Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty hợp doanh

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty hợp doanh

  • 13/06/2020
  • Bởi: namvietluat.vn
  • Chuyên mục: Tạm ngừng kinh doanh

TẠM NGỪNG KINH DOANH ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH

A. Thành phần, số lượng

hồ sơ

A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh;

2.  Quyết định của các thành viên hợp danh về việc tạm ngừng kinh doanh;

3. Biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc tạm ngừng kinh doanh;

4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn

 giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

C. Kết quả

thực hiện

– Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua