Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán

 • 05/02/2021
 • Bởi: namvietluat.vn
 • Chuyên mục: Đầu tư nước ngoài, Thông tin thành lập

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ kiểm toán là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về  điều kiện thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán như thế nào hay thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán ra sao? Công ty Nam Việt Luật xin chia sẻ những thông tin hữu ích qua bài viết sau

Căn cứ pháp lý thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán

 • Luật đầu tư năm 2014;
 • Luật doanh nghiệp năm 2014;
 • Luật kiểm toán độc lập năm 2011;
 • Nghị định 17/2012/NĐCP ngày 13/3/2012
 • Nghị định 129/2004/NĐCP ngày 31/5/2004
Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán

                                      Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Điều kiện thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Theo Danh mục  tại Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020 quy định về ngành nghề kinh danh có điều kiện thì ngành nghề kinh doanh dịch vụ kiểm toán là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đồng thời tại văn bản hợp nhất Luật kiểm toán độc lập 2015 cùng với nghị định Số: 17/2012/NĐ-CP thì điều kiện thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán bao gồm các điều kiện sau:

– Được thành lập hợp pháp và đáp ứng điều kiện loại hình doanh nghiệp: chỉ được mở công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán dưới các hình thức: công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc loại hình công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân. Đây là quy định được thể hiện tại Điều 20 Văn bản hợp nhất Luật kiểm toán độc lập 2015.

– Có tối thiểu năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó có ít nhất hai kiểm toán viên là thành viên góp vốn thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán và người đại diện pháp luật cùng với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của doanh nghiệp vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán và người đại diện của thành viên góp vốn là tổ chức cũng phải là kiểm toán viên hành nghề theo đúng quy định; 

– Riêng đối với loại hình công ty TNHH phải đáp ứng điều kiện vốn pháp định là năm tỷ đồng;

-Thành viên góp vốn là tổ chức dưới hình thức là công ty TNHH được góp tối đa 35% vốn điều lệ. Trong trường hợp có nhiều tổ chức tham gia góp vốn vốn thì tổng phần vốn góp của tất cả các tổ chức tối đa là 35% vốn điều lệ.

Thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Như đã trình bày ngành nghề kinh doanh dịch vụ kiểm toán là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Vì vậy sau khi đáp ứng các điều kiện được liệt kê ở mục 1, doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm toán còn phải xin thêm Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán mới được đi vào hoạt động. Vậy thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán gồm những bước nào? Hãy tham khảo các bước liệt kê bên dưới nhé!

Bo-sung-them-ma-nganh-nghe-dich-vu-ke-toan-kiem-toan-va-tu-van-thue

Bước 1: Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Hồ sơ thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán bao gồm các tài liệu:

 1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán thao mẫu có sẵn;
 2. Bản sao y công chứng chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với nhà đầu tư góp vốn thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán là cá nhân; bản sao Quyết định thành lập hoặc tài liệu xác nhận tư cách pháp lý khác đối với nhà đầu tư góp vốn thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán là tổ chức;
 3. Đề xuất thực hiện dự án đầu tư theo mẫu có sẵn ghi rõ các thông tin dự án đầu tư theo yêu cầu;
 4. Bản sao một trong các tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán như sau: bản báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc tổ chức tài chính hoặc bản sao kê số dư tài khoản của nhà đầu tư có xác nhận của ngân hàng….;
 5. Bản sao một trong các tài liệu chứng minh địa điểm dự định đặt trụ sở chính để thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán là hợp pháp như hợp đồng thuê trụ sở, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng hợp pháp nhà và đất..;
 6. Văn bản giải trình về công nghệ nếu dự án của nhà đầu tư nước ngoài sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao;
 7. Hợp đồng BCC nếu dự án của nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Cơ quan tiếp nhận: Phòng đầu tư thuộc Sở kế hoạch đầu tư nơi dự định mở công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Thời hạn xử lý: 15 ngày kể từ ngày cơ quan đầu tư nhận được đầy đủ hồ sơ được liệt kê trên của nhà đầu tư thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án kinh doanh dịch vụ kiểm toán; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ từ chối bằng văn bản và nêu rõ lý do cho nhà đầu tư.

>>> Tham khảo thêm: Chi phí thành lập công ty

Bước 2: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

– Hồ sơ đề nghị thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán bao gồm các tài liệu sau:

 1. Giấy đề nghị thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
 2. Điều lệ công ty có ghi mã ngành nghề công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
 3. Danh sách thành viên góp vốn nếu loại hình công ty TNHH hoặc danh sách cổ đông nếu loại hình công ty cổ phần;
 4. Bản sao y công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân nếu của các thành viên góp vốn  thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán là cá nhân.; Bản sao quyết định thành lập hoặc tài liệu chứng minh tư cách pháp lý khác nếu thành viên góp vốn thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán là tổ chức; 
 5. Văn bản ủy quyền nếu người mở công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán không trực tiếp nộp hồ sơ.
 6. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp cho công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán ở bước 1.

Cơ quan tiếp nhận: Phòng kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư nơi dự định thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Thời hạn xử lý: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định. Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ gửi văn bản yêu cầu điều chỉnh bổ sung hồ sơ cho đúng với quy định

Bước 3: Đăng bố cáo, khắc dấu và thông báo mẫu con dấu tròn.

Sau khi đã nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải thực hiện đóng lệ phí theo để đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp lên Cổng thông tin quốc gia trong vòng 30 ngày theo đúng quy định của pháp luật. Các thông tin được đăng tải bao gồm thông tin trong giấy phép và thông tin về ngành nghề đăng ký kinh doanh. 

Doanh nghiệp vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán được quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu nhưng phải thông báo mẫu con dấu tròn theo quy định để cơ quan đăng ký kinh doanh đăng tải mẫu con dấu tròn cho doanh nghiệp trước khi đưa vào sử dụng. 

Bước 4: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

– Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán bao gồm các tài liệu sau:

 1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo mẫu có sẵn;
 2. Bản sao y công chứng còn hạn Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đầu tư được cấp ở bước 1 và bước 2;
 3. Bản sao y công chứng còn hạn Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên làm việc cho doanh nghiệp vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
 4. Bản hợp đồng lao động toàn thời gian của công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán ký với các kiểm toán viên hành nghề;
 5. Bản sao tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán  có loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn;
 6. Các giấy tờ khác theo quy định của Bộ Tài chính.

Cơ quan tiếp nhận: Bộ Tài chính

Thời gian xử lý: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Mọi thắc mắc của Quý khách hàng về vấn đề mở công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán hay điều kiện thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán hãy liên hệ ngay đến Nam Việt Luật để nhận tư vấn cụ thể và chính xác để thành lập công ty nhé! 

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua