• Thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh vận tải biển

  • Đầu tư nước ngoài
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Việt Nam là một quốc gia có đường bờ biển dài và tiềm năng về vận tải biển là vô cùng lớn. Do đó, các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm đến lĩnh vực này khi đầu tư vào Việt Nam. Nếu bạn cũng đang có nhu cầu và quan tâm đến điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh vận tải biểnthủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh vận tải biển thì đừng bỏ qua thông tin hữu ích trong bài viết sau nhé!

  Các văn bản pháp lý cần tìm hiểu:

  • Luật Đầu tư 2014;
  • Luật Doanh nghiệp 2014;
  • Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO;
  • Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015
  • Nghị định 160/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và lai dắt tàu biển

   thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh vận tải biển

                               thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh vận tải biển

  Điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh vận tải biển:

  – Hình thức đầu tư là liên doanh và tỷ lệ sở hữu vốn không được vượt quá mức 49% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế. Quy định này là theo cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam quy định tại Biểu cam kết.

  – Là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  – Ngoài ra theo quy định tại Nghị định Số: 160/2016/NĐ-CP và nghị định 147/2018/NĐ-CP thì riêng đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển quốc tế phải đáp ứng thêm các điều kiện sau: 

  + Đáp ứng điều kiện về tài chính: Phải có bảo lãnh ít nhất là năm tỷ đồng hoặc phải mua bảo hiểm bảo đảm nghĩa vụ đối với thuyền viên theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

  + Đáp ứng điều kiện về tàu thuyền: Phải đảm bảo quyền sử dụng hợp pháp của ít nhất 01 tàu biển; Riêng tàu biển mang cờ Việt Nam phải đúng với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam.

  + Đáp ứng điều kiện về bộ máy tổ chức có bộ phận quản lý an toàn và bộ phận quản lý an ninh hàng hải đáp ứng quy định của pháp luật Việt Nam ;

  + Đáp ứng điều kiện về trình độ của người phụ trách quản an toàn, an ninh hàng hải: là phải đáp ứng điều kiện về chứng chỉ và đào tạo huấn luyện theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

  – Trước đây khi nghị định 147/2018/NĐ-CP chưa có hiệu lực, doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển còn phải đáp ứng điều kiện kinh doanh vận tải biển và phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển mới được hoạt động ngành nghề này. Tuy nhiên, hiện nay nghị định mới đã có hiệu lực đã bãi bỏ những điều kiện trước đây.

  Thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh vận tải biển

  Theo cam kết mở cửa thị trường thì dịch vụ vận tải biển bao gồm:

  + Mã ngành CPC 7222: Dịch vụ vận tải biển hàng hóa.

  + Mã ngành CPC 7221: Dịch vụ vận tải biển hành khách.

  Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh vận tải biển tại Việt Nam bằng một trong hai cách thức sau đây:

  • Thành lập công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài với đối tác Việt Nam.
  • Góp vốn, mua cổ phần trong công ty kinh doanh vận tải biển Việt Nam.

  Cách 1: Thành lập công ty liên doanh với đối tác Việt Nam kinh doanh vận tải biển.

  Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư để thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài kinh doanh vận tải biển:

  Hồ sơ thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh vận tải biển bao gồm các giấy tờ sau:

  1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư kinh doanh vận tải biển theo mẫu có sẵn;
  2. Đề xuất dự án đầu tư kinh doanh vận tải biển trong đó nêu rõ các thông tin về dự án đầu tư theo yêu cầu của mẫu có sẵn;
  3. Giấy tờ tài liệu chứng minh địa điểm dự định đặt trụ sở công ty tại Việt Nam là hợp pháp như Hợp đồng thuê văn phòng cùng với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở hợp pháp của bên cho thuê hoặc giấy phép xây dựng hoặc các giấy tờ pháp lý tương đương.

  Nếu nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân cần cung cấp thêm:

  1. Bản sao y công chứng còn hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác của nhà đầu tư là cá nhân; 
  2. Bản sao kê xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư nước ngoài tương ứng với số vốn đầu tư đăng ký trong bản đề xuất thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài kinh doanh vận tải biển tại Việt Nam;

  Nếu nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức thì cung cấp thêm:

  1. Bản sao hợp pháp hóa lãnh sự công chứng bản dịch giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương;
  2. Bản sao hợp pháp hóa lãnh sự công chứng bản dịch giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư như: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc các cam kết hỗ trợ tài chính …
  3. Văn bản giải trình về việc sử dụng công nghệ nếu dự án kinh doanh vận tải biển sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao.

  Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự kiến đặt trụ sở chính để mở công ty có vốn nước ngoài kinh doanh vận tải biển

  Thời gian xử lý: 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ của nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh vận tải biển không đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho doanh nghiệp.

  Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để mở công ty có vốn nước ngoài kinh doanh vận tải biển tại Việt Nam

  Hồ sơ thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh vận tải biển bao gồm các tài liệu sau:

  1. Đơn đề nghị đăng ký thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh vận tải biển theo mẫu có sẵn;
  2. Điều lệ công ty có ghi mã ngành nghề kinh doanh vận tải biển;
  3. Danh sách thành viên góp vốn nếu mở công ty có vốn nước ngoài kinh doanh vận tải biển loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc danh sách cổ đông sáng lập nếu mở công ty có vốn nước ngoài kinh doanh vận tải biển loại hình công ty cổ phần;
  4. Bản sao y công chứng còn hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác còn hiệu lực của tất cả thành viên thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh vận tải biển là cá nhân; Bản sao y công chứng còn hạn Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tất cả thành viên thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh vận tải biển là tổ chức đi kèm với Bản sao y công chứng hộ chiếu còn hiệu lực hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác của đại diện quản lý phần vốn góp của tổ chức đó;
  5. Văn bản ủy quyền nếu chủ doanh nghiệp/chủ sở hữu không trực tiếp nộp hồ sơ;
  6. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp cho công ty có vốn nước ngoài kinh doanh vận tải biển ở bước 1 

  Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư nơi dự định đặt chủ sở công ty.

  Thời hạn phản hồi: 03 ngày làm việc kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

  Bước 3: Thực hiện công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu và thông báo mẫu con dấu cho công ty có vốn nước ngoài kinh doanh vận tải biển 

  Bước tiếp theo doanh nghiệp có vốn nước ngoài kinh doanh vận tải biển phải thực hiện là thông báo công khai thông tin doanh nghiệp mình trên Cổng thông tin quốc gia trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  và nộp đủ lệ phí theo đúng quy định.

  Sau đó, doanh nghiệp sẽ liên hệ đơn vị khắc dấu để khắc con dấu tròn và được quyền tự quyết về số lượng và hình thức con dấu. Doanh nghiệp sẽ thông báo mẫu con dấu tròn cho Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh theo đúng quy định trước khi bắt đầu sử dụng con dấu. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy biên nhận sau khi nhận đầy đủ thông báo của doanh nghiệp và đăng tải thông báo mẫu dấu của công ty có vốn nước ngoài kinh doanh vận tải biển lên Cổng thông tin quốc gia.

  Cách 2: Góp vốn, mua cổ phần của công ty kinh doanh vận tải biển nội địa Việt Nam

  Nếu chọn cách thực hiện này, nhà đầu tư nước ngoài sẽ không phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như ở bước 1. Do vậy, nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí cũng nhủ không gặp khó khăn trong việc cung cấp các giấy tờ như ở bước 1. 

  Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn/ mua cổ phần/ phần vốn góp vào công ty kinh doanh vận tải biển 100% vốn Việt Nam.

  Hồ sơ thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh vận tải biển bao gồm các giấy tờ sau:

  1. Văn bản đề nghị đăng ký góp vốn/ mua cổ phần/ phần vốn góp vào công ty kinh doanh vận tải biển 100% vốn Việt Nam theo mẫu có sẵn. Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn không quá 49% vốn điều lệ theo quy định;
  2. Bản sao y công chứng còn hạn chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với nhà đầu tư góp vốn mở công ty có vốn nước ngoài kinh doanh vận tải biển là cá nhân; bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy tờ xác nhận tư cách pháp nhân đối với nhà đầu tư thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh vận tải biển là tổ chức.

  Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh nơi dự định đặt chủ sở chính công ty.

  Thời gian xử lý: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ và đáp ứng điều kiện tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49% khi thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài kinh doanh vận tải biển thì sẽ được cấp văn bản chấp thuận góp vốn/ mua cổ phần/ phần vốn góp theo quy định của Sở kế hoạch và đầu tư. Nếu từ chối, Phòng đăng ký đầu tư sẽ phản hồi bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối doanh nghiệp.

  Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi thành viên góp vốn trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

  Doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh vận tải biển phải thay đổi thông tin thành viên/cổ đông trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để cập nhật thông tin nhà đầu tư nước ngoài vào giấy phép theo đúng quy định.

  – Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt chủ sở chính công ty.

   – Thời gian xử lý: 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ của doanh nghiệp.

  >> Quý khách hàng có thể tham khảo thêm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói của Nam Việt Luật

   

  Hy vọng qua bài viết trên của Nam Việt Luật sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho các cá nhân, tổ chức đang muốn mở công ty để hoạt động kinh doanh. Hãy liên hệ ngay với Nam Việt Luật nếu Quý khách hàng có băn khoăn về hồ sơ hay vướng mắc về thủ tục mở công ty có vốn nước ngoài kinh doanh vận tải biển liên quan nhé!

Thông báo
Gọi điện thoại