Thủ tục giải thể doanh nghiệp nhà nước mới nhất.

Công ty của nhà nước bị bắt buộc phải tiến hành giải thể dựa vào quy định theo pháp luật hay vì 01 lý do nào đó mà phải thực hiện chấm dứt sự hoạt động kinh doanh của mình, tuy nhiên vì thủ tục tiến hành giải thể công ty của nhà nước mất rất nhiều thời gian và khá là phức tạp vì thế công ty chưa có thực hiện thủ tục để giải thể được. Cũng chính vì thế mà Công ty Nam Việt Luật chúng tôi xin cung cấp thông tin để các khách hàng tham khảo trong khi thực hiện việc giải thể công ty của nhà nước.

I/ Những trường hợp cần phải thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp nhà nước gồm có như sau:

_ Khi mà doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục, đạt mức lỗ theo luỹ kế bằng 75% trở lên so với mức vốn của nhà nước tại doanh nghiệp, tuy nhiên doanh nghiệp đó chưa có lâm vào trong tình trạng bị phá sản.

_ Khi mà doanh nghiệp đã hết thời gian quy định của việc hoạt động được ghi ở trong nội dung của quyết định thành lập và doanh nghiệp đó không có thực hiện việc xin gia hạn thêm.

_ Khi mà việc tiếp tục thực hiện duy trì hoạt động doanh nghiệp là một điều không có còn cần thiết nữa.

_ Khi doanh nghiệp của nhà nước mà không có tiến hành được những nhiệm vụ được giao từ nhà nước với thời gian trong vòng 02 năm liên tục khi đã được áp dụng những biện pháp cần thiết.

II/ Thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp nhà nước như sau:

_ Người đưa ra quyết định việc thành lập doanh nghiệp nhà nước cũng sẽ có quyền đưa ra quyết định thực hiện giải thể doanh nghiệ nhà nước. Chủ tịch của UBND cấp tỉnh, Bộ trưởng sẽ đưa ra quyết định thực hiện giải thể doanh nghiệp nhà nước sau khi đã có ý kiến được chấp thuận bằng hình thức văn bản từ Thủ Tướng Chính Phủ.

_ Cơ quan quyết định việc thành lập hay Doanh nghiệp nhà nước hay những cơ quan chức năng trong khi tiến hành nhiệm vụ dựa vào thẩm quyền cần phải phát hiện ra doanh nghiệp nhà nước nào đang rơi vào trong tình trạng tiến hành phải giải thể thực hiện đề nghị việc giải thể doanh nghiệp nhà nước.

_ Thời gian trong vòng 07 ngày làm việc tính từ ngày đưa ra quyết định viêc giải thể doanh nghiệp nhà nước thì nội dung của quyết định này cần phải được tiến hành thông báo đến người lao động của doanh nghiệp và phải được thực hiện gửi cho: Người đưa ra đề nghị thực hiện giải thể doanh nghiệp nhà nước, Cơ quan về tài chính công ty, doanh nghiệp nhà nước đã bị giải thể, Cơ quan của thuế quản lý trực tiếp việc thu thuế doanh nghiệp, Cơ quan KH và đầu tư, Cục thống kê, UBND cấp tỉnh, phòng ĐK kinh doanh ở nơi mà đặt làm văn phòng đại diện, trụ sở chi nhánh của doanh nghiệp, phòng ĐK kinh doanh thuộc cấp tỉnh ở nơi mà doanh nghiệp nhà nước đã bị giải thể đặt làm trụ sở chính.

_ Người đưa ra quyết định thực hiện giải thể doanh nghiệp nhà nước cần phải tiến hành thành lập ra HĐ giải thể doanh nghiệp nhà nước. HĐ giải thể sẽ có quyền tham mưu đến cho người đưa ra quyết định thực hiện giải thể doanh nghiệp và sẽ tổ chức việc tiến hành giải thể doanh nghiệp.

_ HĐ giải thể còn có nhiệm vụ thực hiện thẩm định việc đề nghị tiến hành giải thể doanh nghiệp nhà nước, sau đó trình đến người mà có thẩm quyền đưa ra quyết định thực hiện giải thể hay lập ra các phương án tiến hành giải thể doanh nghiệp nhà nước, sau đó trình đến người mà có thẩm quyền thực hiện phê duyệt hay tổ chức việc giải thể doanh nghiệp nhà nước dựa vào các phương án đã được phê duyệt.

_ Về thời gian để giải thể doanh nghiệp nhà nước sẽ không được quá 06 tháng tính từ ngày mà quyết định của việc giải thể doanh nghiệp còn hiệu lực. Với trường hợp đặc biệt khi mà được người đưa ra quyết định việc giải thể doanh nghiệp đồng ý bằng hình thức văn bản thì thời gian để giải thể doanh nghiệp có thể là kéo dài thêm không vượt quá 02 tháng.

_ Sau khi đã có quyết định của việc giải thể thì doanh nghiệp nhà nước mà bị giải thể cần phải tiến hành đăng báo hằng ngày của địa phương và trung ương ở trong 03 số liên tục về việc thực hiện giải thể doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khi bị giải thể sẽ phải có trách nhiệm như sau:

+ Thực hiện kiểm kê tài sản; khoá sổ kế toán; lập ra báo cáo về tài chính tới thời điểm có hiệu lực của việc đưa ra quyết định thực hiện giải thể; đối chiếu các công nợ cần phải trả và phải thu.

+ Tiến hành chấm dứt những hoạt động như: thanh toán những khoản nợ cần phải trả, kinh doanh, giữ hộ tài sản, cho mượn, cho thuê tài sản.

+ Thời gian trong vòng 07 ngày làm việc khi đã kết thúc việc thực hiện giải thể thì HĐ giải thể cần phải lập ra báo cáo về tài chính của việc giải thể doanh nghiệp nhà nước, sau đó trình đến người có quyền quyết định việc giải thể doanh nghiệp, thực hiện nộp lại mẫu dấu của doanh nghiệp nhà nước đã bị giải thể đến cơ quan của Công an và Giấy CN đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký, tiến hành đăng báo hằng ngày của địa phương hay trung ương ở trong 03 số liên tục về kết thúc việc giải thể doanh nghiệp nhà nước.

+ Thời hạn 30 ngày làm việc tính từ khi việc quyết định thực hiện giải thể bắt đầu có hiệu lực thì doanh nghiệp cần phải thực hiện bàn giao đến HĐ giải thể giấy tờ sau: sổ sách về kế toán, báo cáo về tài chính và những tài liệu có liên quan tới việc giải thể của doanh nghiệp, danh sách của những khách nợ, chủ nợ của doanh nghiệp, tất cả tài sản đang thuộc quyền sử dụng, quản lý, sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp (bao gồm cả những tài sản chưa được thu hồi), tài sản đi thuê, đi mượn, nhận giữ hộ.

+ Tiến hành lập ra danh sách của các chủ nợ và khoản nợ cần phải trả.

III/ Dựa vào cơ sở pháp lý gồm có:

_ Nghị định 180/2004/NĐ-CP vào ngày 28 – 10 – 2004 thuộc Chính phủ (trong việc tổ chức lại, thành lập mới và giải thể doanh nghiệp nhà nước).

_ Luật Doanh nghiệp năm 2014.

_ Quyết định 1587/2007/QĐ-TTg vào ngày 21 – 11 – 2007 thuộc Thủ tướng Chính phủ (trong việc việc thực hiện phê duyệt các Phương án để sắp xếp và đổi mới công ty có 100% vốn từ nhà nước)

_ Thông tư 38/2005/TT-BTC vào ngày 18 – 5 – 2005 thuộc Bộ Tài chính (Nội dung hướng dẫn về thủ tục, trình tự để xử lý về tài chính trong khi thực hiện tổ chức lại, thành lập mới và giải thể doanh nghiệp nhà nước).

Nếu có thắc mắc về nội dung trên hoặc muốn thực hiện việc giải thể doanh nghiệp nhà nước một cách nhanh gọn và hiệu quả thì các khách hàng hãy liên hệ đến Nam Việt Luật để được tư vấn miễn phí và để có được dịch vụ thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !