• Đăng ký kinh doanh nhưng không kinh doanh

  • Đăng ký kinh doanh
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Khi công ty kinh doanh không hiệu quả, chủ công ty có thể lựa chọn hình thức tạm ngừng hoạt động hoặc có thể làm thủ tục giải thể công ty. Dưới đây là toàn bộ quy định của pháp luật về tạm ngừng hoạt động của công ty, quy định về giải thể công ty để bạn hiểu rõ hơn được vấn đề liên quan đến việc đăng ký kinh doanh nhưng không kinh doanh.

  Đăng ký kinh doanh nhưng không kinh doanh

  Các lưu ý khi tạm ngừng kinh doanh

  Khi đăng ký kinh doanh nhưng không kinh doanh, công ty muốn tạm ngừng kinh doanh thì cần lưu ý các vấn đề sau:

  • Gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh trước tối thiểu 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh
  • Tạm ngừng kinh doanh một lần không được quá 12 tháng
  • Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 24 tháng
  • Đơn vị phụ thuộc phải tạm ngừng nếu đơn vị chính tạm ngừng kinh doanh
  • Nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng kinh doanh. Nếu người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch/ năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.
  • Lệ phí môn bài không phải nộp nếu tạm ngừng kinh doanh trọn năm dương lịch
  • Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, đăng ký kinh doanh nhưng không kinh doanh, công ty vẫn phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng- người lao động, trừ trường hợp công ty, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

  Tuy nhiên thực tế, thì việc các công ty nợ thuế thường sẽ không được phép tạm ngừng kinh doanh cho tới khi hoàn thành các nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế theo đúng luật doanh nghiệp.

  Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh

  Trường hợp đăng ký kinh doanh nhưng không kinh doanh, công ty muốn đăng ký tạm ngừng kinh doanh thì cần chuẩn bị hồ sơ gồm các thành phần sau:

  • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh theo mẫu quy định
  • Các văn bản về việc tạm ngừng kinh doanh theo đúng thẩm quyền (chủ sở hữu công ty, hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, các thành viên hợp danh..)
  • Văn bản ủy quyền/hợp đồng cung cấp dịch vụ nếu sử dụng dịch vụ ngoài
  • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

  Quy trình đăng ký tạm ngừng kinh doanh như sau

  Bước 1: Công ty nộp bộ hồ sơ theo hướng dẫn trên tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư, nơi công ty đặt trụ sở. Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho công ty sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh

  Bước 2:

  • Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Sở kế hoạch và đầu tư gửi thông tin sang bên thuế để đối chiếu số thuế còn nợ hoặc không
  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc công ty đã đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh.
  • Trường hợp này nếu hồ sơ không hợp lệ thì sẽ bị ra thông báo và phải điều chỉnh lại, nếu làm đúng sẽ nhận được xác nhận tạm ngừng kinh doanh.

  Điều kiện đăng ký tạm ngừng kinh doanh

  Đăng ký kinh doanh nhưng không kinh doanh

  Khi đăng ký kinh doanh nhưng không kinh doanh, công ty muốn làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh thì cần đảm bảo các điều kiện sau:

  • Tại thời điểm công ty đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp không bị đóng mã số thuế. Trên thực tế nhiều công ty lập ra không kinh doanh tại trụ sở mình đã đăng ký hoặc đăng ký kinh doanh nhưng không kinh doanh, do đó không kê khai thuế đầy đủ. Khi có những vi phạm này, Chi cục thuế quản lý sẽ đóng mã số thuế đối với những công ty này. Vì vậy muốn làm thủ tục đăng ký tạm ngưng doanh nghiệp, trước tiên công ty sẽ phải thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế bị đóng.
  • Công ty phải thông báo về việc tạm ngừng hoạt động công ty tới cơ quan đăng ký kinh doanh 15 ngày trước khi công ty tạm ngừng. Chẳng hạn ngày 15/9 công ty tạm ngừng hoạt động, chậm nhất ngày 31/8 công ty sẽ phải gửi thông báo về việc tạm ngừng đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở.

  Các vấn đề về thuế khi tạm ngừng hoạt động

  Khi công ty đang tạm ngừng hoạt động, công ty sẽ thực hiện việc kê khai và nộp thuế như sau:

  Về thuế môn bài

  Công ty sẽ không phải nộp tiền thuế môn bài, tờ khai thuế môn bài trong trường hợp tạm ngừng tròn năm. Nếu tạm ngừng hoạt động không tròn năm thì vẫn phải thực hiện nộp tiền thuế và tờ khai đầy đủ theo đúng quy định.

  Về tờ khai thuế giá trị gia tăng, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  Khi đăng ký kinh doanh nhưng không kinh doanh, đăng ký tạm ngừng kinh doanh sẽ không phải nộp báo cáo hóa đơn theo đó công ty không phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn từ thời điểm được Phòng đăng ký kinh doanh xác nhận công ty đang tạm ngừng.

  Báo cáo tài chính

  Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì sẽ không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng kinh doanh. Nếu người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

  Công ty tạm ngừng tròn năm không phải thực hiện nộp báo cáo tài chính. Nếu tạm ngừng không tròn năm vẫn phải nộp báo cáo tài chính cho phần thời gian công ty chưa đăng ký tạm ngừng.

  Bạn còn thắc mắc về đăng ký kinh doanh nhưng không kinh doanh, hãy liên hệ với công ty Nam Việt Luật để được tư vấn nhé!

Thông báo