• Giấy ghi nợ là gì? Mẫu giấy ghi nợ viết tay hợp pháp

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Khi thực hiện các giao dịch tài chính, giấy ghi nợ là một công cụ quan trọng để ghi lại các khoản nợ và cam kết thanh toán. Bài viết hôm nay Nam Việt Luật sẽ cùng bạn tìm hiểu về khái niệm giấy ghi nợ, phân loại, pháp lý liên quan, cách viết mẫu giấy vay nợ viết tay hợp pháp.

  Định nghĩa và phân loại giấy ghi nợ

  Giấy ghi nợ, còn được gọi là giấy vay tiền/vay nợ, là một loại giấy tờ pháp lý thể hiện sự thỏa thuận vay mượn tiền giữa hai bên: Bên cho vay và bên vay. Trong đó, bên cho vay đồng ý cho bên vay một khoản tiền nhất định và bên vay cam kết sẽ hoàn trả số tiền này cùng với lãi suất (nếu có) theo các điều khoản đã thỏa thuận. 

  Giấy ghi nợ có thể được lập thành văn bản và yêu cầu có chữ ký của cả hai bên cùng người làm chứng (nếu có) để có giá trị pháp lý. Hiện nay có các loại giấy ghi nợ phổ biến gồm:

  • Giấy ghi nợ không kỳ hạn: Đây là loại giấy ghi nợ không xác định thời gian cụ thể để hoàn trả nợ gốc và lãi. Bên vay có thể trả nợ bất cứ lúc nào mà không bị ràng buộc bởi một kỳ hạn nhất định.
  • Giấy ghi nợ có kỳ hạn: Ngược lại với loại không kỳ hạn, loại giấy này đặt ra một thời hạn cụ thể mà bên vay phải hoàn trả toàn bộ nợ gốc và lãi suất. Thời hạn này được ghi rõ trong giấy ghi nợ và thường được thỏa thuận dựa trên khả năng thanh toán của bên vay và yêu cầu của bên cho vay.
  • Giấy ghi nợ có điều kiện: Loại giấy ghi nợ này bao gồm các điều kiện đặc biệt mà bên vay phải tuân theo khi vay tiền. Điều kiện có thể liên quan đến việc sử dụng số tiền vay, tài sản đảm bảo cho khoản vay, hoặc các yêu cầu khác mà bên cho vay đặt ra để đảm bảo quyền lợi và giảm thiểu rủi ro.

  Pháp lý liên quan đến giấy ghi nợ

  Giấy ghi nợ là một công cụ chứng nhận nợ, được công nhận theo pháp luật. Nó cho phép người cho vay (chủ nợ) có quyền yêu cầu người vay (con nợ) trả một khoản tiền nhất định trong tương lai. 

  Căn cứ pháp lý về giấy ghi nợ

  Căn cứ pháp lý cho giấy ghi nợ bao gồm:

  • Bộ luật Dân sự quy định về hợp đồng cho vay và nghĩa vụ trả nợ.
  • Luật Thương mại điều chỉnh các quy định về hợp đồng thương mại, trong đó có hợp đồng ghi nợ.
  • Các thông tư và quyết định của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến việc sử dụng giấy ghi nợ trong giao dịch tài chính.

  Quy định về lãi suất và thời hạn của giấy ghi nợ

  Lãi suất và thời hạn của giấy ghi nợ phải được thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng và không vi phạm quy định của pháp luật về lãi suất tối đa. Thông thường, lãi suất sẽ không vượt quá mức lãi suất do Ngân hàng Nhà nước công bố. Thời hạn trả nợ phải rõ ràng và có thể bao gồm các điều khoản về trả nợ trước hạn hoặc gia hạn nợ.

  Trách nhiệm pháp lý khi vi phạm hợp đồng ghi nợ 

  Khi một bên vi phạm hợp đồng ghi nợ, bên đó có thể phải chịu các hậu quả pháp lý, bao gồm:

  • Phải trả lãi phạt và các khoản phí phát sinh do vi phạm hợp đồng.
  • Có thể bị kiện ra tòa và phải chịu trách nhiệm dân sự.
  • Trong trường hợp nghiêm trọng, vi phạm có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

  Cách viết giấy ghi nợ viết tay hợp pháp

  Một mẫu giấy nợ viết tay hợp pháp và đầy đủ cần phải bao gồm các thông tin sau:

  • Thông tin của người vay và người cho vay: Đây là phần quan trọng nhất của giấy ghi nợ, bao gồm họ và tên, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại của cả hai bên.
  • Số tiền ghi nợ: Số tiền mà bên vay cần trả cho bên cho vay, viết bằng số và bằng chữ để tránh nhầm lẫn.
  • Lãi suất (nếu có): Lãi suất thường được tính theo tháng hoặc năm và cần được thỏa thuận rõ ràng giữa hai bên.
  • Thời hạn thanh toán: Xác định rõ ràng thời gian mà bên vay phải hoàn trả số tiền gốc và lãi (nếu có), cũng như các điều khoản liên quan đến việc trả nợ trước hạn hoặc gia hạn.

  Ngôn ngữ và cách diễn đạt trong mẫu giấy nợ hợp pháp cần đảm bảo:

  • Ngôn ngữ sử dụng trong giấy ghi nợ phải rõ ràng, chính xác và không gây hiểu nhầm. 
  • Cần tránh sử dụng thuật ngữ pháp lý phức tạp nếu không cần thiết và đảm bảo rằng cả hai bên đều hiểu rõ nội dung của giấy ghi nợ.

  Mẫu giấy ghi nợ viết tay hợp pháp:

  • Mẫu giấy xác nhận nợ viết tay cần phải có chữ ký của cả hai bên cùng người làm chứng (nếu có) và các thông tin đã nêu ở phần A thì mới hợp pháp. 
  • Mẫu giấy nhận nợ viết tay cũng cần phải được lập theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo tính pháp lý và có thể sử dụng làm căn cứ trong trường hợp có tranh chấp.

  Ảnh: minh họa

  Chia sẻ về mẫu giấy ghi nợ viết tay hợp pháp

  Mẫu giấy ghi nợ cơ bản thường bao gồm các thông tin sau:

  • Thời gian và địa điểm lập giấy: Ngày, tháng, năm và địa điểm lập giấy.
  • Thông tin người vay và người cho vay: Họ tên, số CMND/CCCD, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc hiện tại.
  • Số tiền vay: Bằng số và bằng chữ.
  • Lãi suất (nếu có): Lãi suất hàng tháng/năm.
  • Thời hạn vay: Thời gian bắt đầu và kết thúc khoản vay.
  • Chữ ký: Chữ ký của người vay, người cho vay và người làm chứng (nếu có).

  Mẫu giấy nợ tiền có điều kiện thêm vào các điều khoản cụ thể như:

  • Mục đích vay: Mục đích sử dụng số tiền vay.
  • Tài sản đảm bảo (nếu có): Mô tả tài sản đảm bảo cho khoản vay.
  • Điều kiện vay: Các điều kiện đặc biệt liên quan đến khoản vay như cách thức trả nợ, hình phạt vi phạm hợp đồng,....

  Hướng dẫn điền mẫu giấy ghi nợ hợp pháp

  • Điền đầy đủ thông tin cá nhân của cả hai bên theo mẫu đã nêu ở trên.
  • Xác định rõ ràng số tiền vay và lãi suất (nếu có) bằng cả số và chữ.
  • Ghi rõ mục đích vay và tài sản đảm bảo (nếu có).
  • Đọc kỹ và đảm bảo rằng tất cả các điều khoản và điều kiện đều được hiểu rõ và chấp nhận bởi cả hai bên.
  • Hai bên cùng ký tên và lấy dấu vân tay (nếu cần) để xác nhận sự đồng ý với các điều khoản của giấy ghi nợ.
  • Lưu ý rằng giấy ghi nợ có thể cần phải được công chứng hoặc chứng thực tùy theo yêu cầu của pháp luật địa phương.

  Mẫu giấy ghi nợ viết tay hợp pháp

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  …., ngày …… tháng ….. năm ……

  GIẤY GHI NỢ

  1/ Thông tin bên vay:

  Ông: …. Ngày sinh: ….

  CMND số: …. do Công an tỉnh …. cấp ngày…..tháng…..năm…….

  Hộ khẩu thường trú: ….

  Chỗ ở hiện tại:  ….

  Bà: ….. Ngày sinh: ….

  CMND số: …. do Công an tỉnh …. cấp ngày …. tháng …năm ….

  Hộ khẩu thường trú: …..

  Chỗ ở hiện tại: …..

  Ông …. và bà …. là vợ chồng theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số ngày …. Nơi đăng ký ….

  2/ Thông tin bên cho vay:

  Ông: ….. Ngày sinh: ….

  CMND số: …. do Công an tỉnh …. cấp ngày…..tháng…..năm….

  Hộ khẩu thường trú: ….

  Chỗ ở hiện tại: ….

  Bà: …. Ngày sinh: ….

  CMND số: … do Công an tỉnh …. cấp ngày … tháng …. Năm ….

  Hộ khẩu thường trú: ….

  Chỗ ở hiện tại: ….

  Ông …. và bà …. là vợ chồng theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số …. ngày …. Nơi đăng ký ….

  3/ Tài sản vay và lãi suất vay:

  Bên vay tự nguyện vay của bên cho vay Số tiền là: …. đồng, bằng chữ: …

  Với lãi suất: …%/tháng, trong thời hạn … tháng, kể từ ngày: …

  Những thỏa thuận khác: (thỏa thuận gì thì ghi vào, ví dụ trả lãi theo tháng, quí hay tới hạn, vốn cho trả dần hay trả 1 lần khi tới hạn …. Tài sản bảo đảm: …. Có thể viết sẵn giấy ủy quyền sử dụng, bán ngôi nhà đó (có chữ ký hợp pháp) cho bên cho vay – nếu cần)

  4/ Mục đích vay: ….

  5/ Cam kết:

  Bên vay cam kết sẽ thanh toán nợ gốc và lãi theo đúng nội dung đã thỏa thuận nêu trên. Nếu sai, bên vay hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và sẵn sàng phát mãi tài sản do bên vay làm chủ sở hữu để thanh toán cho bên cho vay.

  Bên vay

  Bên cho vay

  Người làm chứng

  Xác nhận của UBND xã/phường/phòng công chứng (nếu có)

  Tải: Mẫu Giấy Ghi Nợ Viết Tay Hợp Pháp 2024

  Hy vọng những chia sẻ trong bài viết trên của Nam Việt Luật đã giúp bạn hiểu được giấy ghi nợ là gì? Và cách thực hiện mẫu giấy ghi nợ viết tay hợp pháp để tận dụng tối đa lợi ích và giảm thiểu rủi ro khi tham gia vào các giao dịch tài chính này.

Thông báo
Gọi điện thoại
icon zalo Chat Zalo