• Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu

  • Đầu tư nước ngoài
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Xuất khẩu là một trong những lĩnh vực chủ lực, mang lại nguồn lợi nhuận cao, nguồn thu lớn cho nền kinh tế. Do đó, phần nhà đầu tư kinh doanh tại Việt Nam đề có mong muốn được xuất khẩu các mặt hàng sản xuất, kinh doanh từ Việt Nam đi các nước trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư nước ngoài còn nhiều băn khoăn, thắc mắc về điều kiện xuất khẩu cũng như thủ tục để thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu tại Việt Nam.

  Hoạt động thực hiện quyền xuất khẩu tại Việt Nam

  Hiểu được điều này, Nam Việt Luật xin chia sẻ với khách hàng các nội dung chính yếu như sau:

  • Điều kiện thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu
  • Thủ tục và Hồ sơ đăng ký thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu
  • Kinh nghiệm khi thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu
  • Dịch vụ thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu tại Nam Việt Luật

  Để biết rõ hơn về các nội dung trên, bạn có thể dõi theo phần tư vấn chi tiết cùng Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật dưới bài viết sau đây nhé!

  Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật trả lời:

  Điều kiện thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu

  Trước hết, các nhà đầu tư cần hiểu, theo pháp luật Việt Nam tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, “quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền mua hàng hóa từ các đối tượng không phải là thương nhân để xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

  Khi thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, nhà đầu tư không cần đáp ứng các điều kiện bắt buộc nhưng cần lưu ý đến phạm vi thực hiện quyền xuất khẩu của công ty vốn đầu tư nước ngoài bị giới hạn theo khoản 1 Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP:

  Điều 7. Thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

  1. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền xuất khẩu, được xuất khẩu: Hàng hóa mua tại Việt Nam; hàng hóa do tổ chức kinh tế đó đặt gia công tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam ra nước ngoài và khu vực hải quan riêng, theo các điều kiện sau:

  a) Hàng hóa xuất khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu; danh mục hàng hóa không được quyền xuất khẩu trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

  b) Đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

  Dù không phải đáp ứng nhiều điều kiện như một số lĩnh vực khác, nhà đầu tư khi thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu vẫn phải lưu ý đến các quy định về điều kiện chủ thể thành lập, điều kiện về đặt tên cho công ty, trụ sở chính, vốn điều lệ… Để biết thêm chi tiết về các điều kiện này, bạn hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn của Nam Việt Luật hoặc tham khảo: Các điều kiện trước khi thành lập công ty.

  Chú ý điều kiện về giới hạn thực hiện quyền xuất khẩu

  Thủ tục & Hồ sơ đăng ký thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu

  Để thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu tại Việt Nam, nhà đầu tư có thể lựa chọn thực hiện theo một trong hai cách sau:

  • Thực hiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần góp vốn vào một công ty tại Việt Nam
  • Trực tiếp thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu

  Cách 1: Thực hiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần góp vốn vào một công ty tại Việt Nam

  Để thực hiện đầu tư thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu theo cách này, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, sau đó, tiếp tục thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần góp vốn vào công ty tại Việt Nam, theo các bước sau:

  Bước 1: Thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài

  Để đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần góp vốn, hồ sơ nhà đầu tư cần chuẩn bị bao gồm:

  • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo mẫu;
  • Bản sao giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài: Hộ chiếu đối với cá nhân, Giấy phép/Quyết định thành lập đối với tổ chức;
  • Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và công ty thiết kế công trình tại Việt Nam có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông hoặc thành viên của công ty đó;
  • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (nếu có)…

  Cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ và chấp thuận cho nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp là Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc Sở Kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.  

  Bước 2: Thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần góp vốn cho nhà đầu tư nước ngoài

  Sau khi đã được chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục trong nội bộ công ty. Tùy từng trường hợp cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục góp vốn vào công ty hoặc thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp của cổ đông/thành viên công ty. Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ Nam Việt Luật hoặc tham khảo:

  Ngoài ra, việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài có thể dẫn đến các trường hợp phải làm thủ tục thông báo hoặc đăng ký thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền. Do đó, công ty và nhà đầu tư cần lưu ý và thực hiện thủ tục thay đổi tương ứng.

  Bước 3: Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép thực hiện quyền xuất khẩu

  Để quản lý hoạt động của các công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, công ty phải xin cấp giấy phép xuất khẩu trước khi xuất khẩu các mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP. Quy trình cấp giấy phép thực hiện quyền xuất khẩu cho công ty như sau:

  Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép cho công ty phụ thuộc vào mặt hàng cụ thể mà công ty thực hiện quyền xuất khẩu theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện tại Phụ lục III kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP.

  Hồ sơ cần chuẩn bị: Để được cấp giấy phép xuất khẩu, công ty chuẩn bị bộ hồ sơ gồm:

  • Văn bản đề nghị cấp giấy phép (1 bản chính);
  • Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (1 bản sao có đóng dấu của thương nhân);
  • Các giấy tờ, tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật.

  Sau khi chuẩn bị xong, công ty thực hiện gửi 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản trả lời công ty.

  Hoàn tất bước này này, quy trình thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu kết thúc, công ty có thể hoạt động kinh doanh, thực hiện quyền xuất khẩu theo pháp luật Việt Nam.

   Thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu

  Cách 2: Trực tiếp thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu

  Thực hiện đầu tư theo cách này, nhà đầu tư phải chuẩn bị nhiều giấy tờ hơn, thủ tục phức tạp hơn, nhưng nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu với tỷ lệ sở hữu 100% vốn trong công ty. Để thực hiện, nhà đầu tư tiến hành theo các bước sau:

  Bước 1: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

  Nhà đầu tư nước ngoài phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi góp vốn để thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu. Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

  • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu);
  • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư là một trong các loại giấy tờ sau: Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy phép kinh doanh/Quyết định thành lập đối với tổ chức;
  • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Đề xuất dự án đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;
  • Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
  • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

  Cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; hoặc Sở Kế hoạch và đầu tư nới nhà đầu tư dự định đặt trụ sở chính công ty. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp bộ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có kết quả về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

  Bước 2: Thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu tại Sở Kế hoạch và đầu tư

  Hồ sơ cần chuẩn bị khi làm thủ tục này bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Điều lệ doanh nghiệp;
  • Danh sách thành viên;
  • Bản sao một trong các loại giấy tờ pháp lý sau: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập của tổ chức; bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của đại diện pháp luật của tổ chức đó;
  • Giấy ủy quyền cho Nam Việt Luật thực hiện thủ tục;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

  Bộ hồ sơ được nộp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty dự định đặt trụ sở chính. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp lệ, công ty vốn nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty còn phải thực hiện các công việc sau:

  • Thực hiện thủ tục cấp Giấy phép thực hiện quyền xuất khẩu theo quy trình nêu tại mục trên để được hoạt động xuất khẩu hợp pháp tại Việt Nam.
  • Khắc con dấu cho công ty
  • Treo biển hiệu tại địa điểm công ty đặt trụ sở chính
  • Mở tài khoản ngân hàng, mua chữ ký số
  • Kê khai, đóng thuế môn bài cho công ty

  Tham khảo hướng dẫn chi tiết: Các công việc cần thực hiện sau khi thành lập công ty

  Kinh nghiệm khi thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu

  Suốt nhiều năm tư vấn và trực tiếp thực hiện thủ tục cho nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư, Nam Việt Luật là đơn vị chuyên nghiệp, uy tín trong cung cấp dịch vụ thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu tại Việt Nam. Do vậy, các Luật sư, chuyên viên tại Nam Việt Luật cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm hữu ích trong quá trình thực hiện thủ tục nay, như:

  • Khi lựa chọn ngành nghề kinh doanh để điền thông tin trong hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty, công ty cần lưu ý phải lựa chọn, ghi mã ngành, nghề cấp 4 theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg hoặc tham khảo Danh sách ngành nghề kinh doanh.
  • Các loại hàng hóa cấm xuất khẩu được liệt kê tại Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu quy định tại Phụ lục I Nghị định số 69/2018/NĐ-CP. Công ty cần chú ý theo dõi và thực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Đối với việc góp vốn vào công ty, nhà đầu tư cần lưu ý góp vốn thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định tại Thông tư 06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

   Kinh nghiệm hữu ích khi thành lập công ty vốn nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu

  Dịch vụ thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu tại Nam Việt Luật

  Những năm qua, Nam Việt Luật luôn là nơi quy tụ đội ngũ Luật sư, chuyên viên Luật vững chuyên môn, giàu kinh nghiệm, am hiểu về các thủ tục, hồ sơ, trình tự thành lập công ty. Nam Việt Luật luôn tư vấn cho các khách hàng một cách chi tiết và đầy đủ mọi vấn đề khi thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu. Cụ thể, Nam Việt Luật chuyên tư vấn những vấn đề liên quan như:

  • Tư vấn, giải đáp thắc mắc về các điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu;
  • Tư vấn cho nhà đầu tư lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp với nhu cầu, mục đích kinh doanh, đảm bảo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư;
  • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tương ứng với hình thức mà nhà đầu tư đã lựa chọn: Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty…
  • Tư vấn nhà đầu tư các điều kiện về thành lập công ty như chủ thể thành lập, chọn tên công ty, lựa chọn ngành nghề kinh doanh,…
  • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, trực tiếp thực hiện thủ tục cần thiết để công ty được cấp Giấy phép thực hiện quyền xuất khẩu…
  • Tư vấn, trực tiếp thực hiện các công việc khi thành lập công ty: đại diện nộp tờ khai thuế, nộp thuế; mở tài khoản ngân hàng; dịch vụ kế toán cũng như các vấn đề phát sinh khác…

  Đơn vị tư vấn thủ tục thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu

  -----------------------------------------------------

  Trên đây là tư vấn của công ty Nam Việt Luật về điều kiện thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, thủ tục đăng ký thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu dựa trên quy định pháp luật hiện hành. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ không thể đáp ứng được hết những nhu cầu, thắc mắc của người xem. Trường hợp bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc cần được tư vấn trực tiếp, hỗ trợ thực hiện thủ tục, hãy liên hệ Nam Việt Luật để được đội ngũ nhân viên giải đáp thắc mắc, tư vấn cụ thể hơn.

Thông báo
Gọi điện thoại