• Đăng ký kinh doanh xử lý nước thải

  • Đăng ký kinh doanh
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Hiện nay, cùng với tốc độ phát triển kinh tế, các khu công nghiệp mọc lên càng nhiều, vấn đề quản lý chất thải đang là vấn đề “nóng” cho toàn xã hội. Việc xử lý nước thải là vô cùng quan trọng.Bạn muốn kinh doanh trong ngành nghề xử lý nước thải? Bạn đang phân vân về quy trình thành lập công ty xử lý nước thải, về thủ tục đăng ký kinh doanh xử lý nước thải?  Công ty Nam Việt Luật xin được tư vấn đến Quý khách hàng thủ tục thành lập công ty trong các lĩnh vực Xử lý nước thải trong bài viết dưới đây nhé!

  Hệ thống ngành nghề kinh doanh xử lý nước thải

  Hệ thống ngành nghề kinh doanh lĩnh vực Xử lý rác thải, nước thải bao gồm:

  • Mã ngành nghề 36000 bao gồm:
  • Khai thác, xử lý và cung cấp nước
  • Thoát nước và xử lý nước thải
  • Thoát nước và xử lý nước thải
  • Mã ngành nghề 37001: Thoát nước
  • Mã ngành nghề 37002 bao gồm:
  • Xử lý nước thải
  • Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu
  • Thu gom rác thải
  • Mã ngành nghề 38110 bao gồm:
  • Thu gom rác thải không độc hại
  • Thu gom rác thải độc hại
  • Mã ngành nghề 38121: Thu gom rác thải y tế
  • Mã ngành nghề 38129 bao gồm:
  • Thu gom rác thải độc hại khác
  • Xử lý và tiêu huỷ rác thải
  • Mã ngành nghề 38210 bao gồm:
  • Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
  • Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
  • Mã ngành nghề 38221: Xử lý và tiêu huỷ rác thải y tế
  • Mã ngành nghề 38229:
  • Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại khác
  • Tái chế phế liệu
  • Mã ngành nghề 38301: Tái chế phế liệu kim loại
  • Mã ngành nghề 38302: Tái chế phế liệu phi kim loại
  • Mã ngành nghề 39000: Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

  Thủ tục đăng ký kinh doanh xử lý nước thải

  Hồ sơ thành lập công ty xử lý nước thải cũng chính là hồ sơ đăng ký kinh doanh xử lý nước thải bao gồm:

  – Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

  – Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Các thành viên, cổ đông sáng lập công ty phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty;

  – Danh sách thành viên công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu quy định. Kèm theo danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập phải có:

  + Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;

  + Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.

  – Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối nếu cần

  – Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

  Hồ sơ đăng ký kinh doanh xử lý nước thải sẽ được nộp tại sở kế hoạch và đầu tư – nơi đặt địa điểm kinh doanh.

  Dịch vụ tư vấn đăng ký kinh doanh xử lý nước thải

  Nam Việt Luật cung cấp dịch vụ đăng ký kinh doanh. Chúng tôi tư vấn các thông tin liên quan đến việc đăng ký kinh doanh xử lý nước thải:

  • Tư vấn các điều kiện trước khi thành lập công ty xử lý nước thải:
  • Khi thành lập cong ty, cần phải cân nhắc lựa chọn 1 trong 4 loại hình như: Loại hình cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty Hợp danh hay Doanh nghiệp tư nhân.
  • Tư vấn những quy định về độ tuổi, năng lực hành vi, hạn chế khác của cá nhân khi thành lập công ty.
  • Tư vấn về điều kiện thuê, mượn địa điểm làm trụ sở công ty.
  • Tư vấn về các hình thức góp vốn/ tỉ lệ góp vốn điều lệ, vốn pháp định …
  • Tư vấn về cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động của từng loại hình công ty.
  • Tư vấn về các loại thuế phải nộp, chính sách thuế nhà nước, chế độ kế toán, kiểm toán đối với từng loại hình công ty.
  • Tư vấn các vấn đề khách liên quan đến công ty trước khi đăng ký kinh doanh xử lý nước thải
  • Tư vấn đăng ký kinh doanh xử lý nước thải
  • Tư vấn hồ sơ cần chuẩn bị khi đăng ký kinh doanh xử lý nước thải
  • Tư vấn thủ tục đăng ký kinh doanh xử lý nước thải
  • Các thủ tục sau thành lập công ty kinh doanh nước thải

  Công ty Nam Việt Luật sẽ tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký kinh doanh xử lý nước thải. Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty, khách hàng hãy liên hệ với Nam Việt Luật để tư vấn và yêu cầu dịch vụ nhé!

   

Thông báo
Gọi điện thoại