Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu

 • 05/02/2021
 • Bởi: namvietluat.vn
 • Chuyên mục: Đầu tư nước ngoài, Thông tin thành lập

Từ ngày 15/01/2018, việc thông qua Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa đã thay đổi các quy định về điều kiện thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu. Vậy để thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu cần những điều kiện gì theo quy định mới nhất và thủ tục thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu ra sao? Đừng bỏ qua nội dung bài viết sau nếu bài cũng đang quan tâm đến vấn đề mở công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu nhé!

Căn cứ pháp lý thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu

 • Luật đầu tư năm 2014;
 • Luật doanh nghiệp năm 2014;
 • Thông tư số 08/2013/TT-BCT quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.
 • Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoài thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan;
Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu

            Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu

Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa thì công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu được hiểu là những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động nhập khẩu hàng hóa từ các nước khác vào Việt Nam  để bán lại cho các thương nhân được quyền phân phối bán buôn bán lẻ các hàng hóa ở tại Việt Nam và được quyền đứng tên trên tờ khai nhập khẩu. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu không được quyền phân phối, bán buôn bán lẻ những hàng hóa này tại Việt Nam trừ trường hợp có quy định khác.

Theo quy định mới nhất tại Điều 7 Nghị định 09/2018/NĐ-CP thì điều kiện thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu bao gồm:

– Hàng hóa nhập khẩu không được là hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hay không được quyền nhập khẩu được quy định tại danh mục có sẵn thể hiện trong tât cả các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

– Riêng đối với trường hợp các hàng hóa cần phải xin giấy phép hoặc có điều kiện mới được nhập khẩu thì doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện và được cấp giấy phép mới được tiến hành nhập khẩu hàng hóa này.

– Đáp ứng điều kiện về năng lực tài chính và năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư về quyền nhập khẩu khi đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài chỉ thực hiện hoạt động nhập khẩu hàng hóa và không thực hiện các hoạt động khác như phân phối, bán buôn, bán lẻ thì chỉ cần làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hoạt động này mà không cần đáp ứng điều kiện cũng như thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh. Đây là quy định được ghi nhận tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP về các trường hợp phải cấp giấy phép kinh doanh trước khi hoạt động.

->> Có thể thấy theo quy định của pháp luật mới nhất thì điều kiện thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu không quá phức tạp vì  không cần đáp ứng các điều kiện để cấp giấy phép kinh doanh như hoạt động của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện bán buôn bán lẻ và phân phối hàng hóa.

>>> Tham khảo thêm: Chi phí thành lập công ty gồm những gì?

Thủ tục thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu ra sao?

Để mở công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu, nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện các bước được liệt kê dưới đây

Bước 1: Đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư thực hiện quyền nhập khẩu

Hồ sơ thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu bao gồm các giấy tờ tài liệu như sau:

 1. Văn bản đề nghị đăng ký đầu tư thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu theo mẫu có sẵn;
 2. Đề xuất thực hiện dự án đầu tư thực hiện quyền nhập khẩu theo mẫu có sẵn thể hiện rõ các thông tin về dự án dự định thành lập;
 3. Tài liệu chứng minh tính hợp pháp của địa điểm đặt trụ sở  chính khi thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu như bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay hợp đồng thuê nhà làm trụ sở… 
 4. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính đủ để thực hiện dự án đầu tư thực hiện quyền nhập khẩu như: Báo cáo tài chính của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức hoặc văn bản xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tương ứng với số vốn đầu tư đã đăng ký đối với Nhà đầu tư thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu là cá nhân hoặc pháp nhân mới thành lập).
 5. Bản sao hộ chiếu hoặc bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân khác của nhà đầu tư nếu nhà đầu tư thực hiện quyền nhập khẩu là cá nhân. Hoặc bản sao có hợp pháp hóa lãnh sự Quyết định thành lập hoặc giấy tờ khác thể hiện tư cách pháp nhân của nhà đầu tư thực hiện quyền nhập khẩu là tổ chức;
 6. Bản giải trình công nghệ nếu dự án đầu tư thực hiện quyền nhập khẩu sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao;
 7. Trường hợp dự án đầu tư  được thực hiện dưới hình thức hợp đồng BCC thì cần thêm Hợp đồng BCC;
 8. Văn bản giải trình của nhà đầu tư thể hiện việc đáp ứng được các điều kiện thực hiện quyền nhập khẩu theo mẫu có sẵn;
 9. Giấy tờ tài liệu chứng minh khả năng về tài chính và các kinh nghiệm về nhập khẩu của nhà đầu tư nước ngoài trước đây;
 10. Giấy ủy quyền nếu nhà đầu tư thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu không trực tiếp nộp hồ sơ. 

Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được đủ hồ sơ hợp lệ để thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu. 

Cơ quan tiếp nhận: Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh nơi dự định thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu.

Bước 2: Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu:

Hồ sơ thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu bao gồm các giấy tờ sau:

 1. Đơn đề nghị mở công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu theo mẫu có sẵn;
 2. Điều lệ công ty có ghi mã ngành nghề công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu;
 3. Danh sách thành viên góp vốn nếu thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc danh sách cổ đông sáng lập nếu thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu loại hình công ty cổ phần;
 4. Bản sao y công chứng còn hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của tất cả thành viên thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu là cá nhân; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các thành viên thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu là tổ chức đi kèm với Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện quản lý phần vốn góp;
 5. Giấy ủy quyền nếu người mở công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu không trực tiếp đi nộp hồ sơ;
 6. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp cho công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu ở bước 1 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:  Sở Kế hoạch và đầu tư nơi dự định mở công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu.

Thời hạn phản hồi: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu. Nếu từ chối, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do hoặc yêu cầu điều  chỉnh hồ sơ cho nhà đầu tư theo đúng quy định.

Bước 3: Tiến hành đăng bố cáo, khắc con dấu tròn và thông báo mẫu dấu tròn.

Sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu phải có nghĩa vụ đóng lệ phí theo quy định và thông báo công khai thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành nghề kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia trong thời gian 30 ngày. Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu sẽ bị xử phạt hành chính nếu không thực hiện  hoặc thực hiện chậm trễ thủ tục này

Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu được quyền tự quyết con dấu về hình thức và số lượng nhưng phải thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo đúng quy định trước khi sử dụng con dấu. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ đăng tải mẫu con dấu tròn trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu

Trên đây là bài viết “Điều kiện thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu mới nhất” do công ty Nam Việt Luật soạn thảo. Bài viết nhằm cập nhật quy định mới nhất về thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu cũng như thủ tục thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu cho quý độc giả. Hãy liên hệ ngay với Nam Việt Luật nếu bạn còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến việc thành lập công ty để được hỗ trợ tư vấn nhiệt tình và chính xác nhất nhé!

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua