Xử lý nợ khi giải thể doanh nghiệp nhanh nhất.

Trên thị trường hiện nay thì việc công ty phải tiến hành giải thể sẽ là điều mà không có doanh nghiệp nào mong muốn. Tuy nhiên có rất nhiều nguyên nhân sẽ dẫn đến việc giải thể và 01 trong số những nguyên nhân khá phổ biển dẫn tới việc đó chính là sự thiếu hụt vốn nhằm tiếp tục việc duy trì hoạt động kinh doanh và để phát triển doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp làm ăn mà không có hiệu quả, bị thua lỗ hay bị nợ tiền của các ngân hàng, đối tác khách hàng, … sẽ dẫn đến bị khủng khoảng về tài chính và dẫn tới phá sản. Vì thế nếu như trong trường hợp khi các công ty giải thể mà vẫn còn bị thiếu nợ thì đối với khoản nợ đó sẽ được xử lý theo nội dung bài viết của Công ty Nam Việt Luật sẽ nêu ra sau đây.

Trình tự thực hiện xử lý nợ khi giải thể doanh nghiệp theo đúng quy định như sau:

Trong khi tiến hành giải thể doanh nghiệp thì chủ sở hữu của công ty sẽ có nghĩa vụ thực hiện xử lý khoản nợ khi quyết định giải thể doanh nghiệp đến cho những bên có liên quan đúng theo quy định trong pháp luật.

Dựa vào Luật Doanh nghiệp 2014 Điều số 201 đã quy định đầy đủ về nghĩa vụ thực hiện xử lý nợ khi giải thể doanh nghiệp cụ thể như sau:

_ Công ty sẽ chỉ được phép giải thể khi đã bảo bảo việc thanh toán xong hết những khoản nợ và các nghĩa vụ khác về tài sản và công ty hiện không có trong quá trình đang tiến hành giải quyết các tranh chấp ở Tòa án hay ở cơ quan trọng tài. Đối với công ty bị giải thể và người quản lý doanh nghiệp có liên quan đều cùng bị liên đới đến việc sẽ chịu trách nhiệm đối với những khoản nợ của công ty.

_ Trình tự thực hiện thanh toán những khoản nợ trong khi tiến hành giải thể doanh nghiệp gồm có:

+ Thanh toán những khoản nợ về lương, BH – XH, trợ cấp thôi việc dựa vào quy định theo pháp luật và những quyền lợi khác của những người lao động trong công ty dựa vào thỏa ước về lao động trogn tập thể và các hợp đồng lao động mà đã được thực hiện ký kết.

+ Thực hiện thanh toán khoản nợ về thuế.

+ Thanh toán những khoản nợ khác.

+ Khi đã thực hiện thanh toán xong hết những khoản nợ và các chi phí của việc giải thể doanh nghiệp thì phần còn lại sẽ được chia cho chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân, những cổ đông, thành viên hay chủ sở hữu của doanh nghiệp dưa vào tỉ lệ của việc sở hữu về cổ phần, phần vốn đã được góp.

_ Người được đại diện pháp luật cho công ty cần phải gửi đề nghị việc giải thể đến Cơ quan ĐK kinh doanh trong thời gian quy định là 05 ngày làm việc tính từ ngày đã thực hiện thanh toán xong hết những khoản nợ của công ty.

_ Nếu sau thời gian quy định là 180 ngày, tính từ ngày đã được nhận quyết định của việc giải thể mà lại không có được nhận các ý kiến đối với việc giải thể từ công ty hay trong thời gian quy định là 05 ngày làm việc tính từ ngày đã nhận được bộ hồ sơ giải thể hay có sự phản đối từ những bên liên quan bằng hình thức văn bản thì Cơ quan ĐK kinh doanh sẽ tiến hành cập nhật về tình trạng pháp lý đối với công ty trong Cơ sở dữ liệu QG trong việc đăng ký doanh nghiệp.

Dựa vào Luật Doanh nghiệp Điều số 204 đã quy định việc chuẩn bị hồ sơ để thực hiện giải thể doanh nghiệp gồm có những giấy tờ như sau:

+ Bản báo cáo việc thanh lý đối với tài sản của công ty, bản danh sách của các chủ nợ và khoản nợ mà đã được thanh toán, kể cả việc thanh toán xong hết những khoản nợ của thuế và khoản nợ về số tiền đóng BH – XH, của người lao động khi công ty đã đưa ra quyết định thực hiện giải thể (nếu có).

+ Bản thông báo của việc giải thể doanh nghiệp.

+ Giấy CN đăng ký doanh nghiệp.

+ Mẫu con dấu của công ty và giấy tờ chứng nhận về mẫu con dấu (nếu có).

_ Đối với các thành viên của HĐ thành viên trong công ty TNHH, Thành viên của HĐ quản trị trong công ty cổ phần, chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu của công ty, thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hay Giám đốc, người được đại diện pháp luật cho doanh nghiệp đều sẽ phải chịu trách nhiệm đối với sự chính xác, tính trung thực của bộ hồ sơ để thực hiện giải thể doanh nghiệp.

_ Khi các công ty có sử dụng mẫu con dấu được cấp từ cơ quan công an thì công ty sẽ có trách nhiệm thực hiện việc trả Giấy tờ chứng nhận mà đã được đăng ký về mẫu con dấu, mẫu con dấu đến cơ quan công an nhằm được cấp về giấy CN đã thu hồi mẫu con dấu. Đối với trường hợp này thì giấy chứng nhận của mẫu con dấu và con dấu ở trong bộ hồ sơ để thực hiện giải thể doanh nghiệp sẽ được thay bằng giấy CN đã thu hồi mẫu con dấu.

_ Trong trường hợp khi bộ hồ sơ giải thể bị giả mạo, không có được chính xác thì những người này đều phải bị liên đới trong việc chịu trách nhiệm đối với việc thanh toán những khoản nợ mà chưa được thanh toán, về quyền lợi chưa được giải quyết của những người lao động trong công ty, về số thuế chưa thực hiện nộp và phải chịu các trách nhiệm về cá nhân trước pháp luật đối với những hệ quả đã có phát sinh ở trong thời gian quy định là 05 năm, tính từ ngày đã nộp bộ hồ sơ thực hiện giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan ĐK kinh doanh.

_ Các khách nếu muốn biết thêm về việc giải thể công ty, doanh nghiệp thì hãy liên hệ đến Công ty Nam Việt Luật chúng tôi để được tư vấn miễn phí về nội dung này.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !