Ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh được thực hiện theo quy định nào ?

Thực hiện quy định về ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh

Nhà đầu tư khi tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài việc cần đăng ký các thông tin như tên công ty, địa điểm kinh doanh, vốn điều lệ thì còn phải đăng ký các ngành, nghề kinh doanh. Nhà đầu tư khi đăng ký kinh doanh cần lưu ý không được đăng ký các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh được quy định trong Luật đầu tư 2014.

Tuy nhiên trong Luật đầu tư 2014 chỉ quy định các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh và danh mục chi tiết cụ thể các ngành nghề đó. Vậy việc thực hiện quy định về ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh sẽ được quy định như thế nào ?

Công ty Nam Việt Luật sẽ trình bày cụ thể việc thực hiện quy định trên ra sao thông qua bài viết này.

tu-van-bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh

Cơ sở pháp lý:

-Luật đầu tư 2014.

-Nghị Định số 118/2015/NĐ-CP Hướng dẫn Luật đầu tư 2014.

Thực hiện quy định về ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh:

Việc thực hiện quy định về ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh được quy định cụ thể ở Điều 8 của Nghị định 118/2015/NĐ-CP  như sau:

Điều 8. Thực hiện quy định về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

1. Tổ chức, cá nhân không được thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề quy định tại Điều 6 và các Phụ lục 1, 2 và 3 Luật Đầu tư.

2. Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các Phụ lục 1, 2 và 3 của Luật Đầu tư trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện như sau:

a) Các chất ma túy quy định tại Phụ lục 1 của Luật Đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sản xuất, sử dụng theo quy định của Chính phủ về danh mục chất ma túy, tiền chất và Công ước thống nhất về chống ma túy năm 1961, Công ước Liên hợp quốc năm 1988 về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy và chất hướng thần;

b) Các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật Đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sản xuất, sử dụng theo quy định của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học và các văn bản hướng dẫn Công ước Rotterdam về thủ tục thỏa thuận có thông báo trước đối với một số hóa chất nguy hại và thuốc bảo vệ thực vật trong buôn bán quốc tế;

c) Mẫu các loài thực vật, động vật hoang dã quy định tại Phụ lục 3 của Luật Đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép khai thác theo quy định của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp (CITES).

Giải thích về quy định:

Tổ chức, cá nhân không được đăng ký kinh doanh và không thực hiện hoạt động các ngành nghề bị cấm quy định trong Luật đầu tư 2014 cụ thể ở Điều 6 và danh sách ngành nghề bị cấm trong phụ lục 1,2 và 3.

Tuy nhiên trong một số trường hợp vì phục vụ mục đích phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thì nhà nước vẫn cho phép một số cá nhân hay tổ chức sản xuất, sử dụng các chất, hóa chất, khoáng sản, mẫu động thực vật trong danh mục bị cấm.

Việc thực hiện hoạt động được nhà nước cho phép ở trên phải tuân theo các Công ước quốc tế liên quan đến từng lĩnh vực được nêu rõ trong Điều 8 Nghị Định số 118/2015/NĐ-CP ở trên.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !

[contact-form-7 404 "Not Found"]