• Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước.

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 3 đánh giá

  Trong bài viết về ban kiểm soát trong doanh nghiệp nhà nước đã nói đến Kiểm soát viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định bổ nhiệm, nói về quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên trong công ty. Kiểm soát viên là người có trách nhiệm giám sát các hoạt động của công ty, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc, Tổng giám đốc và các chức vụ quản lý khác của công ty.

  Trách nhiệm giám sát của Kiểm soát viên nhằm mục đích tránh trường hợp các cấp quản lý công ty lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình vào lợi ích riêng, không vì lợi ích công ty hoặc thậm chí gây thiệt hại cho công ty; bảo đảm công ty hoạt động đúng với mục tiêu, phương hướng đề ra; bảo đảm tài sản nhà nước không bị thất thoát.

  Với nhiệm vụ quan trọng như vậy cho nên Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước được lựa chọn kĩ lưỡng, theo tiêu chuẩn và điều kiện khắt khe hơn các chức vụ quản lý khác.

  Vậy Kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước phải có những tiêu chuẩn và điều kiện như thế nào? Kiểm soát viên phải có kinh nghiệm làm việc và đào tạo chuyên nghành như thế nào? Kiểm soát viên không được có mối quan hệ thân cận với những đối tượng nào? Kiểm soát viên không được kiêm chức vụ gì , ở đâu ?

  Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

  Điều 103. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Kiểm soát viên

  1. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc; Trưởng Ban kiểm soát phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh được đào tạo.

  2. Không phải là người lao động của công ty.

  3. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của đối tượng sau đây:

  a) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu của công ty;

  b) Thành viên Hội đồng thành viên của công ty;

  c) Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty;

  d) Kiểm soát viên khác của công ty.

  4. Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.

  5. Không được đồng thời là Kiểm soát viên, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước.

  6. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

   

   

  Kiểm soát viên phải được đào tạo qua các chuyên ngành về tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác, riêng Trưởng Ban kiểm soát phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác liên quan đến các chuyên ngành nói trên.

  Kiểm soát viên công ty nào không được là người lao động trong công ty đó.

  Kiểm soát viên công ty không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của đối tượng là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu của công ty; Thành viên Hội đồng thành viên; Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty; Kiểm soát viên khác của công ty.

  Kiểm soát viên công ty không được kiêm nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của bất kỳ doanh nghiệp khác nào; không được đồng thời là Kiểm soát viên, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước.

Thông báo
Gọi điện thoại
icon zalo Chat Zalo