Thành lập công ty có vốn Trung Quốc tại Việt Nam

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thành lập công ty có vốn Trung Quốc tại Việt Nam

 • 08/04/2021
 • Bởi: namvietluat.vn
 • Chuyên mục: Thông tin thành lập

Trung Quốc là một trong các đất nước có tầm ảnh hưởng và có rất nhiều nhà đầu tư đầu tư vào thị trường Việt Nam. Để hỗ trợ chi tiết cho các nhà đầu tư Trung Quốc có được kiến thức chính xác và có thêm tài liệu để nghiên cứu thì hãy cùng Nam Việt Luật tham khảo bài viết dưới đây để xem thủ tục thành lập công ty có vốn Trung Quốc tại Việt Nam có giống với các nhà đầu tư khác không nhé! 

Tỷ lệ và hình thức góp vốn khi thành lập công ty Trung Quốc tại Việt Nam?

– Câu hỏi được nhiều nhà đầu tư Trung Quốc đặt ra nhất là nhà đầu tư Trung Quốc có thể góp vốn được bao nhiêu phần trăm trong công ty tại thị trường Việt Nam? Câu trả lời là tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh của công ty. Tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh đối chiếu với các cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và Trung Quốc trong các hiệp định về tự do và thương mại cùng với quy định của pháp luật chuyên ngành Việt Nam mà quyết định tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư Trung Quốc. Ví dụ nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư vào ngành nghề “Dịch vụ vận tải biển” vào thị trường Việt Nam thì tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư Trung Quốc không quá 51%. 

– Hình thức nhà đầu tư Trung Quốc thành lập công ty tại thị trường Việt Nam: Để nhà đầu tư trung quốc thành lập công ty tại thị trường Việt Nam sẽ có 2 cách thức phổ biến là Đăng ký thành lập công ty có vốn trung quốc bằng hình thức đầu tư trực tiếp và thành lập công ty có vốn trung quốc bằng hình thức gián tiếp tức là nhà đầu tư Trung Quốc đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty có 100% vốn Việt Nam. Tùy theo điều kiện, nhu cầu mà nhà đầu tư Trung Quốc sẽ lựa chọn hình thức phù hợp

Thành lập công ty có vốn Trung Quốc tại Việt Nam

                                                                                                   Thành lập công ty có vốn Trung Quốc tại Việt Nam

Thủ tục thành lập công ty có vốn Trung Quốc 

Cách 1: Thành lập công ty có vốn Trung Quốc bằng hình thức đầu tư trực tiếp

Với hình thức này thì nhà đầu tư Trung Quốc sẽ thực hiện dự án đầu tư và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư. Cụ thể nhà đầu tư Trung Quốc sẽ tiến hành các bước như sau:

Bước 1: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Nhà đầu tư Trung Quốc thành lập công ty tại Việt Nam sẽ chuẩn bị và nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền. 

– Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thành lập công ty có vốn Trung Quốc gồm các giấy tờ sau:

 1. Văn bản đề nghị thành lập doanh nghiệp có vốn Trung Quốc theo mẫu có sẵn;
 2. Đề xuất thực hiện dự án đầu tư gồm các thông tin về nhà đầu tư Trung Quốc thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam cũng như các thông tin về dự án đầu tư;
 3. Tài liệu chứng minh địa điểm thực hiện dự án đầu tư là hợp pháp như Bản hợp đồng thuê văn phòng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở hợp pháp ….  
 4. Bản sao y công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp nhà đầu tư mở công ty có vốn đầu tư Trung Quốc là cá nhân; Hoặc bản sao y công chứng giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân nếu nhà đầu tư công ty có vốn Trung Quốc là tổ chức
 5. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư Trung Quốc như xác nhận số dư tài khoản ngân hàng đối với nhà đầu tư là cá nhân; Hoặc Báo cáo tài chính hoặc văn bản cam kết hỗ trợ tài chính nếu nhà đầu tư là tổ chức;
 6. Bản giải trình sử dụng công nghệ nếu dự án đầu tư của nhà đầu tư Trung Quốc sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao.

Cơ quan xử lý: Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở kế hoạch đầu tư cấp Tỉnh nơi dự định mở công ty.

Thời hạn xử lý: 15 ngày kể từ ngày Sở kế hoạch đầu tư nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư Trung Quốc. Nếu dự án đầu tư bị từ chối hoặc hồ sơ của nhà đầu tư không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, phòng đăng ký đầu tư sẽ trả lời bằng văn bản từ chối và nêu rõ lý do.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Nhà đầu tư Trung Quốc thành lập công ty Việt Nam sẽ chuẩn bị hồ sơ và nộp 01 bộ bằng một trong các hình thức là trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến tới Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư Tỉnh nơi mở công ty có vốn Trung Quốc. Hồ sơ nhà đầu tư Trung Quốc đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị đăng ký thành lập công ty có vốn Trung Quốc theo mẫu có sẵn;
 2. Điều lệ công ty do nhà đầu tư tự biên soạn;
 3. Danh sách thành viên nếu loại hình là công ty TNHH hoặc Danh sách cổ đông sáng lập nếu loại hình là công ty cổ phần;
 4. Bản sao y công chứng Hộ chiếu/ chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên nếu thành viên góp vốn là cá nhân; Hoặc Quyết định thành lập hoặc giấy tờ chứng thực tư cách pháp nhân nếu thành viên góp vốn là tổ chức;
 5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp cho dự án đầu tư ở bước 1;
 6. Giấy ủy quyền nếu nhà đầu tư Trung Quốc không trực tiếp nộp hồ sơ.

Bước 3: Đăng bố cáo, thông báo mẫu con dấu tròn. 

Nhà đầu tư Trung Quốc thành lập công ty Việt Nam phải đóng lệ phí để thực hiện đăng bố cáo về thông tin doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Nhà đầu tư Trung Quốc thành lập công ty Việt Nam sẽ liên hệ đơn vị khắc dấu và tiến hành khắc con dấu tròn rồi sau đó đăng tải mẫu con dấu tròn theo đúng quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có vốn Trung Quốc được quyết định hình thức và số lượng con dấu.

Cách 2. Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty 100% vốn Việt Nam.

Với hình thức đầu tư này, nhà đầu tư Trung Quốc sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cũng như giảm bớt các giấy tờ cần cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền nên giúp đơn giản thủ tục đăng ký hơn. Nhà đầu tư Trung Quốc sẽ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty 100% vốn Việt Nam. Nhà đầu tư Trung Quốc cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký mua phần vốn góp, mua cổ phần vào công ty 100% vốn Việt Nam

Hồ sơ thành lập công ty có vốn Trung Quốc gián tiếp bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty 100% vốn Việt Nam theo mẫu có sẵn;
 2. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với nhà đầu tư Trung Quốc là cá nhân. Hoặc bản sao quyết định thành lập hoặc tài liệu pháp lý tương đương khác nếu nhà đầu tư Trung Quốc là tổ chức.

Quy trình xử lý hồ sơ: 15 ngày kể từ ngày Phòng đăng ký đầu tư nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ để thành lập công ty có vốn Trung Quốc. Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc  không đầy đủ nhà đầu tư Trung Quốc sẽ nhận được văn bản từ chối ghi lý do. 

Cơ quan giải quyết: Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh nơi dự định mở công ty vốn Trung Quốc tại Việt Nam.

Bước 2: Điều chỉnh thông tin nhà đầu tư Trung Quốc trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi nhận được bản chấp thuận góp vốn, mua cổ phần vào công ty 100% vốn Việt Nam ở Bước 1, nhà đầu tư Trung Quốc sẽ thực hiện thay đổi thông tin của nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Quy trình xử lý hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư Trung Quốc. Hình thức nhận hồ sơ là trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

Cơ quan giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh thành phố dự định mở công ty.

Trên đây là bài viết về Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc tại Việt Nam do công ty Nam Việt Luật của chúng tôi biên soạn. Nếu Quý khách hàng vẫn còn vướng mắc hoặc có nhu cầu tư vấn thêm về hồ sơ, quy trình thủ tục liên quan cũng như dịch vụ thành lập công ty tại Nam Việt Luật thì hãy liên hệ ngay với Hotline của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn nhanh chóng và chính xác nhé!

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua