• Quy định về hóa đơn của hộ kinh doanh cá thể xuất hóa đơn

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Bài viết này Nam Việt Luật sẽ cung cấp cho HKD (Hộ Kinh Doanh) thông tin chi tiết về quy định về hóa đơn của hộ kinh doanh cá thể xuất hóa đơn theo quy định pháp luật hiện hành. Hãy cùng tham khảo để đảm bảo việc xuất hóa đơn đúng quy định nhé!

  Hộ kinh doanh cá thể có xuất hóa đơn không?

  Hóa đơn là chứng từ ghi chép giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa HKD với khách hàng. Hóa đơn hộ kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc: Quản lý doanh thu, chi phí của HKD; Kê khai, nộp thuế theo quy định; Chứng minh nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ; Bảo vệ quyền lợi của HKD và khách hàng.

  Nếu bạn thắc mắc hộ kinh doanh có xuất hóa đơn không? Hay hộ kinh doanh có xuất hóa đơn điện tử không? Theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, từ ngày 01/7/2022, HKD bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử (HTĐT) thay cho hóa đơn giấy.

  Việc hộ kinh doanh xuất hóa đơn điện tử đúng quy định giúp đảm bảo tuân thủ pháp luật, tránh những rủi ro pháp lý và tăng cường niềm tin của khách hàng.

  Quy định hiện hành về xuất hóa đơn hộ kinh doanh cá thể

  Dưới đây là các quy định về hóa đơn của hộ kinh doanh cần đảm bảo thực hiện theo đúng pháp luật.

  Loại hóa đơn HKD được phép xuất

  • Hóa đơn bán hàng của hộ kinh doanh: Là hóa đơn ghi chép giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ do HKD thực hiện.
  • Hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT): Là hóa đơn ghi chép giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT do HKD thực hiện (trường hợp HKD đáp ứng điều kiện theo quy định).
  • Hóa đơn tạm ứng: Là hóa đơn ghi chép khoản tiền tạm ứng mà khách hàng thanh toán trước khi thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ.
  • Hóa đơn hủy: Là hóa đơn được lập để huỷ bỏ giao dịch đã được lập hóa đơn trước đó.

  Các loại hóa đơn được sử dụng

  • Hóa đơn giá trị gia tăng: Dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
  • Hóa đơn bán hàng: Sử dụng cho các đối tượng khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.
  • Hóa đơn điện tử và hóa đơn tự in: Hóa đơn điện tử là tập hợp các nội dung dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  Hộ kinh doanh có được xuất hóa đơn VAT không?

  Về cơ bản, hộ kinh doanh không được xuất hóa đơn VAT. Hộ kinh doanh không thuộc vào danh sách các đối tượng được xuất hóa đơn VAT do không đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Kê khai, nộp thuế theo phương pháp trực tiếp: Hộ kinh doanh chỉ được kê khai, nộp thuế theo phương pháp trực tiếp, nghĩa là nộp thuế dựa trên doanh thu thực tế mà không được khấu trừ thuế GTGT đã thanh toán cho nhà cung cấp.
  • Không có hệ thống quản lý tài chính và các sổ sách kế toán theo quy định: Hộ kinh doanh không bắt buộc phải áp dụng hệ thống quản lý tài chính, sổ sách kế toán theo quy định như doanh nghiệp.

  Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, hộ kinh doanh có thể được xuất hóa đơn VAT. Cụ thể, theo quy định tại Thông tư số 153/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, hộ kinh doanh có thể được xuất hóa đơn VAT trong trường hợp:

  • Hộ kinh doanh thực hiện cung cấp dịch vụ du lịch, lữ hành đáp ứng các điều kiện sau:
   • Đã đăng ký kinh doanh theo quy định.
   • Có Giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.
   • Có hệ thống quản lý tài chính, sổ sách kế toán theo quy định.
  • Hộ kinh doanh tham gia vào chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ do doanh nghiệp quản lý đáp ứng các điều kiện:
   • Có hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ với doanh nghiệp quản lý chuỗi cung ứng.
   • Doanh nghiệp quản lý chuỗi cung ứng đã ủy quyền cho hộ kinh doanh xuất hóa đơn VAT.
   • Hộ kinh doanh đáp ứng các yêu cầu về hệ thống quản lý tài chính, sổ sách kế toán do doanh nghiệp quản lý chuỗi cung ứng quy định.
  • Hộ kinh doanh cá thể phải chịu trách nhiệm pháp lý và tuân thủ các quy định về xuất hóa đơn, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin trên hóa đơn.
  • Phần mềm hoặc dịch vụ hộ kinh doanh cá thể xuất hóa đơn điện tử phải đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin theo quy định.

  Hướng dẫn cụ thể cách xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể

  Hộ kinh doanh xuất hóa đơn như thế nào? Dưới đây Nam Việt Luật sẽ chia sẻ quy trình xuất hóa đơn chi tiết cho hộ kinh doanh.

  Bước 1. Chuẩn bị hóa đơn:

  • HKD có thể tự in hóa đơn hoặc mua hóa đơn từ cơ quan thuế (đối với hóa đơn giấy).
  • HKD sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ HTĐT để tạo, xuất và quản lý hóa đơn điện tử.

  Bước 2. Xuất hóa đơn cho khách hàng:

  • HKD xuất hóa đơn cho khách hàng khi thực hiện giao dịch bán hàng hóa, dịch vụ.
  • Nội dung hóa đơn phải ghi đầy đủ, chính xác các thông tin theo quy định.

  Bước 3. Lưu giữ hóa đơn:

  • HKD phải lưu giữ hóa đơn theo quy định trong ít nhất 3 năm kể từ ngày lập hóa đơn.
  • Hóa đơn phải được lưu giữ tại nơi kinh doanh của HKD hoặc tại kho lưu trữ theo quy định.

  Quy định về việc sửa chữa, hủy hóa đơn của hộ kinh doanh

  HKD được sửa chữa hóa đơn đã xuất trong trường hợp có sai sót. Việc sửa chữa hóa đơn phải được thực hiện theo quy định sau:

  • Đối với hóa đơn giấy:
   • HKD phải lập hóa đơn sửa chữa để sửa chữa nội dung sai sót trên hóa đơn đã xuất.
   • Hóa đơn sửa chữa phải ghi rõ nội dung sửa chữa, lý do sửa chữa và được ký bởi người đại diện của HKD.
   • HKD phải lưu giữ hóa đơn sửa chữa cùng với hóa đơn đã xuất.
  • Đối với hóa đơn điện tử:
   • HKD phải thực hiện sửa chữa hóa đơn điện tử trực tiếp trên phần mềm hoặc dịch vụ HTĐT.
   • HKD phải lưu giữ bản ghi sửa chữa hóa đơn điện tử theo quy định.

  Hộ kinh doanh được hủy hóa đơn trong các trường hợp:

  • Giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ không được thực hiện.
  • Hóa đơn đã xuất nhưng bị hư hỏng, rách nát hoặc mất.
  • Hóa đơn đã xuất nhưng phát hiện có sai sót mà không thể sửa chữa.

  Việc hủy hóa đơn phải được thực hiện theo quy định sau:

  • Đối với hóa đơn giấy:
   • HKD phải lập hóa đơn hủy để hủy bỏ hóa đơn đã xuất.
   • Hóa đơn huỷ phải ghi rõ nội dung huỷ, lý do huỷ và được ký bởi người đại diện của HKD.
   • HKD phải lưu giữ hóa đơn huỷ cùng với hóa đơn đã xuất.
  • Đối với hóa đơn điện tử:
  • HKD phải thực hiện hủy hóa đơn điện tử trực tiếp trên phần mềm hoặc dịch vụ HTĐT.
  • HKD phải lưu giữ bản ghi hủy hóa đơn điện tử theo quy định.

  Khi HKD vi phạm quy định về xuất hóa đơn sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Một số xử phạt vi phạm quy định về xuất hóa đơn bao gồm: Phạt tiền; Khóa tài khoản ngân hàng; Đình chỉ hoạt động kinh doanh; Truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

  Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho HKD những thông tin hữu ích về quy định xuất hóa đơn. Việc tuân thủ quy định về xuất hóa đơn là trách nhiệm và nghĩa vụ của HKD, để đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân thủ pháp luật và tránh những rủi ro không mong muốn.

  Hãy thường xuyên theo dõi Nam Việt Luật để cập nhật những thông tin mới nhất và không bỏ lỡ bất kỳ thay đổi nào trong các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Thông báo
Gọi điện thoại
icon zalo Chat Zalo