• Thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh

  • Tin tức
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Tây Ninh là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế đa dạng ngành nghề, từ nông nghiệp, công nghiệp đến các ngành dịch vụ mà chủ yếu là du lịch. Do đó, ngày càng nhiều các nhà đầu tư quan tâm, lựa chọn Tây Ninh làm địa điểm đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty. Gầy đây, Nam Việt Luật nhận được nhiều yêu cầu tư vấn, làm thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh cho nhiều khách hàng. Tuy nhiên, có nhiều doanh nghiệp đến nay vẫn chưa hiểu rõ về mô hình văn phòng đại diện cũng như các quy định, thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh như thế nào.

  Nhiều nhà đầu tư chưa hiểu rõ thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh?

  Để giúp cho các nhà đầu tư hiểu rõ các vấn đề liên quan đến thành lập văn phòng đại diện, trong bài viết này, Nam Việt Luật xin chia sẻ các nội dung chính yếu như sau:

  • Quy định liên quan về thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh
  • Quy trình và thông tin về dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh của Nam Việt Luật
  • Kinh nghiệm khi thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh
  • Một số lưu ý khi thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh

  Các bạn có thể dõi theo phần tư vấn chi tiết các nội dung nêu trên cùng Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật dưới bài viết sau đây nhé!

  Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật trả lời:

  Quy định liên quan về thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh

  Theo quy định pháp luật hiện nay, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân. Chức năng của văn phòng địa diện là đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó, và văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này làm văn phòng đại diện khác biệt với chi nhánh công ty, bởi chi nhánh công ty có thể thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

  Để đủ điều kiện thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh, các điều kiện về đặt tên văn phòng đại diện theo Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 20 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP phải được công ty tuân thủ, cụ thể:

  Điều 40. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

  1. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.
  2. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.
  3. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.

  Điều 20. Đăng ký tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

  … 2. Ngoài tên bằng tiếng Việt, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

  1. Phần tên riêng trong tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.
  2. Đối với những doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khi chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc do yêu cầu tổ chức lại thì được phép giữ nguyên tên doanh nghiệp nhà nước trước khi tổ chức lại.

  Đối với các công ty nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh, cần đáp ứng các điều kiện tại Điều 7 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP dưới đây:

  Điều 7. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

  Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
  2. Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
  3. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
  4. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
  5. Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành).

  Quy định về thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh mà doanh nghiệp cần lưu ý

  Quy trình và thông tin về dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh của Nam Việt Luật

  1. Thành lập văn phòng đại diện của công ty Việt Nam

  Công ty Việt Nam tiến hành thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh theo quy trình sau:

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập văn phòng đại diện

  Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh bao gồm các giấy tờ theo Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

  Điều 31. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh

  1. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

  Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

  a) Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

  b) Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

  c) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

  Đối với trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho người khác làm thủ tục thì hồ sơ còn bao gồm Văn bản ủy quyền và bản sao giấy tờ pháp lý của bên được ủy quyền.

  Bước 2: Nộp hồ sơ

  Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, công ty nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh. Việc nộp hồ sơ có thể được thực hiện theo một trong các hình thức: Nộp qua mạng điện tử thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (đây là hình thức phổ biến hiện nay); nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua bưu điện. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Tây Ninh cho công ty.

  2. Thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài

  Công ty nước ngoài thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh theo quy trình các bước sau:

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Tây Ninh bao gồm các giấy tờ theo khoản 1 Điều 10 Nghị định 07/2016/NĐ-CP.

  Điều 10. Hồ sơ cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

  1. Hồ sơ 01 bộ bao gồm:

  a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

  b) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;

  c) Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện;

  d) Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

  đ) Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện;

  e) Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện bao gồm:

  - Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện;

  - Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện theo quy định...

  Bên cạnh các giấy tờ trên, hồ sơ có thể bao gồm văn bản ủy quyền và bản sao giấy tờ pháp lý của bên được ủy quyền trong trường hợp công ty ủy quyền cho người khác làm thủ tục.

  Bước 2: Nộp hồ sơ

  Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đăng ký thành lập văn phòng đại diện cho công ty nước ngoài là một trong hai cơ quan theo Điều 5 Nghị định 07/2016/NĐ-CP:

  Điều 5. Thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

  1. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện trong trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.
  2. Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là Ban quản lý) thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện đặt trụ sở trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao trong trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

  Công ty xem xét địa điểm dự kiến đặt văn phòng đại diện và nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền tương ứng. Sau khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho công ty.

  Ngoài việc các thủ tục thành lập doanh nghiệp, Nam Việt Luật cũng là đơn vị uy tín, chuyên cung cấp dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh cho các khách hàng. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên luật giàu kinh nghiệm, Nam Việt Luật thực hiện cho khách hàng các hạng mục tư vấn, công việc nhằm giúp khách hàng nắm rõ các quy định cũng như quy trình thực hiện thủ tục:

  • Tư vấn trước khi thành lập văn phòng đại diện: Cách đặt tên văn phòng đại diện đúng quy định; tuân thủ các điều kiện thành lập văn phòng đại diện, lựa chọn địa điểm đặt văn phòng đại diện, người đứng đầu văn phòng đại diện…; cũng như đánh giá điều kiện áp dụng với công ty nước ngoài.
  • Tư vấn và soạn thảo hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh;
  • Tư vấn các bước làm thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh hoặc trực tiếp thực hiện thủ tục cho khách hàng nếu có yêu cầu.
  • Các vấn đề cần quan tâm sau khi thành lập văn phòng đại diện công ty: Tư vấn pháp luật về thuế; cung cấp dịch vụ kế toán

  Nam Việt Luật là đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh

  Kinh nghiệm khi thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh

  Dưới đây là một số kinh nghiệm, thông tin hữu ích mà Nam Việt Luật tổng hợp để các bạn tham khảo trong quá trình làm thủ tục:

  • Có nhiều trường hợp do không được tư vấn trước về điều kiện thành lập, cách đặt tên văn phòng đại diện nên công ty không biết cách đặt tên hoặc chuẩn bị bộ hồ sơ không đầy đủ, hoặc thực hiện thủ tục khi chưa đáp ứng đủ các điều kiện pháp luật quy định. Điều này dẫn đến việc cơ quan có thẩm quyền không chấp thuận hồ sơ, hoặc phải sửa đổi, bổ sung làm mất thêm thời gian không cần thiết. Để giải quyết khó khăn này, các công ty nên cân nhắc sử dụng dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh. Tham khảo: Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện của Nam Việt Luật.
  • Thời hạn của Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài là 05 năm (hoặc thời hạn khác ngắn hơn, không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh của công ty nước ngoài). Do đó, công ty nước ngoài cần chú ý thời hạn này để kịp thời gia hạn giấy phép.
  • Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam phải báo cáo về hoạt động của mình trong năm trước đó qua đường bưu điện tới Cơ quan đã cấp Giấy phép trước ngày 30 tháng 01 hàng năm. Công ty cần lưu ý thực hiện đúng yêu cầu để tránh bị xử phạt hành chính.
  • Trong hồ sơ thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài, các giấy tờ như: Giấy đăng ký kinh doanh, Văn bản của công ty cử/bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện, Báo cáo tài chính có kiểm toán, hộ chiếu của người nước ngoài đều phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực. Giấy đăng ký kinh doanh của công ty nước ngoài, phải là bản sao được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận.

  Kinh nghiệm thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh của Nam Việt Luật sẽ giúp ích cho nhiều doanh nghiệp

  Một số lưu ý khi thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh

  1. Tại sao nên sử dụng dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh

  Khi có nhu cầu thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh, các công ty nên cân nhắc sử dụng dịch vụ của các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để nhận được nhiều lợi ích, như:

  • Đảm bảo thủ tục được thực hiện chính xác, đúng quy định pháp luật: Trên thực tế, các công ty khi tự mình làm thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh thường mắc những sai sót do không hiểu rõ về điều kiện thành lập, hồ sơ cần chuẩn bị. Thay vào đó, khi sử dụng dịch vụ của các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, công ty sẽ được tư vấn kỹ về các điều kiện, hồ sơ, quy trình thành lập văn phòng đại diện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không có sai sót. Xem thêm: Dịch vụ của Nam Việt Luật
  • Giúp công ty tiết kiệm thời gian: Khi hồ sơ đảm bảo chính xác, đúng quy định pháp luật thì hồ sơ thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh của công ty sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét và chấp thuận mà không cần phải bổ sung, sửa đổi hồ sơ gây mất thời gian.
  • Giúp công ty tiết kiệm chi phí: Sử dụng dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh với mức chi phí hợp lý giúp hạn chế các chi phí phát sinh không cần thiết, từ đó, giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Tham khảo: Phí dịch vụ thành lập văn phòng đại diện của Nam Việt Luật

  2. Bối cảnh và tình hình kinh tế xã hội tại Tây Ninh

  Tây Ninh là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm ở vị trí cầu nối giữa TPHCM với Campuchia và là một trong những tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí tiếp giáp như sau:

  • Phía Đông giáp tỉnh Bình Phước, Bình Dương và TPHCM
  • Phía Tây và phía Bắc giáp với Campuchia
  • Phía Nam giáp với tỉnh Long An
  • Phía Nam giáp Bình Dương

  Tây Ninh có đường biên giới giáp với Campuchia dài 240km với 03 cửa khẩu quốc tế: Mộc Bài, Xa Mát và Tân Nam và các cửa khẩu quốc gia, tiểu ngạch khác. Đây là điều kiện thuận lợi để Tây Ninh giao thương với các nước trong khu vực như Campuchia, Thái Lan… cũng như thế giới. Tây Ninh cũng là đầu mối giao lưu trao đổi hàng hóa giữa các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

  Kinh tế tại Tây Ninh cũng phát triển đa dạng ngành nghề, mà trọng tâm là phát triển du lịch.

  • Về nông nghiệp, với quỹ đất thuận lợi cho phát triển cây trồng các loại, từ cây trồng nước đến cây công nghiệp, cây ăn quả các loại.
  • Về công nghiệp, các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngày càng phát triển, đồng thời, tại Tây Ninh cũng đã xây dựng được các nhà máy chế biến nông sản gắn liền với các vùng chuyên canh như mía đường, chế biến củ bột mỳ, chế biến mủ cao su… và đang trong quá trình xây dựng các khu công nghiệp.
  • Về dịch vụ, du lịch được xác định là ngành kinh tế quan trọng của Tây Ninh và có mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tại đây. Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen trở thành 1 trong 5 điểm đến thu hút nhiều khách du lịch nhất cả nước (năm 2020). Tây Ninh có tiềm năng du lịch lớn, có thể phát triển hầu hết các loại hình du lịch nghĩ dưỡng, sinh thái, tâm linh, giải trí,...

  Với những điều kiện thuận lợi trên, Tây Ninh là địa điểm phù hợp với các công ty kinh doanh nhiều ngành, nghề đa dạng. Các bạn có thể tham khảo một số ngành nghề như

  Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm các ngành nghề đa dạng tại: Danh mục ngành, nghề kinh doanh hoặc liên hệ ngay với Nam Việt Luật để được tư vấn.

  Tây Ninh là địa điểm phù hợp để kinh doanh dịch vụ du lịch

  ------------------------------------------

  Trên đây là một số vấn đề về thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ninh để các bạn tham khảo. Qua bài viết này, Nam Việt Luật mong rằng đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích như các quy định pháp luật, điều kiện và thủ tục thành lập văn phòng đại diện. Trường hợp bạn có bất kỳ thắc mắc, câu hỏi nào về vấn đề này hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Nam Việt Luật, hãy liên hệ Nam Việt Luật để được đội ngũ nhân viên giải đáp thắc mắc, gỡ rối những vấn đề bạn đang gặp phải nhé.

Thông báo
Gọi điện thoại
icon zalo Chat Zalo