Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu

Việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu phải tiến hành các thủ tục gì? Công ty luật Nam Việt Luật xin tư vấn sơ bộ cho Quý khách hàng quan tâm trong bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu

 • Luật doanh nghiệp năm 2014;
 • Luật đầu tư năm 2014;
 • Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoài thương về hoạt động mua bán hàng hóa
 • Thông tư số 08/2013/TT-BCT quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan.

Quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, nhà đầu tư xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện quyền xuất khẩu bao gồm các tài liệu:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ của tổ chức tài chính;;
 • Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư
 • Chứng từ của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm liền kề;
 • Giấy ủy quyền cho dịch vụ thành lập công ty của Nam Việt Luật.

Trong thời hạn 15 ngày, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu hồ sơ hợp lệ.

bang-gia-thay-doi-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu

Bước 2: Xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng là hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu bao gồm:

 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ doanh nghiệp;
 • Danh sách thành thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu
 • Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân của thành viên là cá nhân; bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thành viên là tổ chức; bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức đó;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.
 • Giấy ủy quyền cho dịch vụ thành lập công ty của Nam Việt Luật

Hồ sơ được nộp tại Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 3: Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục tiếp theo khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu đó là:

 • Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp:

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong 30 ngày phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nếu công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Bước 4: Khắc dấu và công bố mẫu dấu

Tiếp theo cần thực hiện khắc con dấu. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu có quyền tự quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu. Công ty tự mình thực hiện khắc dấu và thông báo mẫu con dấu với Sở kế hoạch và đầu tư hoặc có thể ủy quyền cho dịch vụ thành lập công ty của Nam Việt Luật.

Bên cạnh đó, bạn cần lưu ý rằng nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty xuất khẩu chỉ thực hiện quyền xuất khẩu mà không kèm theo phân phối hàng hóa thì không phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh;

Chúc bạn hoàn thành thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu nhanh chóng!

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}