• Hệ thống ngành nghề kinh tế cấp 4

  • Tin tức
  • 5 /5 của 3 đánh giá

  HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007

  của Thủ tướng Chính phủ)

  Cấp

   1

  Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên ngành
  A NÔNG NGHIỆP,  LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
  01 Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
  011 Trồng cây hàng năm
  0111 01110 Trồng lúa
  0112 01120 Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
  0113 01130 Trồng cây lấy củ có chất bột
  0114 01140 Trồng cây mía
  0115 01150 Trồng cây thuốc lá, thuốc lào
  0116 01160 Trồng cây lấy sợi
  0117 01170 Trồng cây có hạt chứa dầu
  0118 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
  01181 Trồng rau các loại
  01182 Trồng đậu các loại
  01183 Trồng hoa, cây cảnh
  0119 01190 Trồng cây hàng năm khác
  012 Trồng cây lâu năm
  0121 Trồng cây ăn quả
  01211 Trồng nho
  01212 Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới
  01213 Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác
  01214 Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo
  01215 Trồng nhãn, vải, chôm chôm
  01219 Trồng cây ăn quả khác
  0122 01220 Trồng cây lấy quả chứa dầu
  0123 01230 Trồng cây điều
  0124 01240 Trồng cây hồ tiêu
  0125 01250 Trồng cây cao su
  0126 01260 Trồng cây cà phê
  0127 01270 Trồng cây chè
  0128 Trồng cây gia vị, cây dược liệu
  01281 Trồng cây gia vị
  01282 Trồng cây dược liệu
  0129 01290 Trồng cây lâu năm  khác
  013 0130 01300 Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
  014 Chăn nuôi
  0141 01410 Chăn nuôi trâu, bò
  0142 01420 Chăn nuôi ngựa, lừa, la
  0144 01440 Chăn nuôi dê, cừu
  0145 01450 Chăn nuôi lợn
  0146 Chăn nuôi gia cầm
  01461 Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm
  01462 Chăn nuôi gà
  01463 Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng
  01469 Chăn nuôi gia cầm khác
  0149 01490 Chăn nuôi khác
  015 0150 01500 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
  016 Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
  0161 01610 Hoạt động dịch vụ trồng  trọt
  0162 01620 Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
  0163 01630 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
  0164 01640 Xử lý hạt giống để nhân giống
  017 0170 01700 Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan
  02 Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
  021 0210 Trồng rừng và chăm sóc rừng
  02101 Ươm giống cây lâm nghiệp
  02102 Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ
  02103 Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa
  02109 Trồng rừng và chăm sóc rừng khác
  022 Khai thác gỗ và lâm sản khác
  0221 02210 Khai thác gỗ
  0222 02220 Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
  023 0230 02300 Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác
  024 0240 02400 Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
  03 Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản
  031 Khai thác thuỷ sản
  0311 03110 Khai thác thuỷ sản biển
  0312 Khai thác thuỷ sản nội địa
  03121 Khai thác thuỷ sản nước lợ
  03122 Khai thác thuỷ sản nước ngọt
  032 Nuôi trồng thuỷ sản
  0321 03210 Nuôi trồng thuỷ sản biển
  0322 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
  03221 Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ
  03222 Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt
  0323 03230 Sản xuất giống thuỷ sản
  B  KHAI KHOÁNG
  05 Khai thác than cứng và than non
  051 0510 05100 Khai thác và thu gom than cứng
  052 0520 05200 Khai thác và thu gom than non
  06 Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên
  061 0610 06100 Khai thác dầu thô
  062 0620 06200 Khai thác khí đốt tự nhiên
  07 Khai thác quặng kim loại
  071 0710 07100 Khai thác quặng sắt
  072 Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm)
  0721 07210 Khai thác quặng uranium và quặng thorium
  0722 Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
  07221 Khai thác quặng bôxít
  07229 Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu
  073 0730 07300 Khai thác quặng kim loại quí hiếm
  08 Khai khoáng khác
  081 0810 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
  08101 Khai thác đá
  08102 Khai thác cát, sỏi
  08103 Khai thác đất sét
  089 Khai khoáng chưa được phân vào đâu
  0891 08910 Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
  0892 08920 Khai thác và thu gom than bùn
  0893 08930 Khai thác muối
  0899 08990 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
  09 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng
  091 0910 09100 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên
  099 0990 09900 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
  C CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO
  10 Sản xuất chế biến thực phẩm
  101 1010 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
  10101 Chế biến và đóng hộp thịt
  10109 Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác
  102 1020 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
  10201 Chế biến và đóng hộp thuỷ sản
  10202 Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh
  10203 Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô
  10204 Chế biến và bảo quản nước mắm
  10209 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác
  103 1030 Chế biến và bảo quản rau quả
  10301 Chế biến và đóng hộp rau quả
  10309 Chế biến và bảo quản rau quả khác
  104 1040 Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
  10401 Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động, thực vật
  10409 Chế biến và bảo quản dầu mỡ khác
  105 1050 10500 Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
  106 Xay xát và sản xuất bột
  1061 Xay xát và sản xuất bột thô
  10611 Xay xát
  10612 Sản xuất bột thô
  1062 10620 Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
  107 Sản xuất thực phẩm khác
  1071 10710 Sản xuất các loại bánh từ bột
  1072 10720 Sản xuất đường
  1073 10730 Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo
  1074 10740
Thông báo
Gọi điện thoại
icon zalo Chat Zalo