………………. ……………, ngày …. tháng …. năm ………..

  THÔNG BÁO
  Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh
  trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/
  chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

  Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh

  Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………CÔNG TY NAM VIỆT LUẬT  ……………

  Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:……….Điền mã số doanh nghiệp tại đây……………

  Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

  ……………………………………………………………………………………………………………

  1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh:

  a) Đối với doanh nghiệp:

  Đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 03 năm 2020 cho đến ngày 28 tháng 02 năm 2021

  Lý do tạm ngừng: Do dịch bệnh ảnh hưởng nên không thể tiếp tục kinh doanh

  b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

  Đăng ký tạm ngừng hoạt động từ ngày … tháng … năm …….. cho đến ngày … tháng … năm ……… đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

  Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa)……………

  Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:………………..

  Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế):

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  Lý do tạm ngừng:……………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………….

  Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

  Tên chi nhánh:…………………………………………………………………………………..

  Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:……………………………………………..

  Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):

  …………………………………………………………………………………………………….

  Do Phòng Đăng ký kinh doanh:……………………………………………………………

  cấp ngày: …../……/……………

  2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo:

  a) Đối với doanh nghiệp:

  Đăng ký tiếp tục kinh doanh từ ngày….tháng….năm……

  b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

  Đăng ký tiếp tục hoạt động từ ngày….tháng….năm…… đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

  Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa)

  Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:………….

  Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế):

  ……………………………………………………………………………………………………….

  Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):………………………..

  Tên chi nhánh:………………………………………………………………………………….

  Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:

  Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):

  ……………………………………………………………………………………………………

  Do Phòng Đăng ký kinh doanh:…………………………………………………………..

  cấp ngày: …../…./…………..

  Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

  Các giấy tờ gửi kèm:-……………………………….. ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
  CỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
  (Ký, ghi họ tên)

  Nguyễn Văn A

  Tham khảo thêm: Những lưu ý khi tạm ngừng kinh doanh công ty

  Hy vọng những chia sẻ về mẫu thông báo tam ngừng kinh doanh và những lưu ý trên đây sẽ hữu ích với bạn. Nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan. Vui lòng liên hệ đến Nam Việt Luật để được tư vấn chi tiết hơn nhé!

  >>Xem thêm Mẫu thông báo tạm ngưng kinh doanh của hộ kinh doanh <<<

Thông báo
Gọi điện thoại